move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page

categories : 

all | other | love | technics | politics | religion | atheism | science | mystery | culture | philosophy | sport | health | construction | chat

we have already 116 participants, 1 884 themes and 32 828 entries...

currently discussing on : 

joke of the day :

EnaXnaY, 17.05.2020
Lístoček ;)
Lístoček za stieračom zaparkovaného auta:
Oznam pre zlodejov. Nádrž je prázdna, rádio nemám a motor je vylágrovaný.
Na druhý deň pribudne druhý lístoček:
Pre majiteľa auta. Takže kolesá sú ti vlastne tiež nahovno.

citate of the day :

Scarlett, 06.01.2020
Život je ako stavebnica. Stačí odobrať jedinú kocku a všetko, čo sme stavali sa nám zrúti! A až neskôr pochopíme, že to zrútenie bola vlastne šanca postaviť niečo ešte krajšie.
[Oscar Wilde]

image of the day :

EnaXnaY, 23.04.2016
newestactualparticipants

newest entries : 

Aké muchy? [show chain]before 31 minutes
Je to škoda [show chain]before 52 minutes
created by dzI/Osize : 86 457 Bgenerated in : 0.105 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 462 045 xunique displays : 1 003 953 xip address : 3.227.208.0

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...