move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / theme

Humanisti protestujú proti bohoslužbe pri inaugurácii prezidentky

entries
2
shows
878
uniques
315
theme was created 12.06.2019 by Lemmy
1
12.06.2019, 18:32
Humanisti protestujú proti zaradeniu náboženského aktu – ekumenickej bohoslužby – do programu inaugurácie do prezidentského úradu. Podľa ústavy je Slovenská republika nábožensky neutrálny štát.

List prezidentke:

link

link
2

1. Lemmy 12.06.2019, 18:32

Humanisti protestujú proti zaradeniu náboženského aktu – ekumenickej bohoslužby – do programu inaugurácie do prezidentského úradu. Podľa ústavy je Slovenská republika nábožensky neutrálny štát. List prezidentke: http://www.zosity-humanistov.sk/2019/06/list-prezidentke/ http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2019060018

12.06.2019, 19:18
Rosťo ešte žije? Keď som s ním pred 16 rokmi popíjal uňho doma alsaský Gewürztraminer, tak sa vyhlasoval za storočného kacíra. Ešte päť rokov a bude to sedieť...Inak v tejto veci s vami súhlasím. Kde je náboženská neutralita ak sa inaugurácia prezidenta spája s ekumenickou "bohoslužbou"?

newest entries : 

created by dzio.skcontact creatorsize : 67 626 Bgenerated in : 0.072 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 6 132 413 xunique displays : 840 415 xip address : 3.237.66.86

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook