move to top

Lipka (Linden)

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / atheism / theme

Ateista oceňuje kresťana

entries
14
shows
1 137
uniques
258
theme was created 11.04.2021 by Lemmy
1
11.04.2021, 03:36
Adam Roman: S istotou však môžem povedať, že ak by názor Polkinghorna bol typickým názorom kresťana, bolo by už kresťanstvo mŕtvou ideológiou, ktorú by už nebolo za čo kritizovať. Také kresťanstvo by už bolo iba neškodnou vierou, vedomou si svojej bezmocnosti. Bolo by to náboženstvo, schopné mierovej koexistencie s ateizmom. Preto treba Polkinghornove názory rozširovať a podporovať!

A to je aj dôvod, pre ktorý si autora vážim, aj preto pre mňa zostane John Polkinghorne navždy veriacim, ku ktorému budem prechovávať hlbokú a nepredstieranú úctu. Možno natrafím na viacerých takých, ale on zostane už navždy prvým, ktorého som spoznal!

link
2

1. Lemmy 11.04.2021, 03:36

Adam Roman: S istotou však môžem povedať, že ak by názor Polkinghorna bol typickým názorom kresťana, bolo by už kresťanstvo mŕtvou ideológiou, ktorú by už nebolo za čo kritizovať. Také kresťanstvo by už bolo iba neškodnou vierou, vedomou si svojej bezmocnosti. Bolo by to náboženstvo, schopné mierovej koexistencie s ateizmom. Preto treba Polkinghornove názory rozširovať a podporovať! A to je aj dôvod, pre ktorý si autora vážim, aj preto pre mňa zostane John Polkinghorne navždy veriacim, ku ktoré...

11.04.2021, 08:55
V skutočnosti je však ateizmus mŕtvou ideológiou, vedomou si svojej bezmocnosti (nie však neškodnou), v prostredí, v ktorom existujú milióny očitých svedectiev kontaktu s extradimenzionálnymi bytosťami. (UFO, klinická smrť, nadprirodzené zásahy, strašidelné domy, etc...) Preto je ateistov tak málo. Chce to totiž obrovskú silu, ignorovať toto všetko.
10

2. Fotón 11.04.2021, 08:55

V skutočnosti je však ateizmus mŕtvou ideológiou, vedomou si svojej bezmocnosti (nie však neškodnou), v prostredí, v ktorom existujú milióny očitých svedectiev kontaktu s extradimenzionálnymi bytosťami. (UFO, klinická smrť, nadprirodzené zásahy, strašidelné domy, etc...) Preto je ateistov tak málo. Chce to totiž obrovskú silu, ignorovať toto všetko.

11.04.2021, 17:32
Málo je aj múdrych, vzdelaných ľudí, ktorí ignorujú hlupákov, ktorí šíria rôzne klamstvá, napr. o UFO.
14

2. Fotón 11.04.2021, 08:55

V skutočnosti je však ateizmus mŕtvou ideológiou, vedomou si svojej bezmocnosti (nie však neškodnou), v prostredí, v ktorom existujú milióny očitých svedectiev kontaktu s extradimenzionálnymi bytosťami. (UFO, klinická smrť, nadprirodzené zásahy, strašidelné domy, etc...) Preto je ateistov tak málo. Chce to totiž obrovskú silu, ignorovať toto všetko.

11.04.2021, 19:57
Preto ich je tak málo, lebo sa (od)trhli, oslobodili od spoločnosti ľudí, verejnosti, od vlastnej osobnosti. Stali sa z nich individuality ("pravá podstata ja" na úkor duality.

Masu ľudí reprezentuje spoločnosť ľudí a verejnosť. Sú tak dualitmi("falošné, (ne)pravé ja" závislími na spoločnosti ľudí a verejnosti.
3

1. Lemmy 11.04.2021, 03:36

Adam Roman: S istotou však môžem povedať, že ak by názor Polkinghorna bol typickým názorom kresťana, bolo by už kresťanstvo mŕtvou ideológiou, ktorú by už nebolo za čo kritizovať. Také kresťanstvo by už bolo iba neškodnou vierou, vedomou si svojej bezmocnosti. Bolo by to náboženstvo, schopné mierovej koexistencie s ateizmom. Preto treba Polkinghornove názory rozširovať a podporovať! A to je aj dôvod, pre ktorý si autora vážim, aj preto pre mňa zostane John Polkinghorne navždy veriacim, ku ktoré...

11.04.2021, 09:53
Beriem to ako pokus zmieriť nezmieritelné.
V konečnom dôsledku to dopadne ale tak, že s Polkinghornom nebudú súhlasiť ani ateisti, ani veriaci.
4

1. Lemmy 11.04.2021, 03:36

Adam Roman: S istotou však môžem povedať, že ak by názor Polkinghorna bol typickým názorom kresťana, bolo by už kresťanstvo mŕtvou ideológiou, ktorú by už nebolo za čo kritizovať. Také kresťanstvo by už bolo iba neškodnou vierou, vedomou si svojej bezmocnosti. Bolo by to náboženstvo, schopné mierovej koexistencie s ateizmom. Preto treba Polkinghornove názory rozširovať a podporovať! A to je aj dôvod, pre ktorý si autora vážim, aj preto pre mňa zostane John Polkinghorne navždy veriacim, ku ktoré...

