move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / chain

Bludný balvan dostal muž, ktorý aj slovenské deti učil, že Zem je stará niekoľko tisíc rokov a svet

entries
4
shows
2 220
uniques
572
theme was created 11.04.2017 by Dwesa
1
11.04.2017, 10:30
Kreacionizmus mladej Zeme – predstava, že svet vytvorila všemocná bytosť pred pár tisíc rokmi – je na úrovni článkov „Dokázali sme existenciu jednorožcov“, vraví česká evolučná biologička.

Zem má len niekoľko tisíc rokov, pozemský život vrátane človeka vznikol Božím zásahom a fosílie sú pozostatkom biblickej potopy.

To je iba malá ukážka z názorov Libora Votočka z Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktorý s výstavou Genesis Expo obchádzal české a slovenské mestá. Videlo ju asi 4500 žiakov z viac ako 70 základných a stredných škôl.

Cieľom Votočka je ukázať, že máme „vedecké a historické dôvody veriť v stvorenie podľa knihy Genezis“. Koncom marca mu český klub skeptikov Sisyfos udelil strieborný Bludný balvan.

Cenu dávajú ľuďom, ktorí „najviac prispeli k mäteniu českej verejnosti“ a k rozvoju „blatistého myslenia“.

Uhlie za pár rokov

Žiačka základnej školy, ktorá minulý rok v septembri navštívila Genesis Expo v Litomyšli, povedala, že si z výstavy odniesla toto: „Tak napríklad o kvapľoch sme sa v škole učili, že vznikali milióny rokov, ale mohlo to byť aj inak. Podľa názoru jedného z vedcov môžu za určitých podmienok vzniknúť kvaple aj za niekoľko desiatok rokov. Podobné je to aj s uhlím.“

Výstavu si pochvaľovali nielen deti, ale aj niektorí učitelia. Riaditeľ gymnázia v Písku Petr Pícha nemá s výstavou problém a pre Lidovky povedal, že udeľovanie Bludných balvanov považuje za frašku, ktorá má bližšie k cirkevnej inkvizícii ako k vedeckým metódam hľadania pravdy.

Budeme učiť, že deti nosí bocian?

Evolučná biologička Lenka Příplatová, ktorá je členkou Sisyfa a pôsobí v Laboratóriu evolučnej biológie na Karlovej univerzite v Prahe, pre Denník N povedala, že považuje za problém, ak žiaci a študenti navštevujú pavedecké výstavy.

„Od škôl by sme mali očakávať, že si z nich dieťa odnesie povedomie o skutočnom fungovaní sveta, hoci v zjednodušenej podobe. Len vďaka tomu sa v neskoršom živote podľa získaných faktov a kritického myslenia naučí triediť nové poznatky do virtuálnych zásuviek ‚asi pravda‘, ‚zatiaľ neviem‘ a ‚nezmysel‘.“

Vedkyňa dodala, že evolučný vznik súčasnej biodiverzity je fakt a že „učiť ‚alternatívu‘ v skutočnosti znamená učiť lži“. Evolučná biologička prirovnala kreacionizmus mladej Zeme – predstava, že Boh stvoril Zem pred niekoľkými tisíckami rokov – k „alternatívnej“ teórii, že deti nosí bocian. „Necháme žiakov samotných rozhodnúť sa, čo im pripadá pravdepodobnejšie?“ pýta sa.

Keď zlyhávajú učitelia

Podľa Příplatovej nie je výnimkou, ak ani učitelia nerozumejú vede. „Evolučná biológia sa na školách v lepšom prípade neučí vôbec, v horšom úplne zle. Nedostatočná je aj výučba kritického myslenia. Niekedy sa aj pedagógovia ozývajú s námietkou: ‚Ja predsa zo žiadneho šimpanza nepochádzam.‘ Majú pravdu. Nepochádzame z moderného šimpanza, ale zo spoločného predka ľudí a šimpanzov.“

