move to top

Sump

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Biokomunikácia

entries
13
shows
1 843
uniques
356
theme was created 25.10.2020 by Dušan
13

12. Dušan 26.10.2020, 14:23

Foton, čo povieš na takúto úvahu o telepatii?: Telepatia je prenos informácií z jednej osoby na druhú v závislosti na čase. Prijímame, či odovzdávame informácie podľa zákonu príťažlivosti. To čo vyšleš do vesmíru, sa ti vráti mnohonásobne. Informácia je tak sen a túžba, plán a cieľ, prianie a želanie, prosba a nápad, príkaz a rozkaz. Telepat je tak šéfom, objektívnym duchom, vedomím, ktorý zadáva príkazy a rozkazy... svojmu podvedomiu, subjektívnemu duchovi, tímu spoločníkov, služobnikov, spr...

26.10.2020, 14:41
Zhrnutie:
Podávame eCHo okolitému svetu, vesmíru a na oplátku dostávame odpoveď v podobe odozvy. A naopak, prijímame eCHo od okolitého sveta, či vesmíru a na oplátku odovzdávame našu odpoveď v podobe odozvy.

eCHo a odozva sú informácie, myšlienky tipu prianí a želaní, snov a túžob, plánov a cieľov, nápadov a prosieb, či i príkazov a rozkazov. Sme Telepatii.

Pri (anti)Telepatii, je to, to isté, až na to, že informácie a myšlienky, neprijímame a neovzdávame a to už z dôvodu ich veľkého množstva a sile negatívnych pojmov a výrazov.

Informácie a myšlienky sa nám tak zdajú byť otrávené a jedovaté, sú nám na škodu. Odosielateľ sa nám javí ako škodca, parazit, kat, kazateľ, Veľký Sudca. Sme (anti)Telepati.
as response to :
12

11. Dušan 26.10.2020, 13:41

No práve, to chcem povedať, že telekinetika je založená na spolupráci. Telekinetik a jeho nevyditelný duchovný subjekt, ktorý je schopný uchopiť predmet... hýbať ním. V prípade psychokinetika je to isté, ale na duchovnej úrovni, telekinetika na hmotnej úrovni. Duchovný subjekt ako si naznačil duchovia alebo démoni, ja označujem ako duchovných služobníkov, spoločníkov, sprievodcov a prostredníkov. V podvedomí sem patria aj konkrétnejší duchovia, ale nebudem menovať. Áno, súhlasím štvorkou odpo...

26.10.2020, 14:23
Foton, čo povieš na takúto úvahu o telepatii?:

Telepatia je prenos informácií z jednej osoby na druhú v závislosti na čase. Prijímame, či odovzdávame informácie podľa zákonu príťažlivosti.

To čo vyšleš do vesmíru, sa ti vráti mnohonásobne. Informácia je tak sen a túžba, plán a cieľ, prianie a želanie, prosba a nápad, príkaz a rozkaz.

Telepat je tak šéfom, objektívnym duchom, vedomím, ktorý zadáva príkazy a rozkazy... svojmu podvedomiu, subjektívnemu duchovi, tímu spoločníkov, služobnikov, sprievodcom a prostredníkom a tí bez rozmysly rozkaz napĺňajú.

Príkaz, alebo rozkaz... je tu v podobe pozitívneho, či negatívneho pojmu, výrazu, kde podvedomie ho ihneď napĺňa bez rozmysli, či je pozitívny alebo negatívny.

Takto komunikujeme s vesmírom a svetom telepaticky. Odovzdávame naše sny a túžby, plány a ciele, priania a želania, prosby a nápady, príkazy a rozkazy.

A na opak, prijímame odpovede v podobe spätnej väzby, odozvy. Funguje to tak, že si zodpovieme otázku, ktorú odovzdáme vesmíru a svetu a v zápätí dostaneme, prijmeme odpoveď v podobe odozvy.

Čítanie myšlienok v okolitom svete. Od ľudí, z tohto zdieľaného sveta, či od bytostí z posmrtného duchovného života. Telepatia tu funguje tak, že sme schopný zaznamenať, buď prijať veľké množstvo myšlienok a na ne odpovedať v podobe odozvy, spätnej väzby, odpoveďou.

Alebo ak je myšlienok priveľa, napr. naše vlastné eCHo je zamestnané priveľkým, otravným myšlienkam, tak naša odozva, odpoveď nebude žiadna, je ticho. Čiže sme tu niečo, ako (anti)telepat.

