move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / theme

Návrat k neprejavenému

entries
2
shows
1 070
uniques
323
theme was created 16.06.2020 by Dušan
1
16.06.2020, 11:03
Ja nie som eGo, myseľ. Myseľ využívam iba vtedy, keď ju potrebujem. Potom som len tichý pozorovateľ, Bytie a neBytie. Mňa sa nič netýka, nič sa netýka môjho stredu, to všetko sa týka okraju, eGa a mysle. Môžte urážať...eGo a myseľ, ale mňa sa to nedotkne, nereagujem, ignorujem.

link
2

1. Dušan 16.06.2020, 11:03

Ja nie som eGo, myseľ. Myseľ využívam iba vtedy, keď ju potrebujem. Potom som len tichý pozorovateľ, Bytie a neBytie. Mňa sa nič netýka, nič sa netýka môjho stredu, to všetko sa týka okraju, eGa a mysle. Môžte urážať...eGo a myseľ, ale mňa sa to nedotkne, nereagujem, ignorujem. https://dusanfajnor.blogspot.com/2020/06/navrat-k-neprejavenemu.html

16.06.2020, 14:59
V strede je kvantové Ja. WWG1WGA

newest entries : 

A kedy? [show chain]before 11 minutes
v 42[show chain]before 14 minutes
created by dzI/O 2015 - 2022size : 67 515 Bgenerated in : 0.110 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 830 325 xunique displays : 1 306 165 xip address : 75.101.211.110

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...