Programovanie

naučím ťa programovať...

v2.43 08.09.2017 20:48

Táto časť infobázy sa momentálne pripravuje...
Buď prosím trpezlivý...

O programovaní

úvod do programovania

Algoritmy

ako riešiť úlohy...

Objektové programovanie

všetko je objekt...

Keď si došiel až sem, môžeš sa rozhodnúť čo ďalej...