move to top

Sump

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

TO: Lemmy nevie, čo je sekta. Pomôžte mu zorientovať sa v definícii slova...

entries
61
shows
19 802
uniques
1 811
theme was created 16.08.2018 by TvojOponent
39

35. TvojOponent 18.08.2018, 14:05

Znaky sekty: autoritárstvo fundamentalizmus uzavretosť selekcia informácií http://www.sekty.sk/sk/articles/show/22

18.08.2018, 14:15
Autoritárstvo

Pri zodpovednej myšlienkovej práci na tému siekt sa nám ako prvý typický znak ukazuje náboženské autoritárstvo. Niektorí autori sa domnievajú, že je to jediný a rozhodujúci znak. Keby to tak bolo, ľahko by sme vytvorili definíciu sekty. Domnievam sa, že situácia je zložitejšia. Ide o to, že prakticky v každom náboženstve funguje autorita. No v sekte jej sila presahuje každé rozumné hranice. Prejavuje sa to ďalšími doplnkovými charakteristikami, ktoré sú rozvinutím tejto základnej. Možno tiež povedať, že už nejde iba o autoritu, ale o moc nad ľuďmi. Sektárska autorita často zasahuje priamymi pokynmi alebo nepriamym vplyvom až do súkromia ľudí. Nie je to iba tak, že by určovala mravné normy, ale rozhoduje za členov sekty v jednotlivých manželských, rodinných, obchodných, zamestnaneckých a iných otázkach. V osobe sektárskeho vodcu alebo vedúceho skupiny, prípadne u vodcov nižších stupňov sa spájajú dva typy autority: noetická (autorita znalca) a deonmtická (autorita šéfa alebo veliteľa). Tieto dve autority bývajú v civilnom živote od seba oddelené
as response to :
35

1. TvojOponent 16.08.2018, 14:53

Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt? Podľa logiky Lemmyho každá cirkev, ktorá je registrovaná, nie je sektou. Dotiahnuc jeho logiky do záveru, tie cirkvi, ktoré nie sú registrované, sú sekty. Lenže to bude potom sektou aj islam a dokonca aj ateistická cirkev. To len malý príklad logiky človeka, ktorý sa oháňa zdravým rozumom ako vôl na pasienku chvostom, keď od "osratej rite" odháňa muchy ...

18.08.2018, 14:05
Znaky sekty:

autoritárstvo
fundamentalizmus
uzavretosť
selekcia informácií

link
as response to :
1
16.08.2018, 14:53
Lemmyho som sa spýtal čo je sekta. On ma odkázal na akési ministerstvo, aby som si to tam našiel. Vedie "ministerstvo" osobitný register siekt? Podľa logiky Lemmyho každá cirkev, ktorá je registrovaná, nie je sektou. Dotiahnuc jeho logiky do záveru, tie cirkvi, ktoré nie sú registrované, sú sekty. Lenže to bude potom sektou aj islam a dokonca aj ateistická cirkev.

To len malý príklad logiky človeka, ktorý sa oháňa zdravým rozumom ako vôl na pasienku chvostom, keď od "osratej rite" odháňa muchy

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 78 249 Bgenerated in : 0.164 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 082 049 xunique displays : 1 239 046 xip address : 52.23.219.12

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...