move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page

categories : 

all | other | love | technics | politics | religion | atheism | science | mystery | culture | philosophy | sport | health | construction | chat

we have already 117 participants, 2 039 themes and 35 260 entries...

currently discussing on : 

joke of the day :

Lemmy, 25.05.2021
Milionár v reštaurácii
Po tom, ako dojedol, dal čašníkovi sprepitné 5 eur.

Čašník to prijal so zvláštnym výrazom na tvári.

Milionár si to uvedomil a spýtal sa, čo sa deje?

Čašník: „Som len ohromený, pretože pri tomto istom stole mi vaša dcéra dala sprepitné 100 eur a od vás, jej otca, ktorý je bohatým mužom, dostanem iba 5 eur.“

Milionár sa usmial a povedal: „Ale ona je dcérou milionára, a ja som synom stolára.“

citate of the day :

EnaXnaY, 31.10.2019
Svoje hodnoty niekedy spoznáme až vtedy, keď sme už o ne prišli.
(Titus Maccius Plautus)

image of the day :

EnaXnaY, 11.05.2018
newestactualparticipants

newest entries : 

created by dzI/Osize : 83 798 Bgenerated in : 0.095 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 8 181 306 xunique displays : 1 064 590 xip address : 3.238.117.56

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...