move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

Dobrá zvesť ;)

entries
1
shows
681
uniques
258
theme was created 04.03.2021 by EnaXnaY
1
04.03.2021, 20:52
Otče náš, ktorý si prišiel medzi nás,
posvätené už bolo meno Tvoje,
prišlo už kráľovstvo Tvoje,
stala sa už vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi,
Chlieb náš každodenný jeme dnes,
a odpustené boli naše viny,
lebo i my sme odpustili svojim vinníkom,
neuvádzame sa do pokušenia,
a zbavili sme sa zlého...

Veríš?

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 75 699 Bgenerated in : 0.086 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 139 640 xunique displays : 1 245 725 xip address : 52.205.167.104

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...