move to top

Sump

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Bol Ježiš Kristus Boh alebo klamár?

entries
4
shows
582
uniques
191
theme was created 05.05.2021 by Scarlette
3

2. tomas12345 05.05.2021, 19:02

Ježiš bol v prvom rade falošným prorokom ktorého Boh poslal na svet preto, aby ním skúšal Izraelitov či budú verní Zákonu Tory : Kniha Deuteronium 13: 1-3 "1 Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte; nič k tomu nepridáš a nič nevynecháš. Keby povstal v tvojom strede prorok alebo snár a dal by ti nejaké znamenie alebo zázrak, 2 a to znamenie či zázrak, ktoré predpovedal, by sa aj vyplnili, ale pritom by ti povedal: »Poďme za inými bohmi - ktorých ty nepoznáš - a slúžme im,«3 nedáš nič na slová...

05.05.2021, 19:51
Abrahám bol zasvätený pohanským kňazom Melchischedekom, chystal sa obetovať svojho syna. Mojžiš postavil bronzovú modlu hada na púšti. Všetci sú falošní proroci.
as response to :
2

1. Scarlette 05.05.2021, 18:44

Ježiš Kristus o sebe tvrdil, že je Boží Syn. Nepochybne bol prorokom a mravne dobrým človekom. Bol však skutočne zástupcom Boha na Zemi? Ak zoberieme do úvahy známe údaje o pôsobení Ježiša na Zemi, vychádzajú nám tri hypotézy: Ježiš bol klamár, Ježiš bol pomätenec, Ježiš bol Boh. Hypotéza 1: Ježiš bol klamár Ak Ježiš tvrdil, že je Boh, a pritom vedel, že to nie je pravda, zámerne klamal. Zároveň bol pokrytcom, lebo ostatným kázal o čestnosti a sám nevýslovne luhal. Bol to sám diabol, pretože i...

05.05.2021, 19:02
Ježiš bol v prvom rade falošným prorokom ktorého Boh poslal na svet preto, aby ním skúšal Izraelitov či budú verní Zákonu Tory :

Kniha Deuteronium 13: 1-3
"1 Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte; nič k tomu nepridáš a nič nevynecháš. Keby povstal v tvojom strede prorok alebo snár a dal by ti nejaké znamenie alebo zázrak, 2 a to znamenie či zázrak, ktoré predpovedal, by sa aj vyplnili, ale pritom by ti povedal: »Poďme za inými bohmi - ktorých ty nepoznáš - a slúžme im,«3 nedáš nič na slová takého proroka a snára, lebo Pán, váš Boh, bude vás chcieť vyskúšať, aby sa zvedelo, či naozaj milujete Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše."

Rovnako takto to bolo aj s Ježišom. Zo stredu židovského ľudu povstal Ježiš, označoval sa za proroka, urobil veľké zázraky, no učil falošné učenie (rušil Zákony SZ a pridával nové Zákony) a hlásal iných bohov ktorých Izrael nepoznal. Išlo teda o skúšku, na ktorú sa dnes všetci kresťania chytili. Ježiš hlásal iných Bohov, pretože on aj sám seba robil Bohom a teda splnil to pred čím SZ varoval, a totiž že hlásal takých Bohov ktorých Izrael nepoznal. V Judaizme skrátka nebolo povolené do budúcna hlásať nejakých nových Bohov. Ježiš túto podmienku porušil. tým sa okamžite identifikoval ako falošný prorok.
as response to :
1
05.05.2021, 18:44
Ježiš Kristus o sebe tvrdil, že je Boží Syn. Nepochybne bol prorokom a mravne dobrým človekom. Bol však skutočne zástupcom Boha na Zemi?

Ak zoberieme do úvahy známe údaje o pôsobení Ježiša na Zemi, vychádzajú nám tri hypotézy: Ježiš bol klamár, Ježiš bol pomätenec, Ježiš bol Boh.

Hypotéza 1: Ježiš bol klamár Ak Ježiš tvrdil, že je Boh, a pritom vedel, že to nie je pravda, zámerne klamal. Zároveň bol pokrytcom, lebo ostatným kázal o čestnosti a sám nevýslovne luhal. Bol to sám diabol, pretože iným vravel, že vierou v neho získajú večný život, a sám ho nemal. Pohľad na Ježiša ako na klamára je v rozpore s tým, čo vieme o výsledkoch jeho učenia a života. Založil cirkev, ktorá pretrváva už 2 tisícročia a On je jej stredobodom. Ak by bol klamárom, musel by byť i masochistom, ak bol pre svoje klamstvo ochotný v krutých mukách zomrieť na kríži.

Hypotéza 2: Ježiš bol pomätenec Ježiš mohol byť pomätencom, šialencom - schizofrenikom, ktorý predstieraním Boha unikal z reality. Úprimne, avšak omylom sa považoval za Boha. Tvrdenie, že večný život ľudí závisí od viery v neho, bolo výplodom jeho chorej fantázie. Je však nemysliteľné si predstaviť, že duševne chorý človek by vyslovil najhlbšie výroky, aké kedy boli zaznamenané. Nevídaná veľkosť a hĺbka jeho učenia nás presviedčajú o jeho absolútnom mentálnom zdraví. Nielenže sám nemohol byť pomätený, ale oslobodil mnoho duševne chorých ľudí z psychického trápenia počas svojho pozemského života i po ňom.

Hypotéza 3: Ježiš bol Boh Prvé dve hypotézy nás priviedli do slepej uličky. Ježiš Kristus bol Boží Syn - a stále je, keďže Boh je večný. Už len samotné jeho zmŕtvychvstanie to dokazuje. Jedenásť apoštolov a veľa ďalších veriacich zomrelo mučeníckou smrťou na základe hlavných stĺpov svojej viery: Ježiš je Boží Syn, bol vzkriesený a je zárukou večného života. Niekto môže, pravdaže, spochybňovať hodnovernosť biblických dokumentov o pôsobení Ježiša Krista na Zemi a jeho zmŕtvychvstaní. To je však už téma pre ďalšiu polemiku. link

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 76 200 Bgenerated in : 0.089 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 820 763 xunique displays : 1 305 096 xip address : 54.80.249.22

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...