Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / science / chain
move to top

Ako kreacionista nenápadne klame

entries
116
shows
12 652
uniques
1 123
theme was created 20.04.2019 by Lemmy
10

7. Lemmy 21.04.2019, 00:07

On je zarytý kreacionista. Keby chcel, tak nenapíše klamstvo. Napísal to tak zámerne. Ani sa neospravedlnil za to.

21.04.2019, 02:15
To že je zarytý kreacionista ešte neznamená, že klamal úmyselne. Tebe sa nikdy nestalo, že si nechtiac uviedol nepravdivú informáciu?
as response to :
7

5. Ludwig 20.04.2019, 17:05

Nemuselo sa však jednať o vedomé klamstvo, len o omyl. Takže s tým "surovo klame" by som bol opatrný...

21.04.2019, 00:07
On je zarytý kreacionista. Keby chcel, tak nenapíše klamstvo. Napísal to tak zámerne. Ani sa neospravedlnil za to.
as response to :
5

4. Lemmy 20.04.2019, 16:02

Unikla ti podstata. Fotón surovo klame, že Schaefer je nositeľom Nobelovej ceny. Nie je!!! Ale, keďže on je kresťan ako ty, tak zmija zmiju myje.

20.04.2019, 17:05
Nemuselo sa však jednať o vedomé klamstvo, len o omyl. Takže s tým "surovo klame" by som bol opatrný...
as response to :
4

2. Ludwig 20.04.2019, 15:32

Takže Henry Frederick Schaefer je len nominantom na Nobelovú cenu, nie jej držiteľom. Ďakujeme za upresnenie. Nebolo však preto nutné robiť z komára somára a takto dramatizovať....

20.04.2019, 16:02
Unikla ti podstata. Fotón surovo klame, že Schaefer je nositeľom Nobelovej ceny. Nie je!!! Ale, keďže on je kresťan ako ty, tak zmija zmiju myje.
as response to :
2

1. Lemmy 20.04.2019, 11:51

Fotón, aktívny obhajca kreacionizmu takto klame: „Medzi skeptikmi voči darvinizmu sú aj nositelia Nobelovej ceny. Napríklad Henry Frederick Schaefer, III.“ Čo je čisté klamstvo!!! Ako kreacionista nenápadne klame: http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2019040015 Fotón, vyznamenal si sa!

20.04.2019, 15:32
Takže Henry Frederick Schaefer je len nominantom na Nobelovú cenu, nie jej držiteľom. Ďakujeme za upresnenie. Nebolo však preto nutné robiť z komára somára a takto dramatizovať....
as response to :
1
20.04.2019, 11:51
Fotón, aktívny obhajca kreacionizmu takto klame: „Medzi skeptikmi voči darvinizmu sú aj nositelia Nobelovej ceny. Napríklad Henry Frederick Schaefer, III.“ Čo je čisté klamstvo!!!

Ako kreacionista nenápadne klame:
link

Fotón, vyznamenal si sa!

newest entries : 

please, support author of the page

this is non-profit project
page has income only from ads and voluntary contributions
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100 000000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatsandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator of the page...
maybe i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 3.85.214.0
size : 80 848 B, generated in : 0.069 s