move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Morálka naruby

entries
123
shows
38 160
uniques
1 540
theme was created 08.12.2019 by Boris
18

17. Boris 10.12.2019, 13:15

Náboženstvo je to, čo povie náboženský predstavený. Náboženskí teroristi sú vždy organizovaní. Aj kresťanstvo malo svoju dobu vraždenia a konalo sa to výhradne pod taktovkou najvyšších náboźenských predstavených.Bežný veriaci z toho boli zhrození. Fanatik je ten, kto je niekým zmanipulovaný. Obycajne dostávame výchovu, ktorá nám bráni v takomto správaní. Ak ju však vyššia autorita prepíše, ako je napríklad náboženský predstavený, tak sa mení hlavný program a to u osobnostne slabších ľudí. U mo...

10.12.2019, 15:26
Fanatik je ten, kto miluje boha viac než človeka.
as response to :
17

16. Fénix 10.12.2019, 13:02

Náboženstvo nie je túžba po moci, ale láska k bohu.

10.12.2019, 13:15
Náboženstvo je to, čo povie náboženský predstavený. Náboženskí teroristi sú vždy organizovaní. Aj kresťanstvo malo svoju dobu vraždenia a konalo sa to výhradne pod taktovkou najvyšších náboźenských predstavených.Bežný veriaci z toho boli zhrození.
Fanatik je ten, kto je niekým zmanipulovaný. Obycajne dostávame výchovu, ktorá nám bráni v takomto správaní. Ak ju však vyššia autorita prepíše, ako je napríklad náboženský predstavený, tak sa mení hlavný program a to u osobnostne slabších ľudí.
U moslimov ide terorizmus výlučne z radov imánov, nie jeden bol pri tom zaznamenaný, ako dával inštrukcie svojim ovečkám. Pri náboženstvách ide o moc, ak sa jedná o inštitúcie. O boha ide iba bežným veriacim, ktorí niesu nijako nebezpeční, nikdy neboli.

as response to :
16

15. Fénix 10.12.2019, 12:57

Nezmizol by problém náboženského fanatizmu.

10.12.2019, 13:02
Náboženstvo nie je túžba po moci, ale láska k bohu.
as response to :
15

14. Boris 10.12.2019, 11:25

Aj za tými náboženstvami je len túžba po moci a peniazoch predstavených. Ja vravím, že ak by sme zrušili súkromné vlastníctvo a zaviedli princípy priamej demokracie, inak povedané rozpustili by sme moc v našej spoločnosti, mnoho základných problémov ľudstva by zmizlo.

10.12.2019, 12:57
Nezmizol by problém náboženského fanatizmu.
as response to :
14

13. Fénix 10.12.2019, 10:11

Katolíci proti pravoslávnym, protestanti proti anglikánom, sunniti proti šíítom, chasidi proti sionistom, uctievači Turula proti uctievačoom Perúna. Za každým fanatizmom je láska k bohu. Niekedy je tým bohom Mamon.

10.12.2019, 11:25
Aj za tými náboženstvami je len túžba po moci a peniazoch predstavených.
Ja vravím, že ak by sme zrušili súkromné vlastníctvo a zaviedli princípy priamej demokracie, inak povedané rozpustili by sme moc v našej spoločnosti, mnoho základných problémov ľudstva by zmizlo.
as response to :
13

12. Boris 10.12.2019, 09:54

Možno by terorista neunášal lietadlo, keby mu pred tým nezhodili tucet bômb na jeho barak. Ťažko povedať, kto je dnes u nás vačší fanatik. Aj peniaze vidia mnohí ako náboženstvo.

10.12.2019, 10:11
Katolíci proti pravoslávnym, protestanti proti anglikánom, sunniti proti šíítom, chasidi proti sionistom, uctievači Turula proti uctievačoom Perúna. Za každým fanatizmom je láska k bohu. Niekedy je tým bohom Mamon.
as response to :
12

11. Fénix 10.12.2019, 04:51

Terorista je ovládaný fanatizmom. Treba odstrániť príčinu.

10.12.2019, 09:54
Možno by terorista neunášal lietadlo, keby mu pred tým nezhodili tucet bômb na jeho barak. Ťažko povedať, kto je dnes u nás vačší fanatik. Aj peniaze vidia mnohí ako náboženstvo.
as response to :
11

10. Boris 09.12.2019, 22:59

Nerozumiem odpovedi.