Ľudia často nerozumejú ani základným pojmom, pokračuje česká vedkyňa. „Hovoria, že ‚evolúcia je iba teória‘. Treba si uvedomiť, že zatiaľ čo v bežnej reči označuje slovo teória čosi nie celkom isté a nie príliš overené, vo vede takto označujeme komplexnú myšlienku, ktorá je dobre podložená a dlhodobo odoláva snahe o falzifikáciu (vyvrátenie, pozn. red.).“

Zhoda vedcov

Odborníčka vraví, že o evolúcii sa pochybovať nedá. Vysvetľuje, že dôkazy o evolučnom vývoji života, ktorý trval milióny rokov, prináša celý rad vedeckých odborov, ako „molekulárna genetika (vývoj genómov), populačná biológia (vývoj populácií), neurobiológia (vývoj nervovej sústavy), behaviorálna ekológia (vývoj správania), morfológia (vývoj tiel), biogeografia (vývoj rozšírenia organizmov na planéte), paleobiológia (vývoj organizmov v prehistorickom období) a mnohé ďalšie odvetvia“.

Evolučná teória dokonale ladí s modernou fyzikou, históriou či geológiou, zatiaľ čo „kreacionizmus mladej Zeme naráža na celý rad problémov nielen v biológii. Napríklad najstaršie jaskynné maľby vznikli zrejme až 30-tisíc rokov pred stvorením našej planéty, čo historikom akosi nesedí“, uťahuje si z kreacionizmu vedkyňa.

Zhoda vedcov o evolúcii nevylučuje prípadné spory. Vedci sa napríklad nezhodujú, či má evolučný vývoj postupný, alebo skôr skokový charakter. Jan Zrzavý, evolučný biológ z Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty Juhočeskej univerzity, pre Denník N dávnejšie povedal, že aj biológovia „sa režú ako kone“, „ale vždy je to v rámci jednej paradigmy evolučnej teórie“.

„Jednorožce existujú“

Příplatová vysvetlila, že kreacionizmus je paveda, lebo si už vopred stanovuje známy záver (Bibliu) a k nemu selektívne vyberá len tie pozorovania, ktoré sa hodia a dajú sa nejako doložiť.

Vedci postupujú naopak: z parciálnych pozorovaní budujú teóriu, ktorá môže byť kedykoľvek spochybnená, ak sa objavia zistenia, ktoré ju vyvracajú. Ak by sa napríklad vo vrstvách hornín z kambria objavila fosília, ktorá tam podľa evolučnej teórie nemá čo hľadať, bol by to silný argument, že s teóriou je niečo v neporiadku.

Kreacionistické časopisy by sme podľa evolučnej biologičky mali brať rovnako vážne ako časopis „Jednorožce existujú“, v ktorom by vychádzali články typu „Dokázali sme existenciu jednorožcov“.

Riešením nie je cenzúra

Příplatová vraví, že rôzne „alternatívy“ k pravde a pavedecké nezmysly tu boli vždy, ale dnešná doba je istým spôsobom špecifická, čo súvisí s dostupnosťou informácií.

„Keď si niekto vymyslí nové tvrdenie, môže ho okamžite zdieľať na internete. Masy ľudí nevybavených základmi kritického myslenia potom všetko zhltnú aj s navijakom. Riešením nie je cenzúra, ale lepšia výučba práce s dostupnými materiálmi,“ vraví evolučná biologička.

Vedkyňa dodala: „Ďalšie generácie by už nemali odchádzať zo školy s poznaním, že nemôžeme pochádzať zo šimpanza, pretože ich mamička nie je šimpanz, šimpanz nikdy neporodil človeka a šimpanzy stále existujú. Mali by mať základné povedomie o svete a schopnosti získavať a posudzovať nové informácie.“

Zdroj: link

newest entries : 

Ryba.[show chain]before 26 minutes
To neviem.[show chain]before 27 minutes
Pláne [show chain]before 35 minutes
created by dzI/O 2015 - 2022size : 73 098 Bgenerated in : 0.104 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 733 614 xunique displays : 1 297 016 xip address : 54.161.2.204

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...