This website uses cookies.
We use so-called cookies to operate our website. Cookies are files used to customize the content of a website, to measure its functionality and generally to ensure your maximum satisfaction. Let us know your preferences.
Enable selected Enable all

it.portal

One place for informations about

• Safety

• Backups and restoring

• Standards

Zálohovanie a obnova

.

.

.

Objects security

.

.

.

none 3% medziročný nárast zaznamenal počet globálnych kyberútokov na jednu organizáciu
none10 najvačších hrozieb pre rok 2030
none300 000 nových inštancií škodlivého softvéru (malvéru) sa denne generuje od roku 2023
none49 dní trvá v priemere detekcia malvéru
none52% všetkých phishingových útokov na celom svete za Q1 2022 sa týkalo LinkedIn (podľa značiek)
none57 % organizácií očakáva zmenu svojho primárneho zálohovacieho riešenia v roku 2023
none70 % predstavenstiev do roku 2026 bude zahŕňať jedného člena so skúsenosťami s kybernetickou bezpečnosťou
none74 % organizácií bude do roku 2025 využívať cloudové služby pre ochranu údajov
none79% organizácií má medzeru v ochrane
none8-percentný nárast globálnych kyberútokov týždenne
none80 % organizácií bude používať BaaS/DRaaS aspoň pre niektoré zo svojich serverov
none85% organizácií malo v minulom roku aspoň jeden ransomvérový útok
none88% opýtaných členov predstavenstiev si uvedomuje že kybernetická bezpečnosť je obchodným, nie technickým problémom
none92 % malvéru je distribuovaných prostredníctvom e-mailu
none95% kybernetických problémov je spôsobené samotným správaním použivateľov – ľudskou chybou
none95% kybernetických problémov je spôsobené samotným správaním použivateľov – ľudskou chybou - kópia
noneLinkedIn
noneo 87 % raketovo vzrástol výskyt IoT malvéru v roku 2022 v porovnaní s 2021a dosiahol historické maximum 112,3 milióna prípadov
noneAktívna digitálna stopa
noneCookies
noneDátové centrum
noneDDoS (Distributed Denial of Service)
noneDigitálna stopa
noneDoS (Denial of Service)
noneDostupnosť (Availability)
noneHodnotenie závažnosti dopadov
noneHosting
noneHrozby a výzvy v roku 2024
noneIdentifikácia zraniteľností
noneISMS (Information Security Management System)
noneISO 27001 - Bezpečnosť Informačných Technológií
noneISO 27001 - Bezpečnosť Informačných Technológií - kópia
noneKybernetická bezpečnosť
noneKybernetický trezor
noneMalware
nonemimoriadne vysoké riziko
noneMinimálna úspešná zálohovacia stratégia
noneModel nulovej dôvery
noneNemenné údaje (Immutable data)
nonePasívna digitálna stopa
nonePenetračné testy
nonePenetračný test
nonePhishing
nonePlán kontinuity podnikania - Hlavné zložky
nonePravdepodobnosť naplnenia scenára rizika
noneRansomware
noneScareware
noneSIEM
noneSLA (Service Level Agreement)
noneSociálne inžinierstvo (Social Engineering)
noneSpear phishing
noneTest zraniteľnosti
noneTypy incidentov
noneWebhosting
noneZáloha - Stratégia 3-2-1
noneZáloha - Stratégia 3-2-1-1-0
noneZáloha - Stratégia 4-3-2
noneZávažnosť rizík
noneZraniteľnosť
noneNIS2 - Základné subjekty - Essential
noneNIS2 - Dôležité subjekty - Important
noneNIS2 - Kto spadá do rámca
noneNIS2 - Preverovanie bezpečnosti dodávateľského reťazca
none... ak je to veľmi výhodná ponuka
none... ak niekto nalieha na vaše rýchle rozhodnutie
noneBezpečné heslo
noneDnešná každodenná téma
noneENISA
noneLinkedin 2021
nonePlán kontinuity podnikania
noneProti nekalým praktikám nasadíme technológie
noneReportéři ČT: Zloději on-line
noneTHREAT INTELLIGENCE REPORT 30. októbra 2023