for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  politics  /  theme

NALIEHAVÁ VÝZVA MATICI SLOVENSKEJ

entries
13
shows
120
uniques
37
theme was created 14.1.2023 11:20 by Kasafran
1
14.01.2023, 11:20
NALIEHAVÁ VÝZVA MATICI SLOVENSKEJ!

Národné sily slovenskej spoločnosti – predstavitelia inštitúcií, občianskych združení, politických subjektov a mienkotvorné osobnosti – zvolané najstaršou a najzaslúžilejšou slovenskou ustanovizňou, Maticou slovenskou – musia vytvoriť „kolektívnu autoritu“ a spoločne dať jasné a jednoznačné odporúčanie občanom Slovenskej republiky, aby využili svoje právo dané Ústavou SR a zúčastnili sa referenda!

Nezmarme ďalšiu historickú príležitosť zmeniť stav k lepšiemu! Ešte stále je čas KONAŤ!!!

Súčasným – už tradične pasívnym a ľahostajným, či alibistickým postojom k svojim základným povinnostiam „vedú“ kompetentní slovenský národ do ďalšej prehry v zápase o našu národnoštátnu budúcnosť! To nám dejiny neodpustia!
 
Združenia KORENE sú – tak ako vždy od svojho vzniku - ochotné pomáhať pri každej činnosti na prospech slovenského národa.

Výbory združení slovenskej inteligencie KORENE a Rada osobností

 
Citát §21 ods.3 :
Obec doručuje najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb do každej domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. V obci podľa osobitného predpisu sa informácie v oznámení uvádzajú aj v jazyku národnostnej menšiny.


link
2

1. Kasafran 14.01.2023, 11:20

NALIEHAVÁ VÝZVA MATICI SLOVENSKEJ! Národné sily slovenskej spoločnosti – predstavitelia inštitúcií, občianskych združení, politických subjektov a mienkotvorné osobnosti – zvolané najstaršou a najzaslúžilejšou slovenskou ustanovizňou, Maticou slovenskou – musia vytvoriť „kolektívnu autoritu“ a spoločne dať jasné a jednoznačné odporúčanie občanom Slovenskej republiky, aby využili svoje právo dané Ústavou SR a zúčastnili sa referenda! Nezmarme ďalšiu historickú príležitosť zmeniť stav k lepšiemu!...

14.01.2023, 11:24
Bolo by zaujímavé, keby nejaká agentúra urobila prieskum, že koľko percent Slovákov považuje Maticu Slovenskú za uznávanú autoritu.
consents: Kasafran
none
3

2. era 14.01.2023, 11:24

Bolo by zaujímavé, keby nejaká agentúra urobila prieskum, že koľko percent Slovákov považuje Maticu Slovenskú za uznávanú autoritu.

14.01.2023, 12:27
(2) Era,
podľa mňa autoritou Matice slovenskej otriasol jej predseda Jozef Marguš finančnou spreneverou, ktorá nebola doteraz riadne uzavetá...
4

3. Kasafran 14.01.2023, 12:27

(2) Era,
podľa mňa autoritou Matice slovenskej otriasol jej predseda Jozef Marguš finančnou spreneverou, ktorá nebola doteraz riadne uzavetá...

14.01.2023, 14:46
Kaso, taký medzi precedami MS nebol a tým pádom spreneveriť riť iba mohol!!!
consents: Kasafran
5

4. peter67 14.01.2023, 14:46

Kaso, taký medzi precedami MS nebol a tým pádom spreneveriť riť iba mohol!!!

14.01.2023, 14:48
Kasafran píše foneticky podľa Tomáškových rád. 🙂
👍: peter67
none
6

5. era 14.01.2023, 14:48

Kasafran píše foneticky podľa Tomáškových rád. 🙂

14.01.2023, 14:53
Jáj, tak potom sa Kasovi ospravedlnujem!!! Som sa nazdal, že je zarytou starou štruktúrou slovenčinárskou, lebo furt ma vymákne na básnach, ktoré už napísal niekto predo mnou.
13

4. peter67 14.01.2023, 14:46

Kaso, taký medzi precedami MS nebol a tým pádom spreneveriť riť iba mohol!!!

14.01.2023, 23:59
(4) Peter67,
opäť máš pravdu - bol o Markuš. Ďakujem Tvojej bystrozrakosti a vzdelanosti, že si ma upozornil na chybu...
7

1. Kasafran 14.01.2023, 11:20

NALIEHAVÁ VÝZVA MATICI SLOVENSKEJ! Národné sily slovenskej spoločnosti – predstavitelia inštitúcií, občianskych združení, politických subjektov a mienkotvorné osobnosti – zvolané najstaršou a najzaslúžilejšou slovenskou ustanovizňou, Maticou slovenskou – musia vytvoriť „kolektívnu autoritu“ a spoločne dať jasné a jednoznačné odporúčanie občanom Slovenskej republiky, aby využili svoje právo dané Ústavou SR a zúčastnili sa referenda! Nezmarme ďalšiu historickú príležitosť zmeniť stav k lepšiemu!...

14.01.2023, 15:05
Združenie tzv. KORENE sa zhovädilo tým, že napríklad používajú neinteligetný zápis pre titul akademického maliara. Aj sám akademický maliar Viliam Hornáček je tupec.

link
none
8

7. Lemmy 14.01.2023, 15:05

Združenie tzv. KORENE sa zhovädilo tým, že napríklad používajú neinteligetný zápis pre titul akademického maliara. Aj sám akademický maliar Viliam Hornáček je tupec.

https://www.humanisti.sk/2023/01/01/ked-hynu-slovenske-korene/

14.01.2023, 15:07
A Kasafran, ako slepá ovca, to ignoruje.
none
9

1. Kasafran 14.01.2023, 11:20

NALIEHAVÁ VÝZVA MATICI SLOVENSKEJ! Národné sily slovenskej spoločnosti – predstavitelia inštitúcií, občianskych združení, politických subjektov a mienkotvorné osobnosti – zvolané najstaršou a najzaslúžilejšou slovenskou ustanovizňou, Maticou slovenskou – musia vytvoriť „kolektívnu autoritu“ a spoločne dať jasné a jednoznačné odporúčanie občanom Slovenskej republiky, aby využili svoje právo dané Ústavou SR a zúčastnili sa referenda! Nezmarme ďalšiu historickú príležitosť zmeniť stav k lepšiemu!...

14.01.2023, 18:34
Kasafran je hlupák, a propaguje hlupákov.
none
10

9. Lemmy 14.01.2023, 18:34

Kasafran je hlupák, a propaguje hlupákov.

14.01.2023, 19:20
Lemmy akej farby sú hlupáci?
none
11

10. astro 14.01.2023, 19:20

Lemmy akej farby sú hlupáci?

14.01.2023, 19:51
Tí sa ešte len vyfarbia.
12

10. astro 14.01.2023, 19:20

Lemmy akej farby sú hlupáci?

14.01.2023, 21:42
Kasafran je prakticky červený (komouš), ale volí hnedých (kotlebovcov), a propaguje šedých (negramotných nevzdelancov z tzv. slovenskej inteligencie). Čo narobíš, keď Kasafran trpí farbosleposťou, ale zároveň aj tuposťou.
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 93 917 B generated in : 0.390 s this site needs to use cookies, to work properly... themes displays : 21 507 321 x unique displays : 2 527 881 x ip address : 3.237.34.21

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 2, donaters clicked me on ads 2,69 € (25 clicks), for today 0,06 € (1 click), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated