for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Žumpa

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

meaning of life of the day :

you are here : 

main page  /  religion  /  theme

Diabolská NASA

entries
13
shows
307
uniques
89
theme was created 6.8.2022 21:49 by tomas12345
1
06.08.2022, 21:49
Mne sa to hned s tou NASA nejako nezdalo. Hned sa mi zdalo čudné ako može podporovať blud o gulatosti a nehybnosti Zeme. Teraz mi to je už jasné :

link

Ked si pozriete logo Nasa, to červené "V" extrémne pripomína hadí jazyk. Navyše spojením dvoch takýchto "V" sa dá veľmi lahko vytvoriť satanský pentagram. Z výrazu NASA vieme prehodením písmen vytvoriť slovo SA...AN . Z toho "V" znaku vieme zmenou sklonu a rozdelením vytvoriť písmeno "T". Z toho sa už potom lahko vytvorí slovo SATAN.
________________________________

link

Výraz NASA znamena NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. Ak si zoradíme 26 písmen abecedy, pričom ich číselné hodnotenie dáme inverzne, a teda Z= 26, A = 1, potom spočítaním hore uvedeného výrazu dostaneme satanské číslo 666 !!!
________________________

Výraz "NASA" v hebrejčine, teda v jazyku biblie skrze ktorého sa dajú odhalovať skryté satanské kody, znamená "vzniesť" dvíhať sa, byť pozdvihnutý, vyvýšený, povyšovať sa.... Toto sú presne znaky satana. Bol to on ktorý sa VZNIESOL až na nebesia, chcel zvrhnúť Boha a prirovnať sa Bohu. Je to on kto sa neustále POVYSUJE nad Boha !

none
2

1. tomas12345 06.08.2022, 21:49

Mne sa to hned s tou NASA nejako nezdalo. Hned sa mi zdalo čudné ako može podporovať blud o gulatosti a nehybnosti Zeme. Teraz mi to je už jasné : https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/297264117_602427118158677_4151930408169239783_n.png?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=WtpqkU31X5UAX80HJF8&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=03_AVJEk6dHqXKuXLk1-fHQ6bwHqZTGMUM2HnONuue-KQE_GQ&oe=6313647A Ked si pozriete logo Nasa, to červené "V" extrémne pripomína hadí jazyk. Navyše spojením dvoch...

06.08.2022, 22:15
link

Neviem ako vám, ale mne logo NASY dosť pripomína iluminátsky znak. Cervené "V" pripomína iluminátske "V" kružnica pripomína iluminátske oko, dokonca sa táto kružnica - oko, nachádza presne v strede "V" rovnako ako u Iluminátoch.
none
3

2. tomas12345 06.08.2022, 22:15

https://assistant.gloria.tv/1z94gyaCTBei3D8MsGrYwjE6j/k0ikrzb2siks2apiztpw6a7whur2djcoge9gaei.webp?format=webp

Neviem ako vám, ale mne logo NASY dosť pripomína iluminátsky znak. Cervené "V" pripomína iluminátske "V" kružnica pripomína iluminátske oko, dokonca sa táto kružnica - oko, nachádza presne v strede "V" rovnako ako u Iluminátoch.

06.08.2022, 23:09
...a USA ,znamena Udatna S0vietska Armada...
none
7

2. tomas12345 06.08.2022, 22:15

https://assistant.gloria.tv/1z94gyaCTBei3D8MsGrYwjE6j/k0ikrzb2siks2apiztpw6a7whur2djcoge9gaei.webp?format=webp

Neviem ako vám, ale mne logo NASY dosť pripomína iluminátsky znak. Cervené "V" pripomína iluminátske "V" kružnica pripomína iluminátske oko, dokonca sa táto kružnica - oko, nachádza presne v strede "V" rovnako ako u Iluminátoch.

07.08.2022, 13:00
Veď Tomuto svetu vládne diabol, Kristovo kráľovstvo je z iného sveta. Takže si myslím, že takéto "satanistické" rozbory dokážeš nájsť na úplne všetko z tohto sveta.
none
4

1. tomas12345 06.08.2022, 21:49

Mne sa to hned s tou NASA nejako nezdalo. Hned sa mi zdalo čudné ako može podporovať blud o gulatosti a nehybnosti Zeme. Teraz mi to je už jasné : https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/297264117_602427118158677_4151930408169239783_n.png?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=WtpqkU31X5UAX80HJF8&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=03_AVJEk6dHqXKuXLk1-fHQ6bwHqZTGMUM2HnONuue-KQE_GQ&oe=6313647A Ked si pozriete logo Nasa, to červené "V" extrémne pripomína hadí jazyk. Navyše spojením dvoch...

