move to top

Sump

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

RKC zneužila politickú moc a prekrútila písmo.

entries
40
shows
2 158
uniques
151
theme was created 23.09.2020 by Fotón
22

17. Fotón 25.09.2020, 09:51

Tak to teda bibliu veľmi slabo poznáš: Žid.13,14 Lebo tu nemáme zostávajúceho mesta, ale to budúce hľadáme. Filip.3,20 Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ i Spasiteľa očakávame. Pána Ježiša Krista,

25.09.2020, 11:08
1) Žid.13,14
"Lebo tu nemáme zostávajúceho mesta, ale to budúce hľadáme."

Poznámka : Ano, na Zemi nemáme zostávajúceho mesta, pretože človek na Zemi Zomrie, a preto tu na Zemi večne nezostane. Tento verš nemá vobec nič spoločne to že Cirkev nemože byť občanom štátu.

Filip.3,20
Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ i Spasiteľa očakávame. Pána Ježiša Krista,

Poznámka : "17 Buďte mojimi spolunapodobňovateľmi, bratia, a pozorujte tých, ktorý tak chodia, ako máte príklad na nás. 18 Lebo mnohí tak chodia o ktorých som vám často hovoril a teraz i plačúc hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kristovho, Flp 3, 18 19 ktorých koniec je zahynutie, ktorých bohom je brucho a sláva v ich hanebnosti, ktorí myslia na zemské veci. 20 Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ i Spasiteľa očakávame. Pána Ježiša Krista, 21 ktorý premení telo nášho poníženia, aby bolo súpodobným telu jeho slávy podľa pôsobenia, ktorým si môže aj podriadiť všetky veci."

Poznámka : Pavol tu teda hovorí že kresťan nemá byť občanom zlých skutkov, ale má byť občanom - členom dobrých nebeských skutkov. Znova tento verš nemá vobec nič spoločného so zákazom byť občanom štátu.

2) RKC nebudovala nový štát, ona sa stala len súčastou už existujúceho štátu.

3) "1 Kor 5,9-13
Písal som vám v liste, aby ste sa nemiešali so smilníkmi, ale nie vôbec so smilníkmi tohoto sveta alebo s lakomcami a s dráčmi alebo s modlármi, pretože by ste museli vyjsť zo sveta.Ale teraz som vám písal nemiešať sa, keby sa niekto menoval bratom a bol smilník alebo lakomec alebo modlár alebo nadávač alebo opilec alebo dráč, s takým ani nejesť.Lebo čože je mne do toho, aby som mal súdiť aj tých, ktorí sú vonku?! Či vy nesúdite tých, ktorí sú vnútri? A tých, ktorí sú vonku, súdi Boh. Vylúčte toho zlého sami zpomedzi seba!"

Poznámka : Toto písal Pavol obyčajným veriacim mimo cirkevných predstavených, a obyčajný veriaci skutočne nemajú čo súdiť a vykonávať súdy nad tými čo sú mimo Cirkvi. Z Písma však dobre vieme, že Pavol Simona mága súdil a odsúdil, a rovnako aj Peter súdil a odsúdil Ananiáša a jeho manželku, čiže cirkevných predstavených sa tento Pavlov príkaz netýka.

Cirkev nikomu neuťala hlavu, to urobili vladári.4) "Peter Ananiáša nezabil. Urobil to Boh. V Novej Zmluve nie je nikto z apoštolo, kto by niekoho vedome zabil zbraňou."

Poznámka : Peter ako slobodný človek mohol Ananiášovi odpustiť, ale rozhodol sa mu neodpustiť a vyniesol nad ním rozsudok smrti, je to teda rovnaké ako RKC, tá tiež nad niektorými vyniesla rozsudok smrti, ale sama o sebe čin nevykonala. A RKC spravidla dávala každému kacírovi možnosť pokánia a odvolania toho čo povedal, ale Peter nedal Ananiášovi ani len možnosť pokánia, hned ho odsúdil, ale v tom už ty problém nevidíš...


Všetci diktátori neznášali katolícku cirkev, a rovnako tak tomu bolo aj u komunizmu. Satanovi služobníci neznášajú RKC.
as response to :
17

16. tomas12345 25.09.2020, 09:20

Tak za prvé, Boh nikde v Biblii nezakazuje že kresťania nemožu vybudovať štát, Izraelci štát vybudovali a kresťanom sa vybudovanie štátu nikde nezakazovalo, takže nevidím v tom rozpor. Sudca može byť hocikto, Biblia nikde nezakazuje že Cirkev nemože byť sudca, ba naopak, v Izraeli to fungovalo tak že mali svojich náboženských sudcov, a aj v Novom Zákone v náboženských otázkach boli sudcovia Cirkev - apoštoli, oni rozhodovali či sa nejaký človek previnil voči krestanstvu alebo nie. A ako ho...

