move to top

Lipka (Linden)

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / science / chain

Výklad snov

entries
7
shows
230
uniques
100
theme was created 14.09.2021 by Nikto a nič
6

5. Nikto a nič 14.09.2021, 23:25

Cieľom psyché (bytostného "ja" vo vnútri duši) a psycha (bytostného "nie ja" mimo ducha) by tak mala byť celistvosť, jednota v celok, splynutie všetkých protikladov. Cieľom je tak Nirvána a osvietenie.

15.09.2021, 20:31
Duša je svietnik a duch je hviezda. Spolu tvoria strom života.
as response to :
5

2. Nikto a nič 14.09.2021, 21:54

Spánkové (ne)vedomé sny To sú tie (ne)vyložené sny, sny, ktorým (ne)dávame význam, sú tak povediac (bez)významové. Rýchlo na ne zabúdame. A nemajú spojitosť s denným (bdelým) snom. Medzi významové sny patria tie, ktoré si zapíšeme, či vyložíme po svojom. Tieto sny však musia byť oddelené od snov za denného (bdelého) snivania (sny z (pred)chadzajucich dní, či sny z ranného detstva). Ale to už hovoríme o denných (bdelých) snoch, pri ktorých snívame, fantazírujeme, či kontemplujeme. Podľa Junga, ...

14.09.2021, 23:25
Cieľom psyché (bytostného "ja" vo vnútri duši) a psycha (bytostného "nie ja" mimo ducha) by tak mala byť celistvosť, jednota v celok, splynutie všetkých protikladov. Cieľom je tak Nirvána a osvietenie.
as response to :
2

1. Nikto a nič 14.09.2021, 20:57

Denné (bdelé) sny 11 Mal Som dva spánkové sny, čo do symbolov povedať: Prvý (obludy): Bol Som na chodbe na psychiatrii. V pravo vo dverách v miestnosti Som videl časť červenej zmutovanej obludy v podobe chvost-larva. Vľavo vo dverách Som tušil červeného zmutovaného mužíčka, niečo ako hellboy. Z husiou kožou Som týmto oddelením prešiel rýchlo von. Budím sa a mám nepríjemný strach. Druhý (tvorba symbolov): Mŕtvy kamarát vkladá do štvorcového symbolu, ďalšie symboly. Následne sa v mŕtvom objaví...

14.09.2021, 21:54
Spánkové (ne)vedomé sny

To sú tie (ne)vyložené sny, sny, ktorým (ne)dávame význam, sú tak povediac (bez)významové. Rýchlo na ne zabúdame. A nemajú spojitosť s denným (bdelým) snom. Medzi významové sny patria tie, ktoré si zapíšeme, či vyložíme po svojom. Tieto sny však musia byť oddelené od snov za denného (bdelého) snivania (sny z (pred)chadzajucich dní, či sny z ranného detstva). Ale to už hovoríme o denných (bdelých) snoch, pri ktorých snívame, fantazírujeme, či kontemplujeme.

Podľa Junga, každý sen má (ne)jaký, skrytý zmysel. Tým chcel povedať, že (ne)vedomá psyché ((ne)vedomý psychický obsah) sa k nám prihovára pomocou archetypov, obrazov, symbolov, či i mandál.

Jeho cieľom je sa predrať z (ne)vedomia (pekla a (pod)svetia) do vedomej psyché (ľudskej duše, očistca...), či do (nad)vedomej psyché (nebo a raj...) a mať tak vplyv na ne. Avšak je tu akési (pred)vedomie (prah dverí, (pred)sieň, chodba) s osobným strážcom ((pod)vedomie), ktorý rozhoduje o tom, aký (psy)chický (ne)vedomý obsah uzrie svetlo vedomia.

Ďalším cieľom (ne)vedomého (psy)chického obsahu ((ne)vedomá psyché, archetyp, obraz, symbol, mandala...) je ich rozvoj na maximum. Duchovný pokrok smerom nahor, až k (nad)vedomiu (k (nad)vedomej psyché, k nebu a raji...)

Cieľom psyché je tak je celistvosť, jednota v celok, splynutie všetkých protikladov. Cieľom je tak Nirvána a osvietenie.

Symboly
Prírodné objekty
○ Kamene
○ Rastliny
○ Zvieratá
○ Ludia
○ Hory a doliny
○ Slnko a mesiac
○ Oheň
○ Voda
○ Vietor
○ Zem
○ ...
Veci vytvorené človekom
○ Domy
○ Lode
○ Autá
○ ...
Abstraktné formy
○ Čísla
○ Kruh
○ Štvorec
○ Trojuholník
○ ...

Kvadratura kruhu
• Symbol celosti a jednoty protikladov
○ Urob z muža a ženy kruh
○ Z kruhu štvorec
○ Zo štvorca trojuholník
○ Z trojuholníka opäť kruh


as response to :
1
14.09.2021, 20:57
Denné (bdelé) sny 11

Mal Som dva spánkové sny, čo do symbolov povedať:

Prvý (obludy):
Bol Som na chodbe na psychiatrii. V pravo vo dverách v miestnosti Som videl časť červenej zmutovanej obludy v podobe chvost-larva. Vľavo vo dverách Som tušil červeného zmutovaného mužíčka, niečo ako hellboy.

Z husiou kožou Som týmto oddelením prešiel rýchlo von. Budím sa a mám nepríjemný strach.

Druhý (tvorba symbolov):
Mŕtvy kamarát vkladá do štvorcového symbolu, ďalšie symboly. Následne sa v mŕtvom objaví môj živí bratranec a pokračuje v tvorbe štvorcového symbolu.

Obidva spankové sny Som si hlbšie nezapísal, a ani tak nevyložil, zapísal len do denných (bdelých) snov na voľno-myslienkárstvo

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 79 405 Bgenerated in : 0.097 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 562 190 xunique displays : 1 197 854 xip address : 3.236.232.99

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...