none dzio.sk
new "Jerusalem"
sk
|
en
|
tT

announcement of the day

Esays of Adam Roman at dzio.sk ;)

28.04.2024 15:38

I've imported essays of Adam Roman from adamroman.sk at dzio.sk 😉

all announcments hide announcement
for correct function of this site, i need to use cookies...

Sliepka či vajce?
len taký jednoduchý algoritmus...
09.05.2024 03:22

none
Algoritmus, ktorý zčasti ponúka riešenie tejto zdanlivo neriešiteľnej otázky.
Ako analytik-programátor musím veriť, že každá úloha (zadanie, problém) je riešiteľná = popísateľná. Riešenie úlohy, spočíva v popísaní jednotlivých krokov, vedúcich k želanému (požadovanému) výsledku, pri zohľadnení vstupných podmienok. Postupnosť takýchto krokov znalí problematiky nazývajú šialeným slovom že algoritmus. Postup pre stanovenie algoritmu je možné aplikovať na akúkoľvek úlohu, nemusí sa preto týkať len takej vysokošpecifickej činnosti akou je tvorba software pre IT priemysel.
Zadanie úlohy:
Odpovedať na otázku, čo bolo skôr: sliepka alebo vajce?
Vstupné podmienky:
Neznáme - náš (ale v podstate každý) algoritmus sa musí snažiť pokryť všetky mysliteľné možnosti, ktoré môžu (mohli) nastať.
Výstupné podmienky:
Odpoveď na zadanú otázku musí byť podložená logickým zdôvodnením.
Riešenie:
[ začiatok algoritmu ]
som kreacionista?
áno)
Odpoveď: Sliepka

Zdôvodnenie: Keďže verím, že všetko stvoril Boh, teda aj vesmír, zem, človeka a zvieratá stvoril Boh, tým pádom i sliepku stvoril Boh. Sliepka preto bola skôr ako vajce.

[ koniec algoritmu ]
nie)
som evolucionista?
áno)
Odpoveď: Vajce

Zdôvodnenie: Keďže verím v evolúciu, musím predpokladať určitý okamih v histórii, kedy daný živočích ešte nebol sliepka, ale ďalšiu generáciu už za sliepku považujeme. Počiatok novej generácie charakterizuje vajce.

[ koniec algoritmu ]
nie)
verím, že žijeme v matrixe?
áno)
Odpoveď: Otázka nemá zmysel

Zdôvodnenie: Keďže žijeme v matrixe, nič z toho čo vidíme v skutočnosti neexistuje. Neexistujeme ani my, všetko je len virtuálna realita. Tým pádom neexistuje ani sliepka či vajce a otázka nemá zmysel.

[ koniec algoritmu ]
nie)
som stúpencom Chucka Norrisa?
áno)
Odpoveď: Najprv bol Chuck Norris

Zdôvodnenie: Stúpenec Chucka Norrisa nemusí tento fakt zdôvodňovať, keďže je považovaný za dogmu. Chuck Norris neskôr vyčúral sliepku, z ktorej sa vyliahlo vajce.

[ koniec algoritmu ]
inak)
Odpoveď: Na otázku nie je možné odpovedať

Zdôvodnenie: Pravdepodobne neviem v čo verím, takže nie som schopný zodpovedať položenú otázku.

[ koniec algoritmu ]
Záver:
Možno si prekvapený, že algoritmus môže vyhodnotiť uvedenú otázku (zadanie) viacerými spôsobmi, teda že odpovede sa líšia na základe predpokladu, ktorý je splnený. Tento fakt je spôsobený skutočnosťou, že nie sú zadefinované vstupné podmienky. Pokiaľ by ale boli zadefinované (poznali by sme, ktorá z možností je tá pravá), snáď by ani nebolo potrebné riešiť takýto algoritmus, že?
xxx
size 144 948 B
generated in 0.09218 s
created by dzI/O 2015 - 2024
this site needs to use cookies to work properly...
displayed 260 x
all 2 066 737 x
ip 3.230.154.90

support

page has income only from voluntary donaters
for month 2024 / 5, was on ads clicked 4,22 € (18 clicks), thanks...
please, support the creator
by account transfer:
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by paypal:
by viamo:
none
by donater:
by mail:
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated:
madzi @ facebook
madzi @ facebook
lipka @ facebook
lipka @ facebook
pomoc @ facebook
pomoc @ facebook
zmysel @ facebook
zmysel @ facebook
kniha života @ facebook
kniha života @ facebook
documentor @ facebook
documentor @ facebook
univerozum @ facebook
univerozum @ facebook
share
statistics
TOPlist TOPlist TOPlist