move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / profile

participant's profile - Dušan

basic data

name of participant :
Dušan
sex :
male
about participant :
Dušan Fajnor
Školská 20
91701 Trnava
Slovensko
Tel. č. +421335505034
Mob. č. +421940 898 806
Blog: link
Facebook: link
Twitter: link
Mail:
dusan.fajnor@gmail.com
dusan.fajnor@hotmail.com
dusan.fajnor@outlook.com
dusan.fajnor@azet.sk
Forum:
link
link
Stručne o mne:
• Celé meno - Dušan Fajnor
• Záujmi, koníčky - Čítanie, vzdelávanie, meditovanie, kontemplovanie, manifestovanie, modlitby a odpúšťania, šípky, šachy, prechádzky, film, hudba, hry
• Vzdelanie - SPŠ Strojnícka, SOU Energetické
• Zamestnanie - Dôchodca
• Bydlisko - Spartakovská 4, Školská 20, Trnava
• Stav - Slobodný, nezadaný
• Podrobnosti o rodine - U rodiča
• O obchodných vzťahoch - Vyhľadávam finančnú príležitosť
• O politických postojoch a názoroch - Demokracia. Sloboda slova. Právo presadiť si vlastný názor. Žiadna politická strana
• Filozofické názory - Freudová psychoanalýza, Budhová psychológia
• Vierovyznanie - Meditácia ako pravé náboženstvo
inteligence :
53%

avatar

statistics

registration date :
22.05.2020, 21:20
last online :
today, 13:14
themes count :
41
entries count :
121
days at forum :
154
contributing speed :
0,79 entries per day
themesentries
who consents with the participant mostly :
peter673
Fotón3
Lemmy2
with who consents the participant mostly :
Fénix8
EnaXnaY6
peter672
Fotón1
kntsz1
created by dzio.skcontact creatorsize : 39 918 Bgenerated in : 0.033 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 868 697 xunique displays : 802 169 xip address : 3.238.8.102

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook