for correct function of this site, i need to use cookies...

Prázdne slová

to sú ktoré...

v1.10 15.06.2018 23:20

Slová sú výsledky nášho myslenia...
Vychádzajú z nás a hovoria o tom čo je v nás. Mnohokrát som sa stretol s pojmom prázdne slová ale nevedel som si celkom predstaviť čo to znamená. Lebo v spojitosti s prvou vetou, ktorú som povedal mi to nedáva zmysel. Musíme to teda rozložiť na drobné. Je rozdiel či slová hovoríme alebo počúvame. Tomu, kto hovorí dáva zmysel to čo hovorí. Ten, ktorý počúva, hľadá zmysel v tom čo počuje a keď ho tam nenájde, teda keď sa s tým nestotožní, hľadá v sebe svoje vysvetlenie počutého a týmto spôsobom zas reaguje on. Prázdne slová sú preto pre mňa také, ktorým nerozumiem. A teda nie človek hovorí prázdne slová, ale len ja nerozumiem tomu čo tým chce povedať.
Robíš všetko preto aby si sa snažil pochopiť to, čo hovorí ten druhý?
Keď si došiel až sem, môžeš sa rozhodnúť čo ďalej...
 
xxx
created by dzI/O 2015 - 2022
size 155 009 B
generated in 0.03674 s
this site needs to use cookies to work properly...
displayed 303 x
all 870 662 x
ip 100.24.118.144

support

page has income only from voluntary donaters...
please support the creator...
by account transfer:
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by paypal:
by viamo:
by donater:
and now look, who contributed: