move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

Chcel by SOM si vážiť človeka ;)

entries
2
shows
563
uniques
263
theme was created 03.02.2021 by EnaXnaY
1
03.02.2021, 19:46
Ale na to by musel zložiť skúšku lásky

DAŤ (MNE) MALIČKÉMU a NIČ za to žiadať

Potom dokonca bude zapísaný v KNIHE ŽIVOTA

link

2

1. EnaXnaY 03.02.2021, 19:46

Ale na to by musel zložiť skúšku lásky DAŤ (MNE) MALIČKÉMU a NIČ za to žiadať Potom dokonca bude zapísaný v KNIHE ŽIVOTA https://www.knihazivota.sk

12.02.2021, 20:33
Enaxnay nachytal som ťa na hruškách, píšeš :

Kto maličkému (MNE) pomohol, JEMU (KRISTOVI) tým pomohol.


Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Vtedy mu spravodliví povedia: Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe? Kráľ im odpovie: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým, čo budú zľava: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni povedia: Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení, a neposlúžili sme ti? Vtedy im on odpovie: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.


Ciže tých najmenších bratov je viacero, a nepatríš tam medzi nich len ty, takže niekto može pomocť niekomu inému než tebe a v knihe života zapísaný bude.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 80 771 Bgenerated in : 0.089 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 140 718 xunique displays : 1 245 844 xip address : 52.205.167.104

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...