Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme
move to top

6 spôsobov ako vyvrátiť ktorúkoľvek konšpiračnú teóriu

entries
3
shows
699
uniques
249
theme was created 20.04.2017 by Dwesa
1
20.04.2017, 14:43
Bojovať na internete proti konšpiračným teóriám s pomocou rozumu a dôkazov je často únavné a rozčuľujúce. Nezriedka to vyžaduje podrobné znalosti týkajúce sa niektorej vedeckej, historickej alebo technologickej témy a vyžaduje si to poznať nielen detaily problému, ale aj jeho širší kontext. A kým vy stihnete vyvrátiť niektorú dezinformáciu, konšpiračný teoretik medzičasom stihne predložiť ďalší tucet chybných tvrdení. Stávate sa súčasťou nekonečnej hry na mačku a myš. Preto je potrebné kombinovať vyššie spomenuté detailné vyvrátenia so všeobecnejšími námietkami, ktoré útočia na povahu konšpiračných teórií vo všeobecne.

Tu uvedených šesť prístupov či stratégií na spochybnenie akejkoľvek konšpiračnej teórie sa zameriava na ich rôzne aspekty. Námietka „žiadne úniky informácií“ sa pozastavuje nad predpokladom, že tisíce ľudí vykonávajú zložité zlomyseľné aktivity a plány bez toho, aby došlo k akémukoľvek prezradeniu ich činnosti. Námietka „priepastný rozdiel v dôkazoch“ sa pýta, prečo sprisahania, ktoré sa ukázali ako pravdivé, vždy podporuje tak veľa rukolapných dôkazov, ale prakticky žiadne nepodporujú populárne konšpiračné teórie. Námietka „nekonzistentné schopnosti“ sa pozastavuje nad tým, prečo údajne mimoriadne inteligentní a mocní páchatelia sa nedokážu zbaviť internetových videí či webstránok, alebo nafingovať rôzne „nehody“, aby sa zbavili samotných konšpiračných teórií.

Námietka „horizont predpovede“ pojednáva o tom, ako zložitá povaha reality má za následok nízku presnosť predpovedí pre detailné konšpiračné plány. Námietka „nesúlad medzi metódou a cieľom“ poukazuje na skutočnosť, že sú mnohé, oveľa jednoduchšie spôsoby, ako by páchatelia dosiahli svoje ciele, než metódami, ktoré naznačujú konšpiračné teórie. A napokon, námietka „nevyvrátiteľnosť“ konštatuje, že konšpiračné teórie sú často konzistentné s dôkazmi v prospech nich, ako aj s dôkazmi, ktoré im protirečia, takže nemajú žiadnu váhu [ide o tvrdenia, ktoré sú postavené tak, že nie je jasné, aký fakt by ich mohol vyvrátiť – vždy možno nájsť nejaké „ale“, a tak sú z pravdivostného hľadiska bezcenné, pozn. red.].

Pokračovanie: link
2

1. Dwesa 20.04.2017, 14:43

Bojovať na internete proti konšpiračným teóriám s pomocou rozumu a dôkazov je často únavné a rozčuľujúce. Nezriedka to vyžaduje podrobné znalosti týkajúce sa niektorej vedeckej, historickej alebo technologickej témy a vyžaduje si to poznať nielen detaily problému, ale aj jeho širší kontext. A kým vy stihnete vyvrátiť niektorú dezinformáciu, konšpiračný teoretik medzičasom stihne predložiť ďalší tucet chybných tvrdení. Stávate sa súčasťou nekonečnej hry na mačku a myš. Preto je potrebné kombinova...

20.04.2017, 18:44
Konšpiračné teórie sú niečo ako náboženstvá. Preto sa s týmto javom narába ťažko. Rovnako ako na nábožných nemajú výrazný vplyv rozum a dôkazy.

Konšpirácie ako nové náboženstvá

Manipulácia s verejnou mienkou chce suplovať náboženstvu.

link
3

2. Lemmy 20.04.2017, 18:44

Konšpiračné teórie sú niečo ako náboženstvá. Preto sa s týmto javom narába ťažko. Rovnako ako na nábožných nemajú výrazný vplyv rozum a dôkazy. Konšpirácie ako nové náboženstvá Manipulácia s verejnou mienkou chce suplovať náboženstvu. http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2016090025

20.04.2017, 18:45
Tie teorie su lakave Ako ked masozrava rastlina laka svoje obete na sladky nektar
consents: Lemmy

newest entries : 

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatsandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator...
i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 34.229.131.116
size : 70 960 B, generated in : 0.055 s