10.12.2019, 04:51
Terorista je ovládaný fanatizmom. Treba odstrániť príčinu.
as response to :
10

9. Fénix 09.12.2019, 22:48

Táto situácia vyžaduje vyššiu morálku než je ľudská. Je potrebné obetovať boha pre záchranu človeka. Kto miluje boha viac než človeka, je náboženský fanatik.

09.12.2019, 22:59
Nerozumiem odpovedi.
as response to :
9

8. Boris 09.12.2019, 21:25

Drezina/vlak sú len znázornenia dilemy. V reálnych situáciách bývajú aj iné riešenia, ale niekedy príde aj k takémuto rozhodnutiu. Pre iný príklad, lietadla s cestujúcimi sa zmocnili teroristi, majú kurz na mrakodrap, na evakuáciu je málo času. Je však na blízku stíhačka, ktorá môže ešte nad morom lietadlo zostreliť. Buď zabiješ stovku ľudí, alebo zomrú všetci v lietadle + ďalších 6000 v budove. Podobnosť s 9/11 je čisto náhodná.

09.12.2019, 22:48
Táto situácia vyžaduje vyššiu morálku než je ľudská. Je potrebné obetovať boha pre záchranu človeka. Kto miluje boha viac než človeka, je náboženský fanatik.
as response to :
8

7. Fénix 09.12.2019, 20:27

Keby som sa riadil zvieracou morálkou, obetoval by so to najslabšie. Podľa ľudskej morálky by som sa nezmieril so zvierací riešením. V krajnom prípade by som obetoval seba. Aj to je možnosť. Hodiť sa pod vlak a zachrániť všetkých.

09.12.2019, 21:25
Drezina/vlak sú len znázornenia dilemy. V reálnych situáciách bývajú aj iné riešenia, ale niekedy príde aj k takémuto rozhodnutiu.
Pre iný príklad, lietadla s cestujúcimi sa zmocnili teroristi, majú kurz na mrakodrap, na evakuáciu je málo času. Je však na blízku stíhačka, ktorá môže ešte nad morom lietadlo zostreliť. Buď zabiješ stovku ľudí, alebo zomrú všetci v lietadle + ďalších 6000 v budove. Podobnosť s 9/11 je čisto náhodná.
as response to :
7

6. Boris 09.12.2019, 19:36

Bude to znieť hlúpo, ale ak by šlo o tvoje deti? Mal by si ich šesť a nenormálne blbá situácia, jedno by muselo zomrieť na úkor tých piatich, alebo naopak. Radšej by si sa pozrel inam a nechal zomrieť všetky?

09.12.2019, 20:27
Keby som sa riadil zvieracou morálkou, obetoval by so to najslabšie. Podľa ľudskej morálky by som sa nezmieril so zvierací riešením. V krajnom prípade by som obetoval seba. Aj to je možnosť. Hodiť sa pod vlak a zachrániť všetkých.
as response to :
6

3. Fénix 09.12.2019, 17:50

Je rovnako nemorálne zachraňovať jedného na úkor piatich ako piatich na úkor jedného. V reálnej situácii človek vždy hľadá spôsob ako zachrániť všetkých. Preto človek verí v nadprirodzeno, aby morálne ustál aj neriešiteľné situácie.

09.12.2019, 19:36
Bude to znieť hlúpo, ale ak by šlo o tvoje deti? Mal by si ich šesť a nenormálne blbá situácia, jedno by muselo zomrieť na úkor tých piatich, alebo naopak.
Radšej by si sa pozrel inam a nechal zomrieť všetky?
as response to :
3

1. Boris 08.12.2019, 15:56

Morálka stojí za vznikom spolupráce a poskytuje nám určitú biologickú výhodu. Z tohto hľadiska je pochopiteľné, že nám na nej záleží. Morálka je totiž o prerozdeľovaní nákladov a výhod nás ako sociálnych tvorov. A to je dôvod, prečo pre nás má – takmer z definície – obrovský význam. Problém dreziny je sériou dilem, ktoré zachytávajú napätie medzi právami jedinca na jednej strane a väčším dobrom pre viac ľudí na strane druhej. V jednej z verzií tejto dilemy, hovorme jej „dilema s výhybkou“, môž...

09.12.2019, 17:50
Je rovnako nemorálne zachraňovať jedného na úkor piatich ako piatich na úkor jedného. V reálnej situácii človek vždy hľadá spôsob ako zachrániť všetkých. Preto človek verí v nadprirodzeno, aby morálne ustál aj neriešiteľné situácie.
consents: omega
as response to :
1
08.12.2019, 15:56
Morálka stojí za vznikom spolupráce a poskytuje nám určitú biologickú výhodu. Z tohto hľadiska je pochopiteľné, že nám na nej záleží. Morálka je totiž o prerozdeľovaní nákladov a výhod nás ako sociálnych tvorov. A to je dôvod, prečo pre nás má – takmer z definície – obrovský význam.

