move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

Čistenie tesákov

entries
2
shows
1 309
uniques
436
theme was created 03.07.2016 by Mil@níčko
1
03.07.2016, 19:31
Väčšinou na večer
dostávam chuť,
poď so mnou miláčik,
chcem si ťa okuknúť.
Otvor pekne ústa,
mierne si pokľakni,
prižmúr očká,
sladko sa nadýchni.
Nástroj je veľký,
zdá sa byť pripravený,
k dennému užitiu,
zvláštne je upravený.
Krátkymi pohybmi,
dovnútra, von,
uvoľni krk,
už lietam v tom.
Lepkavou hmotou,
plní sa hrdlo,
radšej to vypľuj,
ty moje trdlo.
Opláchnem nástroj,
krútiš tu hubou,
tiež ťa drahá, vzrušuje,
čistenie zubov?
2

1. Mil@níčko 03.07.2016, 19:31

Väčšinou na večer dostávam chuť, poď so mnou miláčik, chcem si ťa okuknúť. Otvor pekne ústa, mierne si pokľakni, prižmúr očká, sladko sa nadýchni. Nástroj je veľký, zdá sa byť pripravený, k dennému užitiu, zvláštne je upravený. Krátkymi pohybmi, dovnútra, von, uvoľni krk, už lietam v tom. Lepkavou hmotou, plní sa hrdlo, radšej to vypľuj, ty moje trdlo. Opláchnem nástroj, krútiš tu hubou, tiež ťa drahá, vzrušuje, čistenie zubov?

07.07.2016, 19:05

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 78 652 Bgenerated in : 0.068 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 129 321 xunique displays : 1 243 958 xip address : 52.23.219.12

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...