07.08.2022, 10:24
Táto interpretácia toho loga sa mi zdá neprimeraná, prehnaná. NASA tvrdí, že "The red v-shaped wing represents aeronautics." Čiže asi: "Červené krídlo v tvare V predstavuje aeronautiku (letectvo)."
link

Ale myslím, že vždy keď ide o nejaké špeciálne zameranie sa na vesmír, vesmírny program a pod., môže v tom byť potenciálne i niečo duchovne pochybné. Nie nutne a všeobecne, lež potenciálne a čiastočne (individuálne). Viď napr. tie sci-fi filmy USA, v ktorých je NASA resp. podobné organizácie a celkovo cestovanie do vesmíru, mimozemšťania, červie a čierne diery, cestovanie v čase (napr. Interstellar), roboty ako ľudia, fantazmagórie... Podobne Däniken, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov (tj. ich názory a diela)... Samozrejme, nie všetky sci-fi sú zlé samy osebe.

"Drak konečne poletí do vesmíru... Po mnohých odkladoch... sa zdá, že kozmická loď Dragon 19. mája 2012 naozaj odštartuje z Kennedyho vesmírneho strediska (KSC) na Floride na svoj prvý let..."
link

Podľa Biblie Drak je iné pomenovanie pre Diabla Satana; ten bol vyhodený spolu s ďalšími podobnými anjelmi z duchovných nebies na zem (dá sa povedať do ríše ľudí), čo môže predstavovať i celkovo prirodzený vesmír (Zjv 12, 7-17).
Draci z vesmíru:
link
Ale možno ide o podobnosť čisto náhodnú...

Viď tiež "Vesmírni ľudia (Anjeli Svetla)", čo je čudná vesmírno-duchovná sekta. Hoci oni rozoznávajú dobrých vesmírnych anjelov - údajne anjelov svetla od zlých čiže jašterov z temných svetov. Z hľadiska Biblie však nemožno dokázať, že by tí vesmírno-duchovní anjeli svetla boli naozaj dobrí, zatiaľ čo zlí by boli iba tí jaštery. Aštar Šeran je vraj dobrá duchovná bytosť vyššieho vedomia a zároveň veliteľ veľkej vesmírnej flotily.
Je jasné, že ide o iný druh - vesmírnej - ideológie či náboženstva než kresťanstvo. Takisto celkovo tie vesmírne "ideológie", "filozofie" sú aj skrátka iným svetonázorom.
Veda by mala byť vedou, sci-fi by malo byť iba sci-fi, nie niečím iným. Takže ak si z toho niekto robí svetonázor či prehnanú záľubu...
none
5

1. tomas12345 06.08.2022, 21:49

Mne sa to hned s tou NASA nejako nezdalo. Hned sa mi zdalo čudné ako može podporovať blud o gulatosti a nehybnosti Zeme. Teraz mi to je už jasné : https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/297264117_602427118158677_4151930408169239783_n.png?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=WtpqkU31X5UAX80HJF8&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=03_AVJEk6dHqXKuXLk1-fHQ6bwHqZTGMUM2HnONuue-KQE_GQ&oe=6313647A Ked si pozriete logo Nasa, to červené "V" extrémne pripomína hadí jazyk. Navyše spojením dvoch...

07.08.2022, 11:33
Tomáš, si roztomilý. Už som sa venoval tejto téme s Google.

link
none
6

5. Lemmy 07.08.2022, 11:33

Tomáš, si roztomilý. Už som sa venoval tejto téme s Google.

https://www.humanisti.sk/2022/05/17/ked-google-nedava-krestanom-spat/

07.08.2022, 12:46
Dovolím si reakciu na tento tvoj text odtiaľ, citujem:
"Sodomia je v slovníkoch definovaný ako sexuálna úchylka spočívajúca v ukájaní pohlavného pudu pohlavným stykom so zvieratami (podľa biblického mesta Sodoma), čiže ide o neprirodzené ukájanie pohlavného pudu so zvieratami. V lekárstve sa odborne nazýva zoofília."

