Programovanie

naučím ťa programovať...

v4.24 13.04.2018 11:59

Táto časť infobázy sa momentálne pripravuje...
Buď prosím trpezlivý...

O programovaní

úvod do programovania

Algoritmy

ako riešiť úlohy...

Objektové programovanie

všetko je objekt...

Keď si došiel až sem, môžeš sa rozhodnúť čo ďalej...