move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page

categories : 

all | other | love | technics | politics | religion | atheism | science | mystery | culture | philosophy | sport | health | construction | chat

we have already 130 participants, 2 180 themes and 37 355 entries...

currently discussing on : 

joke of the day :

Scarlett, 05.01.2020
NIKDY nediskutuj s ženami, které umí číst...!
Manželský pár cestoval na víkend k jezeru, kde bylo možné lovit ryby. Manžel miloval rybaření za úsvitu a jeho žena zase velmi ráda četla. Jedno ráno se manžel po několika hodinách rybaření vrátil a chtěl si na pár hodin oddechnout. I když se jeho žena v okolí nevyznala, rozhodla se vyplout s loďkou na jezero. Kousek veslovala, zakotvila a vzala si knihu na čtení.
Za chvilku se na motorovém člunu objevil strážník parku, v kterém se jezero nacházelo. Oslovil ji: ”Dobré ráno, milostivá paní. Co tu děláte?”
”Čtu,” odpověděla a pomyslela si pro sebe: není to snad vidět?
”Nacházíte se ale v zóně, kde je zakázáno lovit ryby.”
”Ale já přece ryby nelovím, to přece vidíte.”
”Hmmm, ale máte s sebou kompletní výstroj. Musím vás odvést a dát vám pokutu!”
”Když to uděláte, obviním Vás ze znásilnění!” odpověděla rozzlobená žena.
”Ale já jsem se vás ani nedotknul!”
”Hmmm, ale máte s sebou kompletní výstroj!”

Ponaučení: NIKDY nediskutuj s ženami, které umí číst...!

citate of the day :

Scarlett, 06.01.2020
Ženy s nami narábajú práve tak, ako narába ľudstvo so svojimi bohmi. Klaňajú sa nám a neustále nás trápia, aby sme pre ne niečo urobili.
[Oscar Wilde]

image of the day :

jean, 29.04.2016

document of the day :

EnaXnaY, 03.07.2021
newestactualparticipants

newest entries : 

created by dzI/Osize : 96 843 Bgenerated in : 0.151 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 174 615 xunique displays : 1 155 324 xip address : 34.239.177.24

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...