move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page

categories : 

all | other | love | technics | politics | religion | atheism | science | mystery | culture | philosophy | sport | health | construction | chat

we have already 113 participants, 1 729 themes and 31 115 entries...

currently discussing on : 

joke of the day :

EnaXnaY, 25.04.2018
Tatramatka
Zástupcovia firmy Tatramat boli v Taliansku vo firme Zanussi poučiť sa ako vyzerá reklamná kampaň. Po prehliadke výroby išli na prezentáciu nového reklamného šotu, kde sa Claudia Cardinale za zvukov hudby vyzlieka a nakoniec svoj odev hodí do automatickej pračky a povedala:
- Claudia prať nemusí, za ňu perie Zanussi.
Po návrate domov tiež vyrobili šot. Magda Vášáryová v kroji na krásnej zelenej lúke pri čistom zurčiacom potôčku v hlbokom predklone perie. Z lesa vyjde Kukura v lesníckej uniforme, pristúpi k nej, vyhrnie jej sukňu a odzadu ju začne. Ona sa po chvíli otoči a povie mu:
- Naposledy trtkáš bratku, od zajtra mám Tatramatku.

citate of the day :

Scarlett, 06.01.2020
Som tak múdry, že niekedy nerozumiem ani jednému zo slov, ktoré vravím.
[Oscar Wilde]

image of the day :

EnaXnaY, 25.04.2018
newestactualparticipants

newest entries : 

created by dzI/Osize : 99 195 Bgenerated in : 0.112 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 6 638 164 xunique displays : 905 662 xip address : 184.72.102.217

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...