25.09.2020, 09:51
Tak to teda bibliu veľmi slabo poznáš:

Žid.13,14
Lebo tu nemáme zostávajúceho mesta, ale to budúce hľadáme.
Filip.3,20
Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ i Spasiteľa očakávame. Pána Ježiša Krista,

as response to :
16

12. Fotón 25.09.2020, 07:30

V tvojich mokrých primitívnych snoch. Napoleón bol iba začiatok. Skutočné zničenie neviestky rkc ešte len príde. Krutá odplata za vaše vraždy, mučenie a sadizmus.

25.09.2020, 09:20


Tak za prvé, Boh nikde v Biblii nezakazuje že kresťania nemožu vybudovať štát, Izraelci štát vybudovali a kresťanom sa vybudovanie štátu nikde nezakazovalo, takže nevidím v tom rozpor.

Sudca može byť hocikto, Biblia nikde nezakazuje že Cirkev nemože byť sudca, ba naopak, v Izraeli to fungovalo tak že mali svojich náboženských sudcov, a aj v Novom Zákone v náboženských otázkach boli sudcovia Cirkev - apoštoli, oni rozhodovali či sa nejaký človek previnil voči krestanstvu alebo nie.

A ako hovorím, vydiskutuj si to s apoštolom Pavlom, on dal právomoc vladárom vykonávať fyzické tresty, a boli to vladári ktorí tie fyzické tresty aj vykonávali´počas inkvizície.

Ako hovorím, vydiskutuj si to s apoštolmi, prečo boli apoštoli sudcovia, prečo Peter rozhodol že Ananiáš musel zomrieť, prečo Pavol vykonal súd nad Simonom magom že musí oslepnúť, atd.as response to :
12

5. Skapala mačka 24.09.2020, 19:47

Sekty čakajú armagedon.:)

25.09.2020, 07:30
V tvojich mokrých primitívnych snoch. Napoleón bol iba začiatok. Skutočné zničenie neviestky rkc ešte len príde. Krutá odplata za vaše vraždy, mučenie a sadizmus.
as response to :
5

4. Fotón 23.09.2020, 23:59

Viem, že Satan dočasne vládne svetu, preto RKC nevykapala ešte. Ale to sa zakrátko zmení. http://obohu.cz/bible/index.php?styl=SKP&k=Zj&kap=18 Nebesia sa budú radovať nad jej zničením.

24.09.2020, 19:47
Sekty čakajú armagedon.:)
consents: tomas12345
as response to :
4

3. Fotón 23.09.2020, 23:45

Napoleón mal dokončiť svoje dielo až do totálneho zničenia. To bola jeho chyba.

23.09.2020, 23:59
Viem, že Satan dočasne vládne svetu, preto RKC nevykapala ešte. Ale to sa zakrátko zmení. link Nebesia sa budú radovať nad jej zničením.
as response to :
3

1. Fotón 23.09.2020, 19:40

Drzá a panovačná rímsko-kat "cirkev" (čiže doslova kat), si osobuje právo rozhodovať, čo platí a čo nie. Drzo sa stavia do role Boha, pretože údajne ona vytvorila kánon Novej Zmluvy. Pri tom spisy kánonu NZ existovali a používali sa už dávno pred ňou. Od 1 storočia. RKC kánonické spisy ani nenapísala ani svetu nedala. Jediné, čo RKC svetu dala sú vraždy, krádeže, cudztoložstvá. Preto na ňu Boh poslal Napoleóna, podobne ako kedysi na Izrael Babylónskeho kráľa. Tak jej treba.

23.09.2020, 23:45
Napoleón mal dokončiť svoje dielo až do totálneho zničenia. To bola jeho chyba.
as response to :
1
23.09.2020, 19:40
Drzá a panovačná rímsko-kat "cirkev" (čiže doslova kat), si osobuje právo rozhodovať, čo platí a čo nie. Drzo sa stavia do role Boha, pretože údajne ona vytvorila kánon Novej Zmluvy. Pri tom spisy kánonu NZ existovali a používali sa už dávno pred ňou. Od 1 storočia. RKC kánonické spisy ani nenapísala ani svetu nedala. Jediné, čo RKC svetu dala sú vraždy, krádeže, cudztoložstvá. Preto na ňu Boh poslal Napoleóna, podobne ako kedysi na Izrael Babylónskeho kráľa. Tak jej treba.

newest entries : 

created by dzio.skcontact creatorsize : 88 836 Bgenerated in : 0.066 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 6 147 963 xunique displays : 842 692 xip address : 3.238.184.78

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkadfandroid versionit's your turn
searching
žumpa @ facebook