Curriculum vitae

Meno a priezvisko: Ing. Maroš Dziak
Bydlisko: Trebišov Národnosť: SR Rok narodenia: 1977 Telefón: +421 903 343 518 Email: enaxnay@gmail.com Stránka: https://www.dzio.sk

O mne
• 22+ rokov ako SW vývojár (6 mesiacov ako C++ vývojár pre HSC Gruppo Slovakia, 12 rokov ako Lotus Notes vývojár pre PosAm, 5 rokov ako Android vývojár pre Aldobec Technologies, 1 mesiac ako Android vývojár pre ČSOB, 5 rokov ako Web a Android vývojár pre dzio.sk)
• 10+ Android projektov (monitorovanie vozidiel, interné projekty pre obchodníkov a technikov, atď.)
• Technológie: Android Studio, Eclipse, Java, Rest, Json, XML, PHP, HTML, CSS, Javascript, Lotus Notes

Vzdelanie
Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a informatiky 1995 - 2000

Gymnázium Trebišov 1991 - 1995

Odborná prax
Programátor, filozof a spisovateľ dzio.sk 2020 / 09 - dnes

Aplikačný programátor PosAm spol.s r.o. 2020 / 06 - 2020 / 08

Technik IT podpory PosAm, spol.s r.o. 2019 / 05 - 2019 / 11

Senior android programátor ČSOB, a.s. 2018 / 06 - 2018 / 07

Android programátor Aldobec technologies, spol. s r.o. 2013 / 09 - 2018 / 04

Lotus Notes programátor PosAm, spol.s r.o. 2001 / 02 - 2013 / 02

C++ programátor HSC Gruppo Slovakia 2000 / 06 - 2001 / 01

Vlastník spoločnosti MaDzi 1997 - 2006

Realizované projekty
diskusneforum.sk web a android verzia dzio.sk, 2023 - 2024 Použité technológie : php, html, css, javascript, java https://www.diskusneforum.sk/ it-portal.sk cyber security portál "Siro", 2019 - 2024 Použité technológie : php, html, css, javascript, c# https://www.it-portal.sk/ dzI/Ove impérium dzI/Ove web, android a windows projekty dzio.sk, 2019 - 2024 Použité technológie : php, html, css, javascript, java, c# https://www.dzio.sk/ Smart banking internet banking pre smartfóny ČSOB, a.s., 2018 / 06 - 2018 / 07 Použité technológie : Android studio https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zentity.sbank.csobsk Eurowag vyhľadávač paliva Android aplikácia pre vodičov spoločnosti Eurowag o čerpacích staniciach Aldobec technologies, 2018 / 04 - 2018 / 05 Použité technológie : Android studio, Java, Rest, XML
TV Transport manager Android aplikácia pre sledovanie prepráv na TV zariadení Aldobec technologies, 2017 - 2017 Použité technológie : Eclipse, Java, Rest, Json
Smart tracker Android aplikácia na monitorovanie prepráv v systéme Dispečer.sk Aldobec technologies, 2017 - 2018 Použité technológie : Eclipse, Java https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.aldobec.tmt Mobile sales manager Android aplikácia pre obchodníkov v systéme Dispečer.sk Aldobec technologies, 2017 - 2018 Použité technológie : Eclipse, Java, Rest, Json
TV dispečer Android verzia systému Dispečer.sk pre TV zariadenia Aldobec technologies, 2016 - 2018 Použité technológie : Eclipse, Java, Rest, Json
Mobilný vodič Android aplikácia pre vodičov v systéme Dispečer.sk Aldobec technologies, 2016 - 2018 Použité technológie : Eclipse, Java, Rest, Json https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.aldobec.mddriver Autoškola - žiak Android aplikácia pre žiakov autoškoly v systéme Dispečer.sk Aldobec technologies, 2016 - 2017 Použité technológie : Eclipse, Java, Rest, Json https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.aldobec.aapv Autoškola - inštruktor Android aplikácia pre inštruktorov autoškoly v systéme Dispečer.sk Aldobec technologies, 2016 - 2017 Použité technológie : Eclipse, Java, Rest, Json https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.aldobec.aapi Tester Android aplikácia určená na testovanie znalostí zamestnancov Dispečer.sk Aldobec technologies, 2015 - 2017 Použité technológie : Eclipse, Java, Rest, Json
