move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

Zvrhlosť predstaviteľov Rímskokatolíckej cirkvi nie je žiadna náhoda

entries
3
shows
850
uniques
262
theme was created 19.09.2020 by Fotón
1
19.09.2020, 09:33
Zvrhlosť predstaviteľov rímskokatolíckej cirkvi nieje ojedinelý jav, ako sa snažia nahovoriť jej stúpenci. Má to ale svoje príčiny o ktorých hovorí apoštol:

Pavlov list Rimanom 1,18-32
Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Veď im je zjavné, čo možno poznať o Bohu; Boh im to totiž zjavil. Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie, pretože hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri, a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. Preto pre túžby ich sŕdc vydal ich Boh napospas nečistote, takže sami zneucťovali vlastné telá. Božiu pravdu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný naveky. Amen. Preto ich Boh vydal napospas hanebným vášňam. Lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému; muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh napospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, podvodu, nízkosti. Sú to ohovárači, klebetníci, nenávidia Boha, povyšujú sa, sú pyšní, vychvaľujú sa, vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo páchajú takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa to nielen sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.

Teda slávu Boha zamenili za obrazy. Preto tu máme katolíkov-homosexuálov, pedofilov, plných nespravodlivosti, zloby, lakomstva, závisti, vraždy, sváru, podvodu, ohovárania, neláskavosti, nemilosrdnosti, atď... Obraz tunajšej meaculpy alia skapatej mačky. Ale to sú už len dôsledky. Máme tu opakované prípady kňazov, ktorí hore spomenuté veci robia. Ale i takých pápežov. Spomeňme niektorých:

Jedným z najhorších pápežov bol určite Alexander VI. (Rodrigo Borgia). Tento muž nastúpil na pápežskú stolicu v roku 1492. Podarilo sa mu to najmä preto, že dokázal poraziť dvoch najväčších oponentov a to vďaka úplatkom. Splodil najmenej sedem nemanželských detí, žiaľ, väčšina z nich boli zlodeji a vrahovia. Tento pápež opovrhoval chudobnými a svoje blaho staval nad všetko ostatné na svete. Niet sa potom čo čudovať, prečo sa považuje za stelesnenie zla. Je exemplárnym príkladom ukrutností, ktoré niektorí pápeži dokázali napáchať. Jedinou „dobrou vlastnosťou“ Alexandra VI. bola jeho lojálnosť k rodine. A to do takej miery, že neváhal zapliesť Taliansko do vojny len preto, aby sa jeho nezákonné deti mali dobre. Aby toho nebolo málo, organizoval divoké orgie vo Vatikáne. Božím trestom pre Alexandra VI. bola na sklonku jeho života pomalá smrť pri krvácaní do čriev.

Ďalším pápežom, ktorého nikto ani len omylom nemôže nazvať zbožným alebo svätým, bol mladý Ján XII. Vďaka otcovi, ktorý bol nielen jeho otcom, ale aj dedom, sa dostal na post pápeža už v osemnástich rokoch. Podľa spisov má na účte viacero šokujúcich obvinení. Svojich nepriateľov vraždil tak, že im odťal ruky alebo nohy a dokonca sa snažil vyvolávať démonov. Spával i s vlastnou matkou a cudzoložstvo pre neho nebolo cudzím pojmom. Mal obrovské množstvo mileniek a na to aj doplatil. Zavraždil ho žiarlivý manžel po tom, čo ho našiel v posteli so svojou ženou. Spisy, v ktorých sa našli tieto odkazy, však patrili nepriateľom pápeža Jána XII., takže sa dá polemizovať o ich pravosti .

Štefana VI. môžeme taktiež zaradiť do nášho zoznamu hriešnych pápežov. Už po nastúpení na pápežské kreslo prechovával veľký hnev voči svojmu predchodcovi a nechal ho exhumovať. Jeho mŕtvolu posadil pred súd, ktorý ho uznal vinným a po smrti mu odrezali tri prsty a zbavili ho posvätných rúch. Neskôr ho znova pochovali v odeve laika, no Štefanovi VI. to aj tak nestačilo. Nariadil ho znovu exhumovať a hodiť do rieky Tiber.

Kontroverzným pápežom bol tiež Benedikt IX. Tento muž ako jediný v histórii doslova predal pápežstvo. Prvýkrát sa vzdal pápežského kresla výmenou za obrovské sumy peňazí v roku 1044, osem rokov po tom, čo nastúpil ako hlava cirkvi. O rok nastúpil znova, no po mesiaci si to zas rozmyslel a opustil Vatikán za 650 kg zlata. Podľa niektorých prameňov dokonca sexuálne zneužíval iných mužov a zvieratá.

Piaty muž, ktorý si pápežstvo určite nezaslúžil je Urban VI. V roku 1378 nastúpil na pápežskú stolicu. Už vtedy bol náchylný na výbuchy hnevu a historici neskôr usúdili, že bol psychicky chorý. Vyžíval sa v týraní svojich obetí. Dokonca sa sťažoval, že nenariekajú dosť hlasno. Hŕstka kardinálov sa rozhodla pripraviť sprisahanie, ktoré však nevyšlo a Urban VI. nechal šiestich z nich popraviť. Hovorilo sa, že bol alkoholik a pri korunovačnej hostine vypil osemkrát viac, než ktokoľvek iný.

atď

atď

Dôvod prečo sa to v RKC deje popísal apoštol Pavol v na začiatku citovanom texte. Pavlov list Rimanom 1,18-32

2

1. Fotón 19.09.2020, 09:33

Zvrhlosť predstaviteľov rímskokatolíckej cirkvi nieje ojedinelý jav, ako sa snažia nahovoriť jej stúpenci. Má to ale svoje príčiny o ktorých hovorí apoštol: Pavlov list Rimanom 1,18-32 Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Veď im je zjavné, čo možno poznať o Bohu; Boh im to totiž zjavil. Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí...

19.09.2020, 10:20
"nespravodlivosťou prekážajú pravde"

To nepotrebuje ani komentár.Toľko príkladov z histórie stredoveku nmáme. ...Terajšie katolícke ozruty si už môžu len šúchať nohami, lebo Napoleón zoťal ich šelme hlavu. Už môžu len idilicky snívať snažiac sa podporovať vrahