Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / health / theme
move to top

Liečba rakoviny alternatívnou medicínou niekoľkonásobne zvyšuje riziko smrti

entries
1
shows
480
uniques
218
theme was created 15.08.2017 by Dwesa
1
15.08.2017, 10:27
Yu s kolegami porovnal mieru prežitia pri štandardnej liečbe (chemoterapia, rádioterapia, chirurgické zákroky) rôznych typov rakoviny s mierou prežitia pri liečbe pomocou nekonvenčných metód. Výskumnú prácu zverejnil vedecký časopis Journal of the National Cancer Institute.Americkí výskumníci získali z Národnej databázy rakoviny (National Cancer Database, NCDB) údaje o 840 pacientoch s rakovinou prsníka, prostaty, pľúc a hrubého čreva. 280 z nich sa liečilo výhradne prostredníctvom alternatívnej medicíny. Zvyšní prostredníctvom konvenčnej liečby. Liečba všetkých prebiehala v rokoch 2004 až 2013.

V prípade rakoviny prsníka, pľúc a hrubého čreva (kolorektálny karcinóm) americkí výskumníci zistili násobne vyššie riziko úmrtia u tých, ktorí zvolili nepodložené liečebné metódy. A to napriek skutočnosti, že pacienti, ktorí si zvolili liečbu alternatívnou medicínou, boli v priemere mladší a mali vyšší príjem.

V prípade rakoviny prsníka napríklad päť rokov po diagnostikovaní žilo 86,6 % konvenčne liečených pacientiek. Ale iba 58,1 % pacientiek, ktoré sa liečili alternatívnou medicínou. V prípade rakoviny hrubého čreva sa zistil ešte výraznejší rozdiel, 32,7 % vs. 79,4 %. Pri rakovine pľúc po piatich rokoch žilo 19,9 % nekonvenčne a 41,3 % konvenčne liečených pacientov.

Keď výskumníci v analýze zohľadnili socioekonomické a klinické (štádium, v ktorom bola rakovina diagnostikovaná) faktory, ukázalo sa, že alternatívna medicína so sebou niesla päťnásobne zvýšené riziko úmrtia v prípade rakoviny prsníka. A štvornásobne respektíve dvojnásobne vyššie riziko úmrtia v prípade rakoviny hrubého čreva respektíve pľúc.

Výskum nemal možnosť zistiť, konkrétne ktoré nepodložené liečebné metódy si pacienti vybrali. Vedci z Yale University ale pripomínajú, že „pre alternatívne terapie existujú veľmi obmedzené alebo vôbec žiadne dôkazy v prospech ich schopnosti zlepšiť mieru prežívania u pacientov s rakovinou.“

Keďže sa spravidla nezistili hodnotné dôkazy2 podporujúce účinnosť mechanizmov, na ktorých sú založené alternatívne terapie, výskumy im doposiaľ nevenovali veľa pozornosti. Nová štúdia tak predstavuje cenný príspevok k hodnoteniu účinnosti aplikovania alternatívnych terapií v praxi.

„Získali sme dôkazy, že liečba alternatívnou medicínou namiesto overených liečebných postupov znižuje mieru prežívania,“ konštatuje hlavný autor štúdie Skyler Johnson. „Dúfame, že túto informáciu lekári a pacienti využijú počas rozhovorov o tom, ako výber liečebnej terapie ovplyvňuje ich šance na prežitie.“

Zistenia nového výskumu zároveň môžu pomôcť zmierniť zmätok, ktorý u laickej verejnosti spôsobujú údajné prípady vyliečenia z rakoviny pomocou nepodložených metód, šírené ich propagátormi3. Samozrejme, bez preukázania príčinnej súvislosti, bez potvrdenia diagnózy (napr. biopsiou) a bez zohľadnenia faktorov ako je spontánna remisia (nehovoriac o prípadoch, keď porazenie rakoviny deklarujú ľudia, ktorí si príbeh o ochorení vymysleli, ako posledne populárna wellness blogerka Belle Gibsonová, alebo krátko po údajnom vyliečení na rakovinu zomierajú, ako nedávno David Hibbitt, ktorý v médiách prehlasoval, že ho vyliečil konopný olej).

Viac tu: link

newest entries : 

Nemal [show chain]before 2 hours

please, support author of the page

this is non-profit project
page has income only from ads and voluntary contributions
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatsandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator...
i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 18.207.255.49
size : 64 530 B, generated in : 0.058 s