move to top

Sump

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Čas

entries
7
shows
2 287
uniques
400
theme was created 07.09.2020 by Fénix
7

6. Fénix 08.09.2020, 23:16

Zmena polohy je dráha pohybu objektu z bodu A do bodu B. Subjektívny čas je hustota objektu. Zrýchlením sa mení hustota. Objektívny čas je hustota pozorovateľa. Čas je tok, prúd, pohyb v jednom smere.

09.09.2020, 20:11
Zmena polohy je vektor. Čas je pohyb objektu po dráhe, ktorá je vektorom pohybu. Hustota je vnútorný pohyb objektu. Podstatné je, že pohyb sa dá koncentrovať v objekte. Zrážkou dvoch kvantových objektov pri rýchlosti približujúcej sa svetlu vzniká udalosť, ktorá sa pohybuje spätne v čase. Vzniká portál do iných dimenzií, miniatúrna čierna diera. Keby sa v jednom bode zrazilo viac párov častíc naraz, vznikla by kombinovaná udalosť, ktorá by mala dlhšiu trvácnosť. Jej pravdepodobné možnosti vývoja by sa rozvetvovali ako možnosti vývoja v šachu. Bolo by to okno do paralelného vesmíru. Možno preto potrebovali najprv vyrobiť Higgsov bozón.
as response to :
6

5. Fotón 08.09.2020, 20:07

Čas je predovšetkým zmena polohy (zmena priestorových súradníc) elementárnych častíc. Keby nebolo týchto zmien, o čase by neexistoval pojem.

08.09.2020, 23:16
Zmena polohy je dráha pohybu objektu z bodu A do bodu B. Subjektívny čas je hustota objektu. Zrýchlením sa mení hustota. Objektívny čas je hustota pozorovateľa. Čas je tok, prúd, pohyb v jednom smere.
as response to :
5

1. Fénix 07.09.2020, 20:24

Čas je pôsobenie objektov s určitou hmotnosťou v určitom objeme priestoru. Čas je prúd silovo nabitých častíc s určitou hybnosťou. V CERNe sa otvára časový portál. Anjel priepasti, Apollón z neho vystúpi.

08.09.2020, 20:07
Čas je predovšetkým zmena polohy (zmena priestorových súradníc) elementárnych častíc. Keby nebolo týchto zmien, o čase by neexistoval pojem.
as response to :
1
07.09.2020, 20:24
Čas je pôsobenie objektov s určitou hmotnosťou v určitom objeme priestoru.

Čas je prúd silovo nabitých častíc s určitou hybnosťou.

V CERNe sa otvára časový portál. Anjel priepasti, Apollón z neho vystúpi.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 75 856 Bgenerated in : 0.070 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 607 342 xunique displays : 1 200 871 xip address : 3.80.3.192

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...