JA

pevný bod vo vesmíre...

v9.66 19.04.2018 18:37

JA je základom všetkého ;)
Od JA sa všetko odvíja ;)
JA je centrom mnou poznaného vesmíru ;)
JA je bodom NULA vzťažnej sústavy, ktorú som zadefinoval podľa teórie relativity ;)
Ako hýbem nohami, tak zemeguľa uteká podo ;)
Lebo ak nájdeš pevný bod vo vesmíre (JA), tak pohneš aj zemeguľou ;)
Kto je vlastne ten JA? ;)
Dlho som nevedel odpovedať na túto otázku ;)
Nakoniec som JA zadefinoval takto:
JA je ten, ktorý položil otázku KTO JE JA ;)
Ak by som mal použiť archaické výrazy DUCH a DUŠA ;)
Tak DUCH je odpoveďou na otázku KTO JE JA ;)
A DUŠA je odpoveďou na otázku AKÝ JE JA ;)
Duch je ten, ktorý vníma, ktorý sa rozhoduje, ktorý si uvedomuje ;)
A všetko o MNE je uložené v mojej DUŠI ;)
Aký som, čo chcem, v čo verím atď ;)

SOM

existujem...

MÁM

moje poklady...

CHCEM

moje túžby...

MUSÍM

moje povinnosti...

MÁM RÁD

moje obľúbené...

NEMÁM RÁD

to ma zabíja...

VERÍM

moje presvedčenie...

Keď si došiel až sem, môžeš sa rozhodnúť čo ďalej...