Pozrime sa napr. do Wikipedie:
"Sodomia (podľa biblického "hriešneho" mesta Sodoma) je:
- v strednej Európe dnes (koniec 20. storočia): zoofília v sexuálnom zmysle
- v minulosti: v kresťanskom stredoveku rad rôzne definovaných sexuálnych praktík, najmä (a to najmä aj v novoveku) homosexualita a zoofília"
link

Takže uvádza sa tam i homosexualita. A to, že v kresťanstve dodnes sa tento pojem spája s homosexualitou, pozri napr. cirkevnú poznámku k príslušným veršom Biblie.
Text Biblie, Gn 19, 1-5:
"Keď dvaja anjeli došli do Sodomy, Lot sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lot uvidel, vstal a šiel im oproti. Poklonil sa tvárou k zemi a povedal: „Prosím vás, páni moji, zabočte do domu svojho služobníka a prenocujte tam. Umyjete si nohy a včasráno vstanete a budete pokračovať vo svojej ceste.“ Oni však odpovedali: „Nie! Prenocujeme vonku.“ Ale on na nich nástojil, aby zostali u neho. I vošli do domu. Pripravil im pohostenie, dal napiecť nekvaseného chleba a najedli sa. Ale skôr, ako si ľahli, mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa obkolesili dom vyvolali Lota a povedali mu: „Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!“

Poznámka k tomu z katol. Biblie:
"Hriechy proti prírode mali Izraeliti vo veľkej ošklivosti a trestali ich smrťou (Lv 20,13), ale boli veľmi rozšírené v ich okolí. Tento hriech má aj meno odtiaľto: sodomia (homosexualita)."
link

Mužovia z mesta Sodoma povedali Lotovi: "Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!"
Muži tam chceli obcovať (sexovať) s mužmi...
none
8

6. Pebo 07.08.2022, 12:46

Dovolím si reakciu na tento tvoj text odtiaľ, citujem:
"Sodomia je v slovníkoch definovaný ako sexuálna úchylka spočívajúca v ukájaní pohlavného pudu pohlavným stykom so zvieratami (podľa biblického mesta Sodoma), čiže ide o neprirodzené ukájanie pohlavného pudu so zvieratami. V lekárstve sa odborne nazýva zoofília."

Pozrime sa napr. do Wikipedie:
"Sodomia (podľa biblického "hriešneho" mesta Sodoma) je:
- v strednej Európe dnes (koniec 20. storočia): zoofília v sexuálnom zmysl...

07.08.2022, 13:04
Český preklad z Bible 21 to formuluje takto, Gn 19, 4-5:
"Ale než ulehli, obklíčili dům obyvatelé města, sodomští muži od mladíků až po starce, všechen lid ze všech stran. Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám, ať si jich užijeme!"
link
none
9

1. tomas12345 06.08.2022, 21:49

Mne sa to hned s tou NASA nejako nezdalo. Hned sa mi zdalo čudné ako može podporovať blud o gulatosti a nehybnosti Zeme. Teraz mi to je už jasné : https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/297264117_602427118158677_4151930408169239783_n.png?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=WtpqkU31X5UAX80HJF8&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=03_AVJEk6dHqXKuXLk1-fHQ6bwHqZTGMUM2HnONuue-KQE_GQ&oe=6313647A Ked si pozriete logo Nasa, to červené "V" extrémne pripomína hadí jazyk. Navyše spojením dvoch...

13.09.2022, 20:14
Dočerta, PRECO TU NEVIDNO OBRAZKY KTORE SOM DAL ?
none
10

9. tomas12345 13.09.2022, 20:14

Dočerta, PRECO TU NEVIDNO OBRAZKY KTORE SOM DAL ?

13.09.2022, 20:16
Boh ťa skúša
👎: tomas12345
none
11

9. tomas12345 13.09.2022, 20:14

Dočerta, PRECO TU NEVIDNO OBRAZKY KTORE SOM DAL ?

13.09.2022, 20:17
Keď kliknem na odkaz, píše url signature expired 😉
none
12

11. EnaXnaY 13.09.2022, 20:17

Keď kliknem na odkaz, píše url signature expired 😉

13.09.2022, 20:24
Co to znamená ? Ako može vypršať expirácia obrázka ?
none
13

12. tomas12345 13.09.2022, 20:24

Co to znamená ? Ako može vypršať expirácia obrázka ?

13.09.2022, 20:37
Neviem, facebook je nespoľahlivý 😉

Dávaj obrázky na žumpu 😉
consents: Lemmy
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 102 242 B generated in : 0.338 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 846 317 x unique displays : 2 650 534 x ip address : 100.28.0.143

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 7, donaters clicked me on ads 5,80 € (15 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist