move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Na zamyslenie - Duchovná ríša (ne)Bytia o troch stavoch bytostí

entries
2
shows
406
uniques
155
theme was created 29.05.2021 by Dušan
2

1. Dušan 29.05.2021, 09:03

Na zamyslenie - Duchovná ríša (ne)Bytia o troch stavoch bytostí Treba si uvedomiť, čo je (ne)Bytie. Je to stav mimo meditácií, alebo stav po meditáciách. Ak si ho uvedomíme, môže nastať stav smrti (Stavy Boha, Krista, Budhy...). Tu Boh predstavuje (ne)Bytie a to "nie Som", "Som nikto a nič" pre túto myšlienkovú duševnú ba i telepatickú ríšu. Myseľ: "Myseľ, eGo, je náš nástroj, ktorý používame iba mi, akokoľvek chceme, podľa vôle a potreby. eGo: "eGo (prejavené) je semienkom sveta. Toto mal...

29.05.2021, 17:18
Premýšľam o tom v súvislosti so šachom. V šachu ide vždy o získanie kvalitatívnej prevahy, čiže o vyhodenie figúry súpera v rôznych podobách. To je smrť figúry. Môže byť fyzická reálna, imaginárna a komplexná. Ďalej môže byť duševná racionálna, iracionálna a reálna. Ešte môže byť duchovná celá, zlomková a racionálna. Nakoniec môže byť pleromatická prirodzená, záporná a celá. Vyjadril som to matematicky číselnými obormi, lebo ide o vyjadrenie matematiky ako takej. Môžeme sa na to dívať z rôznych uhlov pohľadu matematických operácií. Osem druhov číselných oborov krát osem druhov matematických operácií, to je šachovnica.
consents: Dušan
as response to :
1
29.05.2021, 09:03

Na zamyslenie - Duchovná ríša (ne)Bytia o troch stavoch bytostí
Treba si uvedomiť, čo je (ne)Bytie. Je to stav mimo meditácií, alebo stav po meditáciách. Ak si ho uvedomíme, môže nastať stav smrti (Stavy Boha, Krista, Budhy...). Tu Boh predstavuje (ne)Bytie a to "nie Som", "Som nikto a nič" pre túto myšlienkovú duševnú ba i telepatickú ríšu.

Myseľ:

"Myseľ, eGo, je náš nástroj, ktorý používame iba mi, akokoľvek chceme, podľa vôle a potreby.

eGo:

"eGo (prejavené) je semienkom sveta. Toto malé semienko obsahuje celý svet. Poviete si - Já som - a celý svet sa okamžite začne prejavovat."

Ten, kto dosiahne stavov smrti sa stáva (pre)budeným, osvieteným ba i vzkrieseným človekom oslobodeným od vlastnej osobnosti (faloše, pretvárky a fasády). Stane sa individualitou mimo spoločnosť, mimo verejnosť ako nikto a nič. Pre duševný svet, ríšu (ne)existuje.

Smrť eGa:


"Tajomstvom života je umrieť ešte predtým, ako naozaj umrieť a zistiť tak, že smrť neexistuje. Smrť ztrhne všetko to, čím niesme. Cieľom (ne)Bytia je tak porážka, smrť a poprava vlastného (pre)javeného eGa a mysle..."

Človek v meditáciach dosiahol tak najvyššieho stupňa duchovna a to Nirvánu (pokoj, kľud, ticho, mier a jednotu, či i prázdnotu). (Ne)Bytie znamená opak Bytia (opak tichého, prítomného... pozorovateľa). (Ne)bytie je tak absolútnym prázdnym stredom, bodom, centrom ako zdroj, dych, jemné krehké energetické telo, most.

Kráľovská cesta:

"Nirvána je o osvietení ako o „Kráľovskej ceste" ktorá je zároveň „moja cesta", cesta „ku mne a vychádzajúca zo mňa"". Je to „cesta radosti" a „cesta srdca".

"Je to cesta od "mysle" k "emóciam", od "emócií" k "Bytiu" a od "Bytia" k "(ne)Bytiu."

Budha:

"Raz prechádzal Budha dedinou.

„Urážali sme ťa, nadávali. Nepovieš nič?“ Buddha odvetil: „Dnes už nereagujem. Môžete ma urážať, vaše činy sú vaša vec, ale ja už nereagujem, nemôžete ma prinútiť, aby som niečo urobil.

Už nie som otrokom, stal sa zo mňa slobodný človek. Konám zo svojho stredu, nie z okraja, a vaše urážky sa môžu dotknúť len okraja, emočného tela bolesti, nie môjho stredu, jemného energetického tela JET. Môj stred je vždy nedotknutý.“

link

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 83 272 Bgenerated in : 0.082 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 132 713 xunique displays : 1 244 475 xip address : 52.23.219.12

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...