move to top

Sump

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Duchovno/duševno

entries
17
shows
1 241
uniques
151
theme was created 12.01.2021 by Dušan
16

15. Dušan 15.01.2021, 14:17

Deväť stavov Bytosti 9. Kozmická (nad)vedomá myseľ - charakterizuje Nirvána "pokoj, kľud, ticho, mier, jednota a prázdnota", charakterizuje pravdu a nebo. Tu ide o duchovný posmrtný život alebo život po živote, či život medzi životmi. Kozmické (nad)vedomie je úzko prepojené s našim podvedomím, za pomoci ktorého sa vieme naň napojit. Tu sídli naše Božské ja. Je to domov duší, duchov. 8. Kolektívna (nad)vedomá myseľ - charakterizuje spoločnosť ľudí, verejnosť, náboženstvo a Boha. Ide o (n...

15.01.2021, 20:08
Podľa mňa je len jeden dospelý stav mysle. Je to myseľ, ktorá myslí len sama na seba. Šach je prejavom mysle. V šachu dávaš najavo tým na čo myslíš o spôsobe ako myslíš. Pre dospelú myseľ je svet šachovnica.
consents: Dušan
as response to :
15

1. Dušan 12.01.2021, 21:35

Kontemplovanie https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/01/kontemplovanie.html https://1.bp.blogspot.com/-5LbvmBi69_I/X_4FdNh0OxI/AAAAAAAD2Ws/66yBciTMzUUwKF0UEXlKnNSkShIv1pI8QCLcBGAsYHQ/s1280/20210112_212344.jpg

15.01.2021, 14:17
Deväť stavov Bytosti

9. Kozmická (nad)vedomá myseľ
- charakterizuje Nirvána "pokoj, kľud, ticho, mier, jednota a prázdnota", charakterizuje pravdu a nebo. Tu ide o duchovný posmrtný život alebo život po živote, či život medzi životmi. Kozmické (nad)vedomie je úzko prepojené s našim podvedomím, za pomoci ktorého sa vieme naň napojit. Tu sídli naše Božské ja. Je to domov duší, duchov.

8. Kolektívna (nad)vedomá myseľ
- charakterizuje spoločnosť ľudí, verejnosť, náboženstvo a Boha. Ide o (nad)vedomie, kde je vedomý človek považujúc za (nad)človeka, poloBoha, či Boha. Ide tu o bieleho čarodejníka, ktorý je poslom majstrovstva. Tento biely čarodejník "(super)eGo", sa tak stáva manažérom, lídrom, mentorom a koučom... spoločnosti ľudí a verejnosti. Jeho posolstvom je výcvik nových anjelov, liečiteľov poslov...

7. (Nad)vedomá integrovaná myseľ
- reprezentuje vedomého človeka, ktorý dosiahol osvietenie "zalialo ho svetlom, povzniesol sa nad myseľ,  stal sa vznešeným a urodzeným, vzdelaným a mudrym". Charakterizuje tak krištálovo jasné vnímanie. Tu sa človek stáva vedome individuálne (ne)vedomím človekom.

6. Skutočná vedomá myseľ
- charakterizujúce meditácie, dýchanie prany, sústredenie a koncentrovanie sa na stred. Tu sa s vedomého človeka stáva individuálne vedome (ne)vedomý človek. Ide tu o chápanie pravej podstaty ja. O (ne)prejavené Bytie chápané ako "Som" "Nikto" a (ne)prejavené (ne)Bytie chápané ako "nie Som" a "Nič".

5. Vedomá tvorivá myseľ
- charakterizujúce naše eGo ako tvorivá iskrička, semienko. Tu sa vedomý človek najviac zdržiava a je tak povediac uväznený vo vlastnom vedomí, v moci psychyckých súborov mysle, sna, eGa, vedomia a emočného tela bolesti. Ovládajú a riadia ho vlastné myšlienky a emócie.

4. (Pod)vedomá myseľ
- charakterizuje našu komunikáciu s kozmickou (nad)vedomou mysľou ako aj s (pod)vedomím, ktoré je na ňu napojené. S (pod)vedomím komunikujeme za pomoci obrazov a symblov. (Pod)vedomá myseľ to sú subjektívný duch ako duchovný služobníci, spoločníci, sprievodcovia a prostredníci.

3. Individuálne (ne)vedomá myseľ
-  ktorá je charakteristická pre sny, drogy, potlačované prejavovanie a reagovanie sa spoločnosťou. Tu by Som Individuálne (ne)vedomie rozdelil na vedomé a (ne)vedomé (ne)vedomie. To prvé "vedomé (ne)vedomie" je na základe osobných skúseností a zážitkov vo vedomí. A to druhé "(ne)vedomé (ne)vedomie" bez základu vedomia. Individuálne (ne)vedomý človek tak odvracia zrak od ľudí, stavia sa im chrbtom a vstupuje do prírody.
Vstupuje do Nirvány "pokoja, kľudu, tichu, mieru, jednoty a prázdnoty".

2. Kolektívna (ne)vedomá myseľ
- ktorá skúma individuálne (ne)vedomie. To znamená, že (ne)vedomá spoločnosť, verejnosť, ktorá (ne)má základ vedomia, skúma individuálne (ne)vedomie, za pomoci ktorého naberá na vedomí, a jeho skúsenostich a zážitkoch. Kolektívné (ne)vedomie je tak (ne)uvedomujúcim človekom. (Ne)sebauvedomujúcim a (ne)sebavedomím človekom.

1. Kozmická (ne)vedomá myseľ
- charakterizujúca prírodu, zem. Je to (ne)vedomie, ktoré nemá skúsenosť, zážitok, vedomosť "know-how" o kozmickom (nad)vedomí o duchovnom posmrtnom živote, živote po živote, živote medti životmi". 

link

as response to :
1
12.01.2021, 21:35

Kontemplovanielink

link

newest entries : 

created by dzI/Osize : 88 161 Bgenerated in : 0.062 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 014 462 xunique displays : 952 844 xip address : 3.238.7.202

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...