move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Ako byť spravodlivým človekom?

entries
57
shows
9 081
uniques
418
theme was created 09.04.2021 by ninka
57

56. ninka 20.05.2021, 09:57

:o) Nadja, pozornosť potrebujú aj bohatý. Asi každý človek, aj ten, čo o ňu navonok nestojí.

20.05.2021, 10:02
Bohatí trpia niekedy presýtenosťou. A chudobný človek býva preto oveľa šťastnejší, ak sa teda nesústredí nejako na peniaze, ktorými by mohol zaplniť nejaké diery. Možno je potom vyvážený aj ten nepomer akosi spravodlivo. Spravodlivejšie?
as response to :
56

19. Nadja 10.04.2021, 15:37

Nie, s tým nesúhlasím, akú pozornosť chceš venovať iba chudobným? Na to vždy potrebuješ peniaze, a tie chudobní nemajú.

20.05.2021, 09:57
:o) Nadja, pozornosť potrebujú aj bohatý. Asi každý človek, aj ten, čo o ňu navonok nestojí.
as response to :
19

18. Lemmy 10.04.2021, 15:30

Nerovnosť príjmov – pozornosť treba venovať chudobným, nie bohatým. https://www.humanisti.sk/2021/04/09/nerovnost-prijmov-pozornost-treba-venovat-chudobnym-nie-bohatym/

10.04.2021, 15:37
Nie, s tým nesúhlasím, akú pozornosť chceš venovať iba chudobným? Na to vždy potrebuješ peniaze, a tie chudobní nemajú.
as response to :
18

17. Nadja 10.04.2021, 15:10

Ak nie, je spravodlivé toto bohatstvo rozdeliť, napriek tomu, že je to demotivujúce? Hrozí, že nakoniec budú chudobní všetci...

10.04.2021, 15:30
Nerovnosť príjmov – pozornosť treba venovať chudobným, nie bohatým.

link
as response to :
17

16. Nadja 10.04.2021, 15:08

Napríklad, je spravodlivé, ak 1% najbohatších zo všetkých ľudí vlastní viac bohatstva, ako spolu dokopy má 90% tých najchudobnejších?

10.04.2021, 15:10
Ak nie, je spravodlivé toto bohatstvo rozdeliť, napriek tomu, že je to demotivujúce? Hrozí, že nakoniec budú chudobní všetci...
as response to :
16

1. ninka 09.04.2021, 12:58

Na začiatok by bolo fajn, povedať si, čo to tá SPRAVODLIVOSŤ vôbec je. Akékoľvek násilie v presadzovaní si svojich ambícií nevedie k spravodlivosti... K občianskej vojne nemáme ďaleko ani doma. Ľudia sú značne znepokojení a budúcnosť nenesie žiadnu istotu. 1. Spravodlivosť neexistuje. 2. Spravodlivosť prebýva v každej bytosti, preto je "slepá"? 3. Ostať spravodlivým je nemožný cieľ. Vždy niekto pocíti (malú, veľkú, neodpustiteľnú) krivdu, keď dáme druhému zapravdu, prejavíme dobro, či láskav...

10.04.2021, 15:08
Napríklad, je spravodlivé, ak 1% najbohatších zo všetkých ľudí vlastní viac bohatstva, ako spolu dokopy má 90% tých najchudobnejších?
as response to :
1
09.04.2021, 12:58
Na začiatok by bolo fajn, povedať si, čo to tá SPRAVODLIVOSŤ vôbec je.

Akékoľvek násilie v presadzovaní si svojich ambícií nevedie k spravodlivosti... K občianskej vojne nemáme ďaleko ani doma. Ľudia sú značne znepokojení a budúcnosť nenesie žiadnu istotu.

1. Spravodlivosť neexistuje.

2. Spravodlivosť prebýva v každej bytosti, preto je "slepá"?

3. Ostať spravodlivým je nemožný cieľ. Vždy niekto pocíti (malú, veľkú, neodpustiteľnú) krivdu, keď dáme druhému zapravdu, prejavíme dobro, či láskavosť, sympatie s názorom, ktorý je v rozpore.

4. Niekto dokonca pokladá spravodlivosť za ilúziu.

5. Ak sa odosobníme?

6. Spravodlivosť nepozná hnev.

Môžete sa vyjadriť k jednotlivým bodom. :o)

newest entries : 

created by dzI/Osize : 94 709 Bgenerated in : 0.141 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 281 285 xunique displays : 1 166 662 xip address : 44.197.197.23

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...