JA

pevný bod vo vesmíre

v3.78 27.09.2017 18:09

SOM

existujem

MÁM

moje poklady

CHCEM

moje túžby

MUSÍM

moje povinnosti

MÁM RÁD

moje obľúbené

NEMÁM RÁD

to ma zabíja

VERÍM

moje presvedčenie

JA je základom všetkého...
Od JA sa všetko odvíja...
JA je centrom mnou poznaného vesmíru...
JA je bodom nula vzťažnej sústavy, ktorú som zadefinoval podľa teórie relativity...
Ako hýbem nohami, tak zemeguľa uteká podo MNOU...
Lebo ak nájdeš pevný bod vo vesmíre (JA), tak pohneš aj zemeguľou...
Kto je vlastne ten JA?
Dlho som nevedel odpovedať na túto otázku...
Nakoniec som JA zadefinoval takto:
JA je ten, ktorý položil otázku KTO JE JA...
Keď si došiel až sem, môžeš sa rozhodnúť čo ďalej...