Personal tracker Android aplikácia určená na monitorovanie polohy používateľa v systéme Dispečer.sk Aldobec technologies, 2015 - 2017 Použité technológie : Eclipse, Java
Elektronický montážny protokol Android aplikácia pre technikov systému Dispečer.sk Aldobec technologies, 2015 - 2018 Použité technológie : Eclipse, Java, Rest, Json
Mobilný dispečer Android verzia systému Dispečer.sk Aldobec technologies, 2014 - 2018 Použité technológie : Eclipse, Java, Rest, Json https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.aldobec.mdlite Mobilný terminál Android aplikácia pre vodičov v systéme Dispečer.sk Aldobec technologies, 2013 - 2018 Použité technológie : Eclipse, Java
HR Portál Informačný systém pre potreby HR oddelenia PosAm, 2010 - 2013 Použité technológie : Lotus Domino, Lotus Notes, Lotusscript, Formula, Java, Javascript, Xpages (založené na JSF), XML, HTML, CSS
IIS Interný informačný systém PosAm, 2009 - 2013 Použité technológie : Lotus Domino, Lotus Notes, Lotusscript, Formula, Java, Javascript, Xpages (založené na JSF), XML, HTML, CSS
PosAm portál Informačný systém pre zamestnancov spoločnosti PosAm, 2008 - 2013 Použité technológie : Lotus Domino, Lotus Notes, Lotusscript, Formula
Prolik Informačný systém pre správu škodových udalostí PosAm, 2007 Použité technológie : Lotus Domino, Lotus Notes, Lotusscript, Formula
Allin Informačný systém pre obchodných zástupcov poisťovacej spoločnosti PosAm, 2001 - 2011 Použité technológie : Lotus Domino, Lotus Notes, Lotusscript, Formula, Java, Javascript, HTML, CSS
Allegro Informačný systém pre obchodných zástupcov poisťovacej spoločnosti PosAm, 2001 - 2008 Použité technológie : Lotus Domino, Lotus Notes, Lotusscript, Formula, Java, Javascript, HTML, CSS
Absolvované kurzy
Programovanie v Jave CIS, 2009

Objektovo orientovaná analýza a UML CIS, 2009

Certifikáty
PosAm - Ostrieľaný realizátor dodávky informačného systému 2010

IBM Certified Application Developer - Lotus Notes and Domino 8 2007

IBM Certified Application Developer - Lotus Notes and Domino 7 2007

IBM Certified Advanced Application Developer Lotus Notes and Domino 6/6.5 2006

Domino R5 Fundamentals 2002

CLP Domino R5 Principal Application Developer 2002

CLP Domino R5 Application Developer 2002

Ocenenia
Najlepší realizačný tím v spoločnosti (PosAm) 2006

Najlepší vývojár v spoločnosti (PosAm) 2003

Počítačové schopnosti
Analýza - skúsený Návrh informačných systémov - skúsený Vývoj software - skúsený Java - skúsený Rest - skúsený PHP - skúsený HTML - skúsený CSS - skúsený Javascript - základy SQL - priemerný Json - skúsený XML - skúsený Android - skúsený Android Studio - priemerný Eclipse - skúsený Microsoft Office - skúsený Lotus Notes a Domino - skúsený
Jazykové schopnosti
anglicky - mierne pokročilý česky - pokročilý nemecky - základy slovensky - pokročilý
Vodičský preukaz
B1, B, AM
Záujmy
počítačové technológie, počítačová grafika, počítačové hry, internet, umelá inteligencia, scifi, veda a technika, fotografovanie, filmy, knihy, hudba, filozofia, náboženstvá, ateizmus