move to top

Sump

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Lebensborn (Prameň života)

entries
155
shows
67 071
uniques
2 729
theme was created 04.08.2018 by Nadja
67

60. Ludwig 06.08.2018, 08:26

Prečo píšeš ale také komentáre, ako katolícka cirkev vždy obhajovala dôstojnosť človeka a podobné nezmysly, keď vieš že to nie je pravda? Keby si nepísal tak arogantne, nepripomínal by som Ti takýmto spôsobom poklesky tvojej cirkvi. Pravdou je, že katolícka cirkev sa nestavala ako inštitúcia k nacizmu tak, ako by sa k nemu stavala cirkev skutočne kresťanská. Nemôžeš poprieť, že existovala spolupráca cirkvi s nacistickou vládou, to je proste fakt.

06.08.2018, 08:45
Spolupráca medzi vládou Tretej ríše a RKC musela byť, lebo ako aj vláda tak aj Cirkev boli súčasťou verejného priestoru. Poslaním Cirkvi nie rozvracať štátne systémy. A Cirkev vyslovovala kritiky nacizmu už v čase, keď všetky štáty nadšene tlieskali vládnutiu Hitlera.

Píšem priamo, nie arogantne, ale neupieram Ti, aby si to tak vnímal... máš právo byť v omyle - tak si tam aj zostaň, ak sa Ti to páči.
as response to :
60

56. TvojOponent 06.08.2018, 08:14

Pre Teba, Ludwig, je katolicizmus rovnaké zlo, ako pre Hitlera. Podstatou Tvojej viery je nenávisť a jej ospravedlňovanie. Aj preto sa nezmôžeš na zmysluplný komentár. A ano, časť katolíkov podporovala moderný národný socializmus po vzore evanjelikov nemeckých Deutche Kristen - chceli byť modernejšími kresťanmi a vzor videli v rozvinutej západnej Európe. Rovnako, ako dnes "modernejší" kresťania a katolíci kopírujú myslenie liberálnych v Nemecku. Väčšina účastníkov SNP boli katolíci.

06.08.2018, 08:26
Prečo píšeš ale také komentáre, ako katolícka cirkev vždy obhajovala dôstojnosť človeka a podobné nezmysly, keď vieš že to nie je pravda? Keby si nepísal tak arogantne, nepripomínal by som Ti takýmto spôsobom poklesky tvojej cirkvi. Pravdou je, že katolícka cirkev sa nestavala ako inštitúcia k nacizmu tak, ako by sa k nemu stavala cirkev skutočne kresťanská. Nemôžeš poprieť, že existovala spolupráca cirkvi s nacistickou vládou, to je proste fakt.
as response to :
56

53. Ludwig 06.08.2018, 08:07

Kresťanstvo áno, ale pokiaľ ide o katolicizmus, tak ten nacizmus neohrozoval, keď sa aj najvyšší predstavitelia katolíckej cirkvi cicmali s nacistickými pohlavármi...Viď u nás pan farárko Tiso...

06.08.2018, 08:14
Pre Teba, Ludwig, je katolicizmus rovnaké zlo, ako pre Hitlera. Podstatou Tvojej viery je nenávisť a jej ospravedlňovanie. Aj preto sa nezmôžeš na zmysluplný komentár. A ano, časť katolíkov podporovala moderný národný socializmus po vzore evanjelikov nemeckých Deutche Kristen - chceli byť modernejšími kresťanmi a vzor videli v rozvinutej západnej Európe. Rovnako, ako dnes "modernejší" kresťania a katolíci kopírujú myslenie liberálnych v Nemecku.

Väčšina účastníkov SNP boli katolíci.
as response to :
53

47. TvojOponent 06.08.2018, 07:27

38/ Najväčšou prekážkou nacizmu bolo kresťanstvo, lebo ono jediné malo filozofické nástroje ho ohroziť. Preto ho nacisti považovali za zlo, rovnako ako Ty, lebo ohrozuje Tvoje presvedčenie. Nikto, kto vsadí svoj zmysel na nenávisť a egoizmus, nebude tvrdiť, že katolicizmus robí svet lepším - veď opačné tvrdenie by bolo dôkazom, že by sám páchal zlo. Vari to človek konajúci zlo a využívajúci ho na svoj prospech urobí? Stačí sa pozrieť na Teba...

06.08.2018, 08:07
Kresťanstvo áno, ale pokiaľ ide o katolicizmus, tak ten nacizmus neohrozoval, keď sa aj najvyšší predstavitelia katolíckej cirkvi cicmali s nacistickými pohlavármi...Viď u nás pan farárko Tiso...
as response to :
47

38. ruwolf 05.08.2018, 22:49

Čo dokazuje, že katolícka viera určite nerobí ľudí lepšími...

