move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / theme

Biokomunikácia 6. stupňa - AntiTelepatia

entries
10
shows
3 022
uniques
475
theme was created 07.06.2020 by Dušan
1
07.06.2020, 21:11
AntiTelepatia - znamená žiadny prenos informácií s prejaveným svetom. T.z. neprijímanie/neovzdávanie informácií, interakcia človek, človek.

AntiTelepatia - znamená komunikácia len s neprejaveným vesmírom, interakcia kozmos, kozmos. Kozmos (nano-mikro-makro)link
2

1. Dušan 07.06.2020, 21:11

AntiTelepatia - znamená žiadny prenos informácií s prejaveným svetom. T.z. neprijímanie/neovzdávanie informácií, interakcia človek, človek. AntiTelepatia - znamená komunikácia len s neprejaveným vesmírom, interakcia kozmos, kozmos. Kozmos (nano-mikro-makro) https://dusanfajnor.blogspot.com/2020/06/biokomunikacia-6-stupna-antitelepatia.html

07.06.2020, 22:57
Komunikácia vedomia s nevedomím vyžaduje vieru. Ak niečo povieš iba sebe, tak tomu naozaj veríš. Dá ti to nespochybniteľnú silu viery, o ktorú sa môžeš oprieť v ťažkých chvíľach.
3

2. Fénix 07.06.2020, 22:57

Komunikácia vedomia s nevedomím vyžaduje vieru. Ak niečo povieš iba sebe, tak tomu naozaj veríš. Dá ti to nespochybniteľnú silu viery, o ktorú sa môžeš oprieť v ťažkých chvíľach.

07.06.2020, 22:58
Nie vieru, ale myseľ, presnejšie mozog.
5

3. Lemmy 07.06.2020, 22:58

Nie vieru, ale myseľ, presnejšie mozog.

07.06.2020, 23:49
Vedomie je vnímanie, cítenie, myslenie, intuícia. Viera je to, čo vnímaš, cítiš, myslíš, pociťuješ.
6

5. Fénix 07.06.2020, 23:49

Vedomie je vnímanie, cítenie, myslenie, intuícia. Viera je to, čo vnímaš, cítiš, myslíš, pociťuješ.

08.06.2020, 00:36
Viera znamená považovať čosi za pravdivé bez ohľadu na dôkazy.

link
7

6. Lemmy 08.06.2020, 00:36

Viera znamená považovať čosi za pravdivé bez ohľadu na dôkazy. http://adam.humanisti.sk/?p=25#viera

08.06.2020, 08:24
Keď niečo vidíš, nemáš dôkaz, že to vidíš. Môže to byť halucinácia. Keď niečo hovoríš len sám sebe, hovoríš to z viery.
8

7. Fénix 08.06.2020, 08:24

Keď niečo vidíš, nemáš dôkaz, že to vidíš. Môže to byť halucinácia. Keď niečo hovoríš len sám sebe, hovoríš to z viery.

08.06.2020, 10:01
Môže, preto sa dôkazy overujú. Čím viac dôkazov pre 1 vec, tým väčšia pravdepodobnosť, že nepôjde o halucináciu. Príliš si život zľahčuješ zbytočnými názormi.
9

8. Lemmy 08.06.2020, 10:01

Môže, preto sa dôkazy overujú. Čím viac dôkazov pre 1 vec, tým väčšia pravdepodobnosť, že nepôjde o halucináciu. Príliš si život zľahčuješ zbytočnými názormi.

08.06.2020, 10:21
Dôkazom je kolektívna viera. Keď viac ľudí verí v to isté, považuje sa to za dôkaz.
10

9. Fénix 08.06.2020, 10:21

Dôkazom je kolektívna viera. Keď viac ľudí verí v to isté, považuje sa to za dôkaz.

08.06.2020, 10:52
Človek vedome myslí, cíti, vníma, pociťuje. Vedome verí v to, čo myslí, cíti, vníma, pociťuje.
Nevedome človek hovorí. Nevedome verí v slovo, ktoré hovorí len sám sebe. Nazýva sa to modlitba. Modlitba nie je hovorenie slova Bohu, ale hovorenie Slova sebe.
4

2. Fénix 07.06.2020, 22:57

Komunikácia vedomia s nevedomím vyžaduje vieru. Ak niečo povieš iba sebe, tak tomu naozaj veríš. Dá ti to nespochybniteľnú silu viery, o ktorú sa môžeš oprieť v ťažkých chvíľach.

07.06.2020, 22:59
Mne sa v noci sníval zlý sen. Keď som sa prebudil, išiel som čosi skontrolovať, aká je skutočnosť.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 103 334 Bgenerated in : 0.083 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 154 691 xunique displays : 1 247 318 xip address : 3.81.89.248

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...