for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Discussion Forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  other  /  theme

Aké je vlastne SLOVO? ;)

entries
29
shows
19 038
uniques
1 532
theme was created 20.3.2020 18:06 by EnaXnaY
1
20.03.2020, 18:06
SLOVO je sebecké 😉

Nechce sa podeliť o duchovnú stravu, ktorú má od samotného STVORITEĽA 😉

Preto je nám SLOVO na ****O 😉

Nájdeme si iné cestičky ako sa nasýtiť 😉

Týmto vyhlasujem nadbytočnosť SLOVA 😉

Lebo pýcha mu zatemnila mozog 😉
none
2

1. EnaXnaY 20.03.2020, 18:06

SLOVO je sebecké 😉 Nechce sa podeliť o duchovnú stravu, ktorú má od samotného STVORITEĽA 😉 Preto je nám SLOVO na ****O 😉 Nájdeme si iné cestičky ako sa nasýtiť 😉 Týmto vyhlasujem nadbytočnosť SLOVA 😉 Lebo pýcha mu zatemnila mozog 😉

20.03.2020, 18:34
Slovo má veľa významov, to z neho robí symbol. Slovo ako symbol má nevedomú povahu. Slovo je bytosť v nás. Je to náš duševný postoj k iným ľuďom, je to naše bytostné ja.
3

2. Fénix 20.03.2020, 18:34

Slovo má veľa významov, to z neho robí symbol. Slovo ako symbol má nevedomú povahu. Slovo je bytosť v nás. Je to náš duševný postoj k iným ľuďom, je to naše bytostné ja.

20.03.2020, 18:35
DUCH je odpoveďou na otázku KTO JE JA 😉
none
4

3. EnaXnaY 20.03.2020, 18:35

DUCH je odpoveďou na otázku KTO JE JA 😉

20.03.2020, 18:45
Ktorý duch konkrétne?
5

4. Fénix 20.03.2020, 18:45

Ktorý duch konkrétne?

20.03.2020, 19:08
DUCH je archaický pojem 😉

Chce sa tým povedať, že ten nemateriálny TY 😉
none
6

5. EnaXnaY 20.03.2020, 19:08

DUCH je archaický pojem 😉

Chce sa tým povedať, že ten nemateriálny TY 😉

20.03.2020, 19:22
Nemateriáne neznamená nefyzické. Sila nie je materiálna, ale je fyzická.
7

6. Fénix 20.03.2020, 19:22

Nemateriáne neznamená nefyzické. Sila nie je materiálna, ale je fyzická.

20.03.2020, 19:32
DUCH je ten ktorý si uvedomuje SEBA 😉
none
8

7. EnaXnaY 20.03.2020, 19:32

DUCH je ten ktorý si uvedomuje SEBA 😉

20.03.2020, 19:49
Ego si uvedomuje seba.
9

8. Fénix 20.03.2020, 19:49

Ego si uvedomuje seba.

20.03.2020, 19:50
EGO je novodobý pojem, DUCH archaický 😉

Stále sa jedná o JA 😉
none
10

9. EnaXnaY 20.03.2020, 19:50

EGO je novodobý pojem, DUCH archaický 😉

Stále sa jedná o JA 😉

20.03.2020, 19:57
Ego má individuálny význam. Nie je to slovo vo všetkých svojich významoch. Je to jeden konkrétny význam slova. Nazýva sa menom a priezviskom.
11

10. Fénix 20.03.2020, 19:57

Ego má individuálny význam. Nie je to slovo vo všetkých svojich významoch. Je to jeden konkrétny význam slova. Nazýva sa menom a priezviskom.

20.03.2020, 19:59
EGO je synonymum pre JA 😉
none
12

11. EnaXnaY 20.03.2020, 19:59

EGO je synonymum pre JA 😉

20.03.2020, 20:01
Ego sa musí odlíšiť od iných ja. Nie je to ja ako také, je to len jeden konkrétny význam slova ja.
13

12. Fénix 20.03.2020, 20:01

Ego sa musí odlíšiť od iných ja. Nie je to ja ako také, je to len jeden konkrétny význam slova ja.

20.03.2020, 20:02
Je len jedno slovo ja a má veľa významov.
14

13. Fénix 20.03.2020, 20:02

Je len jedno slovo ja a má veľa významov.

20.03.2020, 20:05
Smrťou človeka nezaniká ani jeden význam slova ja.
15

14. Fénix 20.03.2020, 20:05

Smrťou človeka nezaniká ani jeden význam slova ja.

