move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Životná škola ;)

entries
1
shows
1 174
uniques
412
theme was created 06.07.2019 by EnaXnaY
1
06.07.2019, 21:05
Sme tu na aby sme sa učili

Jednou z dôležitých životných lekcií je to, že sa máme zbaviť všetkých bludov, ktoré sme pobrali cestou životom

Napríklad bludy, ktoré hlása kresťanstvo

Máme na to čas do smrti

Ak sa bludov nezbavíme, budeme musieť opakovať ročník tu v tomto slzavom údolí

newest entries : 

created by dzI/Osize : 60 878 Bgenerated in : 0.060 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 8 693 475 xunique displays : 1 111 538 xip address : 18.206.76.226

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...