11.04.2021, 09:57
A nesúhlasím ani s Adamom, že takto by sa dalo vieru akceptovať, lebo vidíme, že sa neakceptujú ani denominácie navzájom kvôli maličkostiam. Človek si vždy niečo nájde. Len by to o kúsok posunulo hranice tolerancie.
5

4. Nadja 11.04.2021, 09:57

A nesúhlasím ani s Adamom, že takto by sa dalo vieru akceptovať, lebo vidíme, že sa neakceptujú ani denominácie navzájom kvôli maličkostiam. Človek si vždy niečo nájde. Len by to o kúsok posunulo hranice tolerancie.

11.04.2021, 14:11
lebo vidíme, že sa neakceptujú ani denominácie navzájom kvôli maličkostiam

Daj dôkaz, že všetky denominácie sa navzájom neakceptujú.
6

4. Nadja 11.04.2021, 09:57

A nesúhlasím ani s Adamom, že takto by sa dalo vieru akceptovať, lebo vidíme, že sa neakceptujú ani denominácie navzájom kvôli maličkostiam. Človek si vždy niečo nájde. Len by to o kúsok posunulo hranice tolerancie.

11.04.2021, 14:13
A ešte druhá otázka:
Akceptujú ateisti svoju druhú denomináciu - komunistov? (...to sú tiež ateisti...)
12

6. Fotón 11.04.2021, 14:13

A ešte druhá otázka: Akceptujú ateisti svoju druhú denomináciu - komunistov? (...to sú tiež ateisti...)

11.04.2021, 17:38
Ateisti vnímajú komunistov rovnako ako kresťanov.
consents: Dušan
13

12. Lemmy 11.04.2021, 17:38

Ateisti vnímajú komunistov rovnako ako kresťanov.

11.04.2021, 18:18
Tri fakty:

link
7

4. Nadja 11.04.2021, 09:57

A nesúhlasím ani s Adamom, že takto by sa dalo vieru akceptovať, lebo vidíme, že sa neakceptujú ani denominácie navzájom kvôli maličkostiam. Človek si vždy niečo nájde. Len by to o kúsok posunulo hranice tolerancie.

11.04.2021, 14:30
4 : Pokiaľ viem tak protestantské denominácie ktoré sa od seba líšia v maličkostiach sami seba navzájom akceptujú, hoci každá z nich je od druhej administratívne nezávislá... Tak napríklad baptisti akceptujú Metodistov a považujú ich za spasených. Pokiaľ v protestantizme nejaká cirkev neakceptuje druhú denomináciu, je to vtedy pokiaľ sa VYRAZNE líšia vo svojom učení, napríklad ak sa druhí protestanti zlučujú s katolíkmi (evanjelici), alebo ak dakto nepovažuje Ježiša za Boha (Svedkovia Jehovovi), či učí že peklo neexistuje, apod.
consents: Fotón
8

7. tomas12345 11.04.2021, 14:30

4 : Pokiaľ viem tak protestantské denominácie ktoré sa od seba líšia v maličkostiach sami seba navzájom akceptujú, hoci každá z nich je od druhej administratívne nezávislá... Tak napríklad baptisti akceptujú Metodistov a považujú ich za spasených. Pokiaľ v protestantizme nejaká cirkev neakceptuje druhú denomináciu, je to vtedy pokiaľ sa VYRAZNE líšia vo svojom učení, napríklad ak sa druhí protestanti zlučujú s katolíkmi (evanjelici), alebo ak dakto nepovažuje Ježiša za Boha (Svedkovia Jehovovi),...

11.04.2021, 14:36
Tak práve tých Svedkov Jehovových majú problém akceptovať takmer všetky, alebo Milosť s jej Jazykmi, a naopak, ale vidím neustále, ako sa hádajú a nie sú schopní veriaci sa tolerovať :)
Píšem, že človek si zádrapku vždy nájde, keď chce. A to ide o maličkosti a nie zásadnú vec, ako zmierenie vedy a viery.
9

8. Nadja 11.04.2021, 14:36

Tak práve tých Svedkov Jehovových majú problém akceptovať takmer všetky, alebo Milosť s jej Jazykmi, a naopak, ale vidím neustále, ako sa hádajú a nie sú schopní veriaci sa tolerovať :) Píšem, že človek si zádrapku vždy nájde, keď chce. A to ide o maličkosti a nie zásadnú vec, ako zmierenie vedy a viery.

11.04.2021, 15:14
No veď, ako vždy sa snažíš klamať na základe extrémov. Ešte si tu neodpovedala, či akceptuješ svojich komunistov.
11

8. Nadja 11.04.2021, 14:36

Tak práve tých Svedkov Jehovových majú problém akceptovať takmer všetky, alebo Milosť s jej Jazykmi, a naopak, ale vidím neustále, ako sa hádajú a nie sú schopní veriaci sa tolerovať :) Píšem, že človek si zádrapku vždy nájde, keď chce. A to ide o maličkosti a nie zásadnú vec, ako zmierenie vedy a viery.

11.04.2021, 17:33
Salamandru si treba vypočuť.

link

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 105 978 Bgenerated in : 0.094 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 555 312 xunique displays : 1 196 979 xip address : 3.234.211.61

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...