06.08.2018, 07:27
38/ Najväčšou prekážkou nacizmu bolo kresťanstvo, lebo ono jediné malo filozofické nástroje ho ohroziť. Preto ho nacisti považovali za zlo, rovnako ako Ty, lebo ohrozuje Tvoje presvedčenie.
Nikto, kto vsadí svoj zmysel na nenávisť a egoizmus, nebude tvrdiť, že katolicizmus robí svet lepším - veď opačné tvrdenie by bolo dôkazom, že by sám páchal zlo. Vari to človek konajúci zlo a využívajúci ho na svoj prospech urobí? Stačí sa pozrieť na Teba...
consents: uchostrapate
as response to :
38

34. TvojOponent 05.08.2018, 22:22

Ano ano...

05.08.2018, 22:49
Čo dokazuje, že katolícka viera určite nerobí ľudí lepšími...
consents: Lemmy
as response to :
34

32. ruwolf 05.08.2018, 22:19

Archimedov zákon s tým nijako nesúvisí. Katolícki vrahovia zvaní Ustašovci boli rovnakí ak nie horší ako nacisti.

05.08.2018, 22:22
Ano ano...
as response to :
32

27. TvojOponent 05.08.2018, 21:43

Navyše som zamlčal aj Archimedov zákon... ach, aká to moja nedôslednosť...

05.08.2018, 22:19
Archimedov zákon s tým nijako nesúvisí.
Katolícki vrahovia zvaní Ustašovci boli rovnakí ak nie horší ako nacisti.
as response to :
27

23. ruwolf 05.08.2018, 21:05

Á, zase úmyselné zamlčiavanie genocídneho vraždenia páchaného katolíckymi Ustašovcami...

05.08.2018, 21:43
Navyše som zamlčal aj Archimedov zákon... ach, aká to moja nedôslednosť...
as response to :
23

9. TvojOponent 05.08.2018, 14:25

Katolícka acirkev a nacizmus (text článku je oslobodený od autorských práv, preto ho vkladám v plnom znení) V roce 1942 prohlásil Hitler ve společnosti svých nejbližších spolupracovníků zcela otevřeně: „Když jsem měl třináct, čtrnáct, patnáct let, nevěřil jsem již v nic, ostatně nikdo z mých kolegů nevěřil v takzvané přijímání, kromě několika úplně hloupých primusů. Jenomže tehdy jsem neměl to přesvědčení, že je třeba všechno vyhodit do povětří!“ Vůdci NSDAP hledali vzor pro boj s katolicismem ...

05.08.2018, 21:05
Á, zase úmyselné zamlčiavanie genocídneho vraždenia páchaného katolíckymi Ustašovcami...
consents: Lemmy
as response to :
9

1. Nadja 04.08.2018, 21:50

Pripadám si ako úchyl, ale fakt som sa musela smiať tomu paradoxu, že po oslobodení Europy sa všetky deti bez rodičov, či už narodené vďaka programu Lebensdorf na "výrobu" čistej árijskej rasy, alebo židovských detí z koncentráku, porozdelovali spoločne do detských domovov v rôznych krajinách...

05.08.2018, 14:25
Katolícka acirkev a nacizmus
(text článku je oslobodený od autorských práv, preto ho vkladám v plnom znení)

V roce 1942 prohlásil Hitler ve společnosti svých nejbližších spolupracovníků zcela otevřeně: „Když jsem měl třináct, čtrnáct, patnáct let, nevěřil jsem již v nic, ostatně nikdo z mých kolegů nevěřil v takzvané přijímání, kromě několika úplně hloupých primusů. Jenomže tehdy jsem neměl to přesvědčení, že je třeba všechno vyhodit do povětří!“ Vůdci NSDAP hledali vzor pro boj s katolicismem v nedávné minulosti Německa, v Bismarckově kulturním boji. Přitom prohlašovali, že budou ve svém boji ještě důslednější než „železný kancléř“.
Ze zpráv H. Rauschninga, Hitlerova blízkého spolupracovníka, víme, že vůdce III. říše vytýkal Bismarckovi, že se pokoušel vyjít s katolicismem pomocí paragrafů pruského četníka. Jak prohlašoval führer – abychom jim sáhli na kůži, musíme využívat zesměšňování a zohyzdění v očích mládeže a lidu.
Během jednoho rozhovoru se svými blízkými spolupracovníky Hitler upřímně přiznal: „Křesťanství je největším neštěstím lidstva. Bolševismus je nemanželské dítě křesťanství. Oba jsou dílem židů. Ve věci křesťanství je v otázce náboženství celý svět oklamán.“
Nepřátelský postoj ke křesťanství objasnil také Hitlerův hlavní ideolog národního socialismu, Alfred Rosenberg. Jeho kniha Mýtus XX. století patřila vedle Mein Kampf k povinné četbě všech členů NSDAP a po roce 1933 se stala jedním z kompendií Třetí říše.
Na stránkách této knihy Rosenberg napsal: „Víra utváří člověka... Ovšem seversko-evropské náboženství také hlásá, že člověk utváří svou víru, druh a obsah své víry.“ Hlavní ideolog pak požaduje vytvoření „německé národní církve“, která se má stát „strážcem národní hrdosti“ a „německého křesťanství“. Interpretoval po svém i osobu Ježíše: „Ježíš se nám dnes jeví jako sebevědomý učitel. Pro Germány má význam jeho život, nikoliv jeho smrt, kterou oslavují ve Středomoří.“

Hitler se již v mládí zahloubal do četby autorů, kteří působili v Rakousku na přelomu 19. a 20. století jako „ariosofové“, kteří spojovali pangermánskou mytologii s okultismem a theosofií a gnózí. V knížkách Guida von Lista nebo Jörga Lanze von Liebensfels (cisterciák vyloučený z řádu pro homosexualitu) četl Hitler o dávné árijsko-germánské civilizaci, kterou údajně zničila katolická církev evangelizací Germánů, o uchvacujícím náboženství Wotana, které uchovává svá tajemství v tzv. svastice. To všechno je prý možno znovu získat zpět, ale je třeba zničit katolickou církev a pak i nižší rasy, tvrdili tvůrci okultistické verze rasismu. Tak bude možný návrat k „árijské sexuální morálce“. Liebensfels vyzýval k vytváření zvláštních eugenických klášterů, kde budou „árijští chovní samci“ dbát o zachování čisté árijské krve.

Po roce 1933 se tyto ideje staly německou oficiální politikou a Himmler podle Liebensfelsových nápadů zřídil tzv. „Lebensborn“ (domy rozkoše) pro rasově vybrané důstojníky SS. Hitler byl fascinován okultismem, gnózí a orientálními filosofiemi. V roce 1938 organizoval Himmler výpravu do Tibetu, aby se seznámil s „myšlenkovým dědictvím“ dalajlámy, a hledal v Himalájích „zahynulé původní árijce“. Oddíly SS měly být kovárnou „panské rasy“. Himmler zavedl o jarní rovnodennosti „svátek života“ a o podzimní rovnodennosti „svátek padlých hrdinů“. Okultista Karl Wiligut, člen „Ordo Novi Templi“, hledal pro Him mlera nejvhodnější místa pro školení SS, která se vyznačovala jako „centra energie“. V Hitlerově bunkru byly nalezeny okultní spisy opatřené jeho exlibris.
Jediná povolená organizace mládeže Hitlerjugend zpívala v jedné své písni: Jsme Hitlerova radostná mládež. Nepotřebujeme křesťanské ctnosti. Naším vůdcem je totiž Adolf Hitler, on je náš Vykupitel a Prostředník.
Jako reakce na encykliku Mit brennender Sorge začaly se objevovat náhle v německém tisku zprávy o pohlavních zneužitích u katolických duchovních a „otřesná svědectví“ osob, které si po několika desítkách let vzpomněly na obtěžování v raném mládí. Podobný charakter měla obvinění o „devizových zločinech“. Tak byly označeny sbírky na podporu misií na jiných kontinentech.

Hitler vyčkával s úderem proti katolické církvi na své konečné vítězství. Ale již mezi roky 1939–1945 na zabraném území Polska byla vyvražděna třetina katolických kněží, kteří zde před vypuknutím války působili. Byli buď zastřeleni, nebo se ztratili v koncentračních táborech.

Miłujcie się 3/2012 (kráceno)
Překlad -lš-
as response to :
1
04.08.2018, 21:50
Pripadám si ako úchyl, ale fakt som sa musela smiať tomu paradoxu, že po oslobodení Europy sa všetky deti bez rodičov, či už narodené vďaka programu Lebensdorf na "výrobu" čistej árijskej rasy, alebo židovských detí z koncentráku, porozdelovali spoločne do detských domovov v rôznych krajinách...

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 111 174 Bgenerated in : 0.089 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 135 513 xunique displays : 1 245 013 xip address : 54.144.55.253

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...