move to top

Lipka

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Halucinácie - Sacks (TEDx)

entries
68
shows
26 793
uniques
1 950
theme was created 21.07.2018 by Nadja
45

44. Ludwig 22.07.2018, 09:13

To môžeš aplikovať na jednotlivcov. Ale ako vysvetlíš ak celé spoločenstvá videli či počuli niečo čo je zjavne zásahom z duchovných sfér? Aj tu môžeš hovoriť o halucinovaní?

22.07.2018, 09:48
Veľmi správna pripomienka :)

"Charakteristické známky davu jsou následovné:
Ztráta uvědomělé osobnosti, zaměření citů a myšlenek týmž směrem. Logické uvažování a inteligence davu klesá na úroveň primitivního jedince, zatímco tendence a schopnost k uskutečňování činů je obrovská. Nejnápadnější jev, kterým se projevuje psychologický dav, je tento: ať jsou jedinci, ze kterých se skládá, jacíkoliv, ať jejich způsob života, jejich zaměstnání, jejich povahy nebo inteligence se jakkoliv shodují nebo liší, nabývají prostě tím faktem, že jsou přetvořeni v dav, jakousi kolektivní duši. Tato duše způsobuje, že cítí, myslí a jednají naprosto odlišně než by každý z nich cítil, myslil a jednal, kdyby byl sám. Nedochází k pouhému sčítání prvků, ale k jejich kombinaci a utvoření nových vlastností."
"Třetí příčina je zdaleka nejdůležitější, poněvadž podmiňuje v davovém jedinci zvláštní vlastnosti, naprosto odporující vlastnostem osamoceného jedince. Tím je sugestibilita, jejímž následkem je ostatně i výše uvedená nákaza.
Pečlivá pozorování svědčí o tom, že jedinec, který je nějakou dobu uprostřed jednajícího davu, je brzo přiveden - působením proudění, které z davu vychází nebo z jakékoliv jiné nám neznámé příčiny - do zvláštního stavu. Le Bon tento stav přirovnává stavu, který je podoben onomu, do něhož se dostane hypnotizovaný v rukou hypnotizéra. "Jelikož život mozku je u hypnotizovaného paralyzován, stává se tento otrokem všech svých nevědomých činností, které hypnotizér ovládá podle své libosti. Vědomá osobnost zmizela a vůle a úsudek jsou ztraceny. City a myšlenky jsou zaměřeny směrem, určeným hypnotizérem."
"Cestou sugesce a nákazy bývá často tak zvaný zázrak spatřený zprvu jen jedním člověkem, přijat ihned všemi. Takový je průběh těchto, v dějinách tak často se vyskytujících hromadných halucinací, které mají na první pohled všechny klasické známky pravosti, protože jde o jevy potvrzované tisíci lidmi. Této zásadě neodporuje duševní kvalita jedinců, kteří dav tvoří. Tato kvalita je bezvýznamná. Nevzdělanec i vědec se stávají stejně neschopnými pozorování, jakmile jsou v davu.

Následující příklad patří k nejlepším, poněvadž jde o hromadný přelud řádící v davu, ve kterém byli jedinci všech druhů, nejprostší i nejvzdělanější. Vypravuje ho námořní důstojník Julien Félix ve své knize o mořských proudech.
Fregata La Belle-Poule kroužila po moři, aby vyhledala korvetu Le Berceau, od které byla odtržena prudkou bouří. Byl jasný, slunečný den. Náhle stráž hlásí plavidlo bez stožárů. Mužstvo se zadívá určeným směrem a skutečně všichni, plavčíci i důstojníci, vidí zřetelně vor přetížený lidmi a vlečený čluny, na kterých vlají tísňové signály. Admirál Desfossés rozkázal spustit člun, aby spěchal ztroskotaným na pomoc. Blížící se plavčíci i důstojníci, kteří do něho vstoupili, "viděli zmítající se zástup lidí spínajících ruce a slyšeli tlumený a zmatený šum velkého množství hlasů". Když však člun dorazil k domnělému voru, spatřili pouze několik větví, pokrytých listím a urvaných ze sousedního pobřeží. Před tak hmatatelným důkazem ovšem přelud zmizel.
Na tomto případě jasně vidíme mechanismus kolektivního přeludu tak, jak jsme ho právě vyložili. Na jedné straně byl dav v pozorném očekávání, na druhé straně sugesce, způsobená stráží, hlásící ztroskotanou loď na moři, sugesce, která cestou nákazy byla přijata všemi přítomnými plavčíky i důstojníky.
Dalším příkladem, jež Le Bon uvádí ve své knize, je novinová zpráva o dvou utopených děvčátkách vytažených ze Seiny. Tyto děti byly nejprve zcela určitě poznány asi tuctem svědků, všechna jejich tvrzení byla tak shodná, že vyšetřující soudce neměl nejmenších pochybností. Dal tedy vystavit úmrtní listy. Ale zrovna, když se mělo přikročit k pohřbu, vyšlo náhodou najevo, že obě domnělé oběti jsou spokojeně živy a že se jen velmi málo podobají utopeným děvčátkům. Opět tvrzení prvního svědka, který se stal obětí mylné představy, stačilo k ovlivnění všech ostatních.
Takovýchto a jím podobných příkladů bychom mohli uvést spoustu, nicméně pojďme dál. Hromadná pozorování davem jsou ze všech nejklamnějších a zpravidla prostě představují iluze jednotlivce, který pak cestou nákazy působil na ostatní. Nespočetná řada faktů dokazuje, že k svědectvím davů je třeba mít naprostou nedůvěru. Logika zařazuje souhlasná svědectví četných svědků do kategorie nejpřesvědčivějších důkazů, kterých se můžeme dovolávat, chceme-li přesně rekonstruovat nějakou událost. Ale to, co známe z psychologie davů, nám ukazuje, jak se v tomto směru mýlí. Nejpochybnější jsou beze sporu ty události, jež byly pozorovány největším počtem lidí: říci, že nějaká událost byla souhlasně zjištěna tisícem svědků, znamená, že skutečnost se podstatně liší od podané zprávy."