20.03.2020, 20:07
SMRŤ je clona za, ktorú nik nevidí a preto sa nevie či zaniká alebo nezaniká 😉
none
16

15. EnaXnaY 20.03.2020, 20:07

SMRŤ je clona za, ktorú nik nevidí a preto sa nevie či zaniká alebo nezaniká 😉

20.03.2020, 20:11
Význam slova je psychický, nie fyzický. Fyzickou smrťou nezomiera ego. Ego je logický význam slova. Slovo nestráca význam fyzickou zmenou. Keby zanikol život na Zemi, dni neprestanú plynúť, ani keď už niet pozorovateľa.
17

16. Fénix 20.03.2020, 20:11

Význam slova je psychický, nie fyzický. Fyzickou smrťou nezomiera ego. Ego je logický význam slova. Slovo nestráca význam fyzickou zmenou. Keby zanikol život na Zemi, dni neprestanú plynúť, ani keď už niet pozorovateľa.

20.03.2020, 21:28
JA nie je SLOVO 😉

JA je ten, ktorý SLOVO vyslovil 😉

A či JA prežije SMRŤ nie je isté 😉
none
18

17. EnaXnaY 20.03.2020, 21:28

JA nie je SLOVO 😉

JA je ten, ktorý SLOVO vyslovil 😉

A či JA prežije SMRŤ nie je isté 😉

20.03.2020, 21:37
Jedno je slovo a veľa je významov.
19

18. Fénix 20.03.2020, 21:37

Jedno je slovo a veľa je významov.

20.03.2020, 21:40
Ego vyslovilo slovo.
20

18. Fénix 20.03.2020, 21:37

Jedno je slovo a veľa je významov.

20.03.2020, 21:52
Alebo aj jeden je význam a veľa je SLOV 😉

Napríklad JA, EGO, DUCH 😉
none
21

20. EnaXnaY 20.03.2020, 21:52

Alebo aj jeden je význam a veľa je SLOV 😉

Napríklad JA, EGO, DUCH 😉

21.03.2020, 07:18
Slovo ako také je len jedno. Je to symbol.
22

21. Fénix 21.03.2020, 07:18

Slovo ako také je len jedno. Je to symbol.

22.03.2020, 16:22
Už dávno nežijeme v starom Egypte 😉
none
23

22. EnaXnaY 22.03.2020, 16:22

Už dávno nežijeme v starom Egypte 😉

22.03.2020, 18:17
Je rozdiel medzi symbolom a znakom. Znak má len jeden význam, symbol má veľa významov, ale žiaden ho plne nevystihuje. Slovo nemá plnohodnotný konkrétny význam. Ego ho má.
24

23. Fénix 22.03.2020, 18:17

Je rozdiel medzi symbolom a znakom. Znak má len jeden význam, symbol má veľa významov, ale žiaden ho plne nevystihuje. Slovo nemá plnohodnotný konkrétny význam. Ego ho má.

22.03.2020, 22:01
Význam SLOVA je definovaný pomocou iných SLOV 😉

Pozri si výkladový slovník 😉
none
25

24. EnaXnaY 22.03.2020, 22:01

Význam SLOVA je definovaný pomocou iných SLOV 😉

Pozri si výkladový slovník 😉

23.03.2020, 06:04
Význam slova nie je slovo ako symbol.
26

25. Fénix 23.03.2020, 06:04

Význam slova nie je slovo ako symbol.

23.03.2020, 16:09
Slovo ako symbol sa vlastne ani nedá opísať slovami, nemá zmysel o ňom vôbec hovoriť, len pre odlíšenie toho, čo nie je slovo ako symbol.
27

26. Fénix 23.03.2020, 16:09

Slovo ako symbol sa vlastne ani nedá opísať slovami, nemá zmysel o ňom vôbec hovoriť, len pre odlíšenie toho, čo nie je slovo ako symbol.

25.03.2020, 01:18
A 1488 je symbol, a zároveň je to slovo tisícštyristoosemdesiatosem, ktoré má určitý význam. Aj 666 je symbol čohosi, a zároveň to číslo ako slovo má význam.
none
28

27. Lemmy 25.03.2020, 01:18

A 1488 je symbol, a zároveň je to slovo tisícštyristoosemdesiatosem, ktoré má určitý význam. Aj 666 je symbol čohosi, a zároveň to číslo ako slovo má význam.

25.03.2020, 15:27
1488 je symbol, lebo má viac než jeden význam. Nedá sa presne definovať. To isté 666.
29

28. Fénix 25.03.2020, 15:27

1488 je symbol, lebo má viac než jeden význam. Nedá sa presne definovať. To isté 666.

28.03.2020, 04:50
Naša prokuratúra to definovala jasne. 14 je 14 slov od rasistu Davida Laneho a 88 sú 2 písmená v základnej, jednoduchej abecede: HH, ako Heil Hitler. A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7 a H8.
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 120 767 B generated in : 0.319 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 128 120 x unique displays : 2 571 959 x ip address : 34.239.170.244

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 6, donaters clicked me on ads 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist