move to top

Sump

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Kontemplovanie

entries
17
shows
730
uniques
175
theme was created 16.10.2021 by vrana
11

10. Fénix 20.10.2021, 06:52

Šach je duálna hra. Je potrebné brať do úvahy akciu a reakciu. Je to ako dvojštrbinový experiment. Nejde mi o to v ktorej vlne sa nachádza fotón, ale kam dopadne v momente pozorovania. Akcia musí byť opatrná, reakcia asertívna. Dokážem vyrátať najvyššiu pravdepodobnosť akcie aj reakcie v každom rozvetvení stromu vývoja útoku.

20.10.2021, 07:03
Intuitívne tuším, že stačí brať do úvahy najpravdepodobnejšiu cestu.
as response to :
10

9. vrana 20.10.2021, 06:27

No mal by si do úvahy brať všetky

20.10.2021, 06:52
Šach je duálna hra. Je potrebné brať do úvahy akciu a reakciu. Je to ako dvojštrbinový experiment. Nejde mi o to v ktorej vlne sa nachádza fotón, ale kam dopadne v momente pozorovania. Akcia musí byť opatrná, reakcia asertívna. Dokážem vyrátať najvyššiu pravdepodobnosť akcie aj reakcie v každom rozvetvení stromu vývoja útoku.
as response to :
9

8. Fénix 20.10.2021, 06:15

Ide mi o to zistiť, či má cenu analyzovať len najpravdepodobnejšiu cestu, alebo musím celý strom, čo mi zaberie veľa času.

20.10.2021, 06:27
No mal by si do úvahy brať všetky
as response to :
8

7. Fénix 18.10.2021, 22:26

Algoritmus je strom. Vývoj udalostí je na vrchných haluziach algoritmu. Cieľom analýzy vývoja udalostí je jedna vetva s najväčšou pravdepodobnosťou. Na jej konci je semienko, z ktorého vyrastá nový strom.

20.10.2021, 06:15
Ide mi o to zistiť, či má cenu analyzovať len najpravdepodobnejšiu cestu, alebo musím celý strom, čo mi zaberie veľa času.
as response to :
7

5. vrana 17.10.2021, 11:36

Keď si prestavíš strom ako haluze a kmeň, tak analýza je smerom dole ku kmeňu stromu až po základ, a syntéza je smerom nahor k haluzám stromu až po delitele

18.10.2021, 22:26
Algoritmus je strom. Vývoj udalostí je na vrchných haluziach algoritmu. Cieľom analýzy vývoja udalostí je jedna vetva s najväčšou pravdepodobnosťou. Na jej konci je semienko, z ktorého vyrastá nový strom.
as response to :
5

4. Fénix 16.10.2021, 22:33

V tom prípade čo je vrcholom analýzy? Nie náhodou syntéza?

17.10.2021, 11:36
Keď si prestavíš strom ako haluze a kmeň, tak analýza je smerom dole ku kmeňu stromu až po základ, a syntéza je smerom nahor k haluzám stromu až po delitele
as response to :
4

3. Fénix 16.10.2021, 22:32

Vychádza mi to tak, že keď robím syntézu šachu, vrcholom je analýza vývoja udalostí.

16.10.2021, 22:33
V tom prípade čo je vrcholom analýzy? Nie náhodou syntéza?
as response to :
3

2. Fénix 16.10.2021, 22:30

Môže byť analýza vrcholom syntézy?

16.10.2021, 22:32
Vychádza mi to tak, že keď robím syntézu šachu, vrcholom je analýza vývoja udalostí.
as response to :
2

1. vrana 16.10.2021, 22:24

Povedal Som si, že málo kontemplujem, a tak Som si dal za úlohu nájsť 100 otázok, pojmov, výrazov a fráz, ktoré by boli vhodné na bežné, alebo životné premyslenie. Človek by sa mal kontemplovaniu venovať aspoň 30min./denne. Ak, máte nejaké nápady, čo (ne)smie v tejto stovke chýbať, dajte vedieť. Uvítam čokoľvek, alebo nad čím premýšľate...? Kontemplovanie [(Roz)jímanie, (roz)mýšlanie, (pre)mýšlanie, (u)važovanie, (z)važovanie] Postupy a formy logického myslenia: Syntéza a indukcia (spojenie s...

16.10.2021, 22:30
Môže byť analýza vrcholom syntézy?
as response to :
1
16.10.2021, 22:24
Povedal Som si, že málo kontemplujem, a tak Som si dal za úlohu nájsť 100 otázok, pojmov, výrazov a fráz, ktoré by boli vhodné na bežné, alebo životné premyslenie.
Človek by sa mal kontemplovaniu venovať aspoň 30min./denne. Ak, máte nejaké nápady, čo (ne)smie v tejto stovke chýbať, dajte vedieť. Uvítam čokoľvek, alebo nad čím premýšľate...?

Kontemplovanie [(Roz)jímanie, (roz)mýšlanie, (pre)mýšlanie, (u)važovanie, (z)važovanie]

Postupy a formy logického myslenia:

Syntéza a indukcia (spojenie s úvodom na deliteľné elementy)
• Spájať
• Zovšeobecňovať
• Usporiadať
• Vytvárať reťazce
• Vyvodiť závery

Zovšeobecňovanie (generalizacia)
• Zovšeobecňovať
• Definovať

Analýza a dedukcia (pitvanie so záverom na základnú jednotku)
• Odvodzovať
• Vyvodzovať
• Rozčleňovať
• Analyzovať
• Rozlišovať
• Vyvodiť závery

Komparacia (porovnanie)
• Porovnávať
• Rozlišovať
• Rozoznávať
• Skontrolovať
• Dať do protikladu

Konkretizácia (uvedenie príkladu)
• Konkretizovať
• Aplikovať
• Uviesť príklad
• Demonštrovať na príklade

Triedenie (klasifikácia, kategorizácia)
• Rozdeľovať
• Rozlišovať
• Zaraďovať
• Porovnať
• Uvedenie príkladov

Analógia (obdoba, podobnosť)
• Vysloviť hypotézu (vedecky podložený, ale do teraz nepotvrdený predpoklad)

Objasňovanie (exemplifikacia)
• Vysvetliť

Interpretácia [výklad, vysvetlenie, komentár, (prednáška)]
• Vytvárať závery
• Klasifikovať ich
• Vysvetliť ich
• Postoje názorové a zážitkové

Argumentácia (dôvovdy, dôkazy)
• Objasňovanie
• Prezentovať
• Dokazovať
• Téza - tvrdenie
• Argument - dôkazovací prodtriedok
• Premisa - tvrdenie, z ktorého niečo odvodzujeme

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 92 756 Bgenerated in : 0.079 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 215 439 xunique displays : 1 252 825 xip address : 34.207.247.69

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...