as response to :
44

43. Nadja 22.07.2018, 08:15

Ludwig, ospravedlnenie nehľadám, tak, ako ty nehľadáš ospravedlnenie toho, že veríš niečomu, čo neexistuje (podľa mňa). Ja hľadám len vysvetlenie toho, ako táto viera mohla vzniknúť, veď čo už človek si má myslieť o tom, čo vidí a počuje na vlastné zmysly... jedine skálopevné presvedčenie, že to nemôže byť pravda, mu dá silu o tom pochybovať. To je u piatich trpazlíkov, poskakujúcich po vankúši asi ľahšie, ako ked halucinuješ o veciach, o ktorých si presvedčený, že sú zásahom z duchovných sfér :...

22.07.2018, 09:13
To môžeš aplikovať na jednotlivcov. Ale ako vysvetlíš ak celé spoločenstvá videli či počuli niečo čo je zjavne zásahom z duchovných sfér? Aj tu môžeš hovoriť o halucinovaní?
as response to :
43

10. Ludwig 21.07.2018, 21:11

Zase budem nepríjemne uprimný...Nadja, a nehládáš si, ako mnohí ateisti, skôr ospravedlnenie pre svoju nevieru, o ktorej správnosti podvedome pochybuješ, než žeby ťa podobné články skutočne viedli k nejakému hlbšiemu poznaniu?

22.07.2018, 08:15
Ludwig, ospravedlnenie nehľadám, tak, ako ty nehľadáš ospravedlnenie toho, že veríš niečomu, čo neexistuje (podľa mňa). Ja hľadám len vysvetlenie toho, ako táto viera mohla vzniknúť, veď čo už človek si má myslieť o tom, čo vidí a počuje na vlastné zmysly... jedine skálopevné presvedčenie, že to nemôže byť pravda, mu dá silu o tom pochybovať. To je u piatich trpazlíkov, poskakujúcich po vankúši asi ľahšie, ako ked halucinuješ o veciach, o ktorých si presvedčený, že sú zásahom z duchovných sfér :)
as response to :
10

1. Nadja 21.07.2018, 11:03

https://www.ted.com/talks/oliver_sacks_what_hallucination_reveals_about_our_minds?language=sk#t-556045 Pripadá mi to fascinujúce. A považujem to za vysvetlenie rôznych zjavení, a vznik ídeí o náboženstve a duchovnom svete.

21.07.2018, 21:11
Zase budem nepríjemne uprimný...Nadja, a nehládáš si, ako mnohí ateisti, skôr ospravedlnenie pre svoju nevieru, o ktorej správnosti podvedome pochybuješ, než žeby ťa podobné články skutočne viedli k nejakému hlbšiemu poznaniu?
as response to :
1
21.07.2018, 11:03
link

Pripadá mi to fascinujúce. A považujem to za vysvetlenie rôznych zjavení, a vznik ídeí o náboženstve a duchovnom svete.

newest entries : 

hop[show chain]before 30 minutes
Smrť. [show chain]before 3 hours
created by dzI/O 2015 - 2022size : 89 314 Bgenerated in : 0.082 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 711 961 xunique displays : 1 294 688 xip address : 35.153.100.128

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...