move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Ako sa stať voľnomyšlienkárom? ;)

entries
10
shows
1 854
uniques
425
theme was created 10.07.2020 by EnaXnaY
7

6. EnaXnaY 13.07.2020, 21:31

NAKA už ma má isto v merku

14.07.2020, 10:55
Kým sa nemiešaš do politiky, dajú ti pokoj.
as response to :
6

5. peter67 13.07.2020, 21:30

Si v riti, ešte aj tie čiastky. Nechcel by som byť v tvojej koži.

13.07.2020, 21:31
NAKA už ma má isto v merku
as response to :
5

4. EnaXnaY 13.07.2020, 19:12

Nepropaguj mi tu drogy bo ma zabásnu

13.07.2020, 21:30
Si v riti, ešte aj tie čiastky.
Nechcel by som byť v tvojej koži.
as response to :
4

3. peter67 11.07.2020, 16:07

..sa spontánne cíti byť neobmedzená konvenciami... LSD a hneď máš onakvejšie myšlienky. Stačí nehľadieť na konvekcie a tiež na konzekvencie bohato stačia sterilné injekcie.

13.07.2020, 19:12
Nepropaguj mi tu drogy bo ma zabásnu
as response to :
3

2. EnaXnaY 11.07.2020, 10:57

Podľa wiki: Voľnomyšlienkarstvo alebo sloboda mysle je model zmýšľania ľudskej bytosti, ktorá sa spontánne cíti byť neobmedzená konvenciami a dogmami, cíti že duch slobody, vedecký skepticizmus, logika a zdravý rozum sú najdôležitejšími kapitálmi jej osobnosti

11.07.2020, 16:07
..sa spontánne cíti byť neobmedzená konvenciami... LSD a hneď máš onakvejšie myšlienky. Stačí nehľadieť na konvekcie a tiež na konzekvencie bohato stačia sterilné injekcie.
as response to :
2

1. EnaXnaY 10.07.2020, 23:39

Voľnomyšlienkovanie je o rozvíjaní myšlienok Niekedy stačí aj jedno SLOVO a rozvinie sa nová myšlienka Najlepšie sa voľnomyšlienkuje, keď máš sparing partnera Vtedy vzniká dialóg Také nežné štebotanie Navzájom si pomáhame generovať nové myšlienky A čo je dôležité, pri generovaní myšlienok, si zväčša nekladieme žiadne hranice Veľmi mám rád túto činnosť

11.07.2020, 10:57
Podľa wiki: Voľnomyšlienkarstvo alebo sloboda mysle je model zmýšľania ľudskej bytosti, ktorá sa spontánne cíti byť neobmedzená konvenciami a dogmami, cíti že duch slobody, vedecký skepticizmus, logika a zdravý rozum sú najdôležitejšími kapitálmi jej osobnosti
as response to :
1
10.07.2020, 23:39
Voľnomyšlienkovanie je o rozvíjaní myšlienok

Niekedy stačí aj jedno SLOVO a rozvinie sa nová myšlienka

Najlepšie sa voľnomyšlienkuje, keď máš sparing partnera

Vtedy vzniká dialóg

Také nežné štebotanie

Navzájom si pomáhame generovať nové myšlienky

A čo je dôležité, pri generovaní myšlienok, si zväčša nekladieme žiadne hranice

Veľmi mám rád túto činnosť

newest entries : 

Ako? [show chain]before 7 hours
created by dzI/Osize : 88 216 Bgenerated in : 0.068 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 8 588 944 xunique displays : 1 103 245 xip address : 3.236.23.193

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...