Problém dreziny je sériou dilem, ktoré zachytávajú napätie medzi právami jedinca na jednej strane a väčším dobrom pre viac ľudí na strane druhej.

V jednej z verzií tejto dilemy, hovorme jej „dilema s výhybkou“, môže človek zachrániť päť ľudí na trati tým, že výhybku prehodí a drezinu presmeruje na vedľajšiu koľaj, kde je iba jeden človek. Zistili sme, že väčšina ľudí (až 90 percent, pozn. red.) považuje za správne výhybku prehodiť a zachrániť päť ľudí za cenu jedného.

Joshua Greene
Harvard

Ak si vezmeme príklady zo sveta zvierat, konkrétne zložitejších organizmov žijúcich komunitným spôsobom, ako mnoho druhov cicavcov, badáme tiež základné črty morálneho správania sa. Z toho môžeme usúdiť, ze morálka je už geneticky daná, predávaná schopnosť, ktorá sa zrejme stále vyvíja na základe stále komplexnejšieho komunitného života ludí.

Je zaujímavé že na príklade s drezinou 90 percent opýtaných by zachránilo 5 ľudí na úkor jedného.
Ak sa však pozrieme na našu spoločnosť, tak tento princíp už neuznáva, alebo prehliada.
V otázke, či by napríklad vzali jednému miliardárovi jeho majetok, aby tak zachránili dajme tomu 10 miliónový štát, či národ už tento morálny princíp neobstojí.

Pre tých, ktorí by namietali, že príklad nieje o tom istom chcem vysvetliť pozíciou, alebo moc peňazí.
Peniaze sa dajú brať ako energia plynúca z našich produktívnych životov. Si v práci, odmakáš tam 8 hodín svojho života, vytvoríš nejakú hodnotu, ktorá sa komprimuje do energie zvanej peniaze a túto energiu môžeš potom využiť na inú vyrobenú hodnotu niekym iným. Supluje to výmenu tovarov a služieb, ktorá fungovala v prospech našeho komunitného života od čias zvierat. Aj u nich funguje táto výmena, levy, či vlky napríklad majú rozdelené úlohy. Sú lovci, obrancovia, chovatelia mladých. Lovci sa starajú o potravu a dostáva z toho aj obranca a opatrovateľ. Obranca bráni opatrovateľa aj lovca. Opatrovateľ vychováva lovca, aj obrancu. A všetci sa potom ešte spoločne starajú o staršinu. Tak fungujú vlci a s malými úpravami aj levy.

Ak však systémovo dovolíme, aby si niekto vyberal viac peňazí, ako v skutočnosti vyrobil hodnototy, tak vytvárame nepomer, ktorý vytvára núdzu a nadbytok. Núdza znamená chudoba, nadbytok znamená bohatstvo. Chudoba znamená utrpenie, bohatstvo znamená plytvanie.
Reálne pripúšťame, aby pomyslená drezina jazdila jednostaj cez tých piatich a ten jeden prežíva. V zmysle našeho spoločenskoekonomického systému a spôsobu života akoby volilo 90 percent ľudí presne naopak zachrániť toho jedného na úkor tých piatich. Pri tom ten jeden by ani len nemusel zomrieť, ale z tých piatich jeden vždy zomrie... To je údel chudoby. Na bohatstvo sa len stráca rozum, ale nezomiera.

Teda v čom tkvie problém?
Sme geneticky nastavení na iné spoločenské fungovanie, ako reálne žijeme.
Nieje toto dôvodom, prečo napríklad 80 percent američanov berie antidepresíva?
Na našej spoločnosti od prevratu z podstatne komunitnejšiho spôsobu života do individuálneho je tiež evidentné, že pomaličky, ale iste prichádza o rozum.
Napriek tomu, že táto spoločnosť získala významne na materiálnych vymoženostiach, tak akoby adekvátne k tomu stratila na duchovných vymoženostiach, alebo cháp ako psychologických, kam spadajú práve na emócie a práve na nevyvážené emócie slúžia antidepresíva.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2022size : 109 865 Bgenerated in : 0.092 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 720 401 xunique displays : 1 295 518 xip address : 54.161.98.96

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...