move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / technics / theme

Ako pracuje koronavírus:

entries
3
shows
703
uniques
220
theme was created 01.11.2020 by Fotón
1
01.11.2020, 13:28
Do ľudských buniek vstupuje naviazaním sa na receptor ACE2, nachádzajúci na bunkovej membráne. Potrebuje samozrejme vlastniť potrebný kľúč, ktorým sa naň naviaže, aby si otvoril kanál. Vedci sa snažia mu túto činnosť prekaziť hľadaním vhodnej metódy. Keď sa vírus už dostane do bunky zničí ju a predtým si vytvorí svoje kópie. Je to program. Áno, program. Dômyselne vytvorený. Tu je 2 minútová prezentácia, ako pracuje:

link

Vírus nie je živý. Je to len makromolekula v obale (schránke), ktorá sa zakrátko rozpadne (záleží na teplote, ako rýchlo). Cca minúty, hodiny.... Vírus je niekym škodlivo naprogramovaná DNA, ktorá sa potrebuje dostať do jadra bunky, kde preprogramuje jej procesy na sebareplikáciu a apoptózu (zničenie) bunky.
consents: Lemmy
2

1. Fotón 01.11.2020, 13:28

Do ľudských buniek vstupuje naviazaním sa na receptor ACE2, nachádzajúci na bunkovej membráne. Potrebuje samozrejme vlastniť potrebný kľúč, ktorým sa naň naviaže, aby si otvoril kanál. Vedci sa snažia mu túto činnosť prekaziť hľadaním vhodnej metódy. Keď sa vírus už dostane do bunky zničí ju a predtým si vytvorí svoje kópie. Je to program. Áno, program. Dômyselne vytvorený. Tu je 2 minútová prezentácia, ako pracuje: https://www.youtube.com/watch?v=j4Xiow30bGo Vírus nie je živý. Je to len makro...

01.11.2020, 13:42
EnaXnaY, ako túto stránku dám zdieľať, jedine copy adresy?
3

2. Dušan 01.11.2020, 13:42

EnaXnaY, ako túto stránku dám zdieľať, jedine copy adresy?

01.11.2020, 13:45
Jo

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 73 484 Bgenerated in : 0.069 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 600 954 xunique displays : 1 200 326 xip address : 18.204.2.231

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...