(Anti)telepat je človek, ktorý neprijíma a ani neovzdáva informácie, myšlienky okolitému svetu, či vesmíru. Nemá za potreby vysielať tak. Nevysiela preto, lebo informácie, či myšlienky sú tak intenzívne a kapacitné, že sa nedajú uniesť. Prelievajú sa z vodnej nádrže a sú tak otravné a škodlivé.

(Anti)Telepat pracuje tak v červenom móde, čo znamená nemyslenie a Telepat pre zmenu pracuje s myšlienkami v zelenom móde, čo znamená myslenie.
as response to :
11

10. Fotón 26.10.2020, 10:04

Nie. Tým chcem povedať, že tými predmetmi hýbe niekto iný (duchovia - v prípade psychotronikov konkrétne démoni).

26.10.2020, 13:41
No práve, to chcem povedať, že telekinetika je založená na spolupráci. Telekinetik a jeho nevyditelný duchovný subjekt, ktorý je schopný uchopiť predmet... hýbať ním.

V prípade psychokinetika je to isté, ale na duchovnej úrovni, telekinetika na hmotnej úrovni.

Duchovný subjekt ako si naznačil duchovia alebo démoni, ja označujem ako duchovných služobníkov, spoločníkov, sprievodcov a prostredníkov. V podvedomí sem patria aj konkrétnejší duchovia, ale nebudem menovať.

Áno, súhlasím štvorkou odpoveďou.
as response to :
10

7. Dušan 25.10.2020, 14:03

To mi chceš povedať, že veci, predmety, telesá majú vedomie a hýbu sa, či pohybujú sa vedome? A telekinetik, tam potom, akú úlohu zohráva? Nehovor mi, že je nezaujatým pozorovateľom. Vysvetľujem si to tak, že sám telekinetik je vecou, predmetom, telesom, že sa v nich vidí, a preto sa veci hýbu.

26.10.2020, 10:04
Nie. Tým chcem povedať, že tými predmetmi hýbe niekto iný (duchovia - v prípade psychotronikov konkrétne démoni).
consents: Dušan
as response to :
7

6. Fotón 25.10.2020, 13:13

Citát: Tomuto hovorím "jemné krehké energetické telo", ako jemnopocit. Za jeho pomoci si schopný hýbať predmetom, telesom, informáciou. Odpoveď: Akékoľvek sprostredkujúce médium medzi hýbajúcim predmetom a hýbateľom (známe či neznáme, je to jedno) vyvoláva protitlak. Telekinetik však žiaden necíti. Odpoveď je jednoduchá: tým predmetom nehýbe ON.

25.10.2020, 14:03
To mi chceš povedať, že veci, predmety, telesá majú vedomie a hýbu sa, či pohybujú sa vedome? A telekinetik, tam potom, akú úlohu zohráva? Nehovor mi, že je nezaujatým pozorovateľom.

Vysvetľujem si to tak, že sám telekinetik je vecou, predmetom, telesom, že sa v nich vidí, a preto sa veci hýbu.
as response to :
6

4. Dušan 25.10.2020, 12:49

Biokomunikácia je psychotronická komunikácia, medzi ktoré patria tieto výrazy, čo Som uviedol, ale patria tam aj ďalšie, pozri eBook: https://drive.google.com/file/d/1a2s9UipELX4ugL8aXfFT7H2zokRhO9pM/view?usp=sharing Je rozdelená na niekoľko stupňou podľa tohto pána "Janču": "Spontánní biokomunikace má pět stupňu podle dokonalosti přenosu informace z místa vysílání do místa příjmu. Zajímavé je, že tato dvě místa mohou být od sebe značně vzdálena a přitom vy- sílání a příjem informace nemusí bý...

25.10.2020, 13:13
Citát:
Tomuto hovorím "jemné krehké energetické telo", ako jemnopocit. Za jeho pomoci si schopný hýbať predmetom, telesom, informáciou.

Odpoveď:
Akékoľvek sprostredkujúce médium medzi hýbajúcim predmetom a hýbateľom (známe či neznáme, je to jedno) vyvoláva protitlak. Telekinetik však žiaden necíti. Odpoveď je jednoduchá: tým predmetom nehýbe ON.
consents: Dušan
as response to :
4

3. Fotón 25.10.2020, 12:04

Nemôže sa jednať o biokomunikáciu, pretože sa nedajú namerať žiadne častice, ktoré prechádzajú medzi komunikujúcimi jedincami pri telepatii. Čo sa týka psychokinézy a telekinézy, nie je to nič, čoho zdrojom je človek, ktorý telekinézu prevádzkuje. Každá akcia totiž vyvoláva reakciu. Dotyčný však necíti na sebe žiaden protitlak pri pohybovaní predmetov na diaľku.

25.10.2020, 12:49
Biokomunikácia je psychotronická komunikácia, medzi ktoré patria tieto výrazy, čo Som uviedol, ale patria tam aj ďalšie, pozri eBook:
link

Je rozdelená na niekoľko stupňou podľa tohto pána "Janču":

"Spontánní biokomunikace má pět stupňu podle dokonalosti
přenosu informace z místa vysílání do místa příjmu. Zajímavé je,
že tato dvě místa mohou být od sebe značně vzdálena a přitom vy-
sílání a příjem informace nemusí být časově shodné. Časové posu-
ny pak mohou být kladné i záporné.

První stupeň je jakási nekoordinovaná informace, spíše určitý
nepokoj, neklid apod. Proto také často nebývá tato informace ani
registrována. Je to velmi obecný jev a málokdy se považuje za sku-
tečnou biokomunikační informaci.

Druhý stupeň je už impuls konkretizovaný a většinou zaměře-
ny na jednu osobu. Ta ovšem většinou neví, co se s ní děje.

Ve třetím stupni jde nejen o konkretizovaný impuls na určitou oso-
bu, ale i o určité závislosti s touto osobou, a mohou se dokonce vyskyt-
nout I jlste detally Ty byvají ovšem vyjádřeny většinou symbolicky.

Při čtvrtém stupni se už jedná o tzv. zosobňující vizi, nebo spíše
halucinaci, kde přijímající jako by viděl vysílajícího.

Páty stupeň je pak popisován jako dokonalá halucinace, kdy při-
jlmajlcl vidl konkrétní situaci u vysílajícího a doslova ji sám prožívá.

Jednotlivé stupně nebývají samozřejmě přísně ohraničené; větši-
nou JSou dost kombinované. Také z hlediska přijímajícího bývají in-
Formace akceptované a správně vyhodnocované jen ve velmi váž-
nych pnpadech postižení vysílajícího.

Celý proces omunikace je zatím prakticky zcela nevyjasněny, I kdyz se Jim dlouho zabývá celá řada odborníků; byly vypracovany jakesl zasady pro experimentování a jsou určeny různé dohodnuté symboly, které vysílající vysílá přijímajícímu. Jsou to tzv. Zenerovy karty, o kterých už byla řeč."Pri telepatii, sa dajú namerať podľa mňa len na jedincovi, priestorovo to je ako so signálmi. Nevidno nič. Podľa mňa časticou je tu neviditeľná myšlienka, informácia, ktorá prichádza alebo odchádza, dá sa ju precítiť, či prežívať na sebe, či jedincovi

Neviem, či si to zformuloval správne, ale pri protipohybe jednoducho musíš cítiť duchovný predmet, ináč by si ho nemal ako uchopiť. Tomuto hovorím "jemné krehké energetické telo", ako jemnopocit. Za jeho pomoci si schopný hýbať predmetom, telesom, informáciou.

Prikladám doplnenie na (anti)

link


as response to :
3

1. Dušan 25.10.2020, 10:56

https://1.bp.blogspot.com/-YBWdpYyCKzU/X5VJzhkaW9I/AAAAAAADn4Q/jk7HNNzZ-8cWqWTl-JFWhSsCyahUKwupACLcBGAsYHQ/w1094-h817/Biokomunik%25C3%25A1cia%2B1.%25C4%258Dast.png https://1.bp.blogspot.com/-Yi9nzc5VOx4/X5VJ0JdzhHI/AAAAAAADn4U/c2C_PhIf-CcytPppZMtkAb39iEWODasowCLcBGAsYHQ/w1092-h911/Biokomunik%25C3%25A1cia%2B2.%25C4%258Dast.png https://dusanfajnor.blogspot.com/2020/10/biokomunikacia.html

25.10.2020, 12:04
Nemôže sa jednať o biokomunikáciu, pretože sa nedajú namerať žiadne častice, ktoré prechádzajú medzi komunikujúcimi jedincami pri telepatii.

Čo sa týka psychokinézy a telekinézy, nie je to nič, čoho zdrojom je človek, ktorý telekinézu prevádzkuje. Každá akcia totiž vyvoláva reakciu. Dotyčný však necíti na sebe žiaden protitlak pri pohybovaní predmetov na diaľku.
as response to :
1
25.10.2020, 10:56

newest entries : 

created by dzI/Osize : 101 325 Bgenerated in : 0.102 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 195 100 xunique displays : 1 157 333 xip address : 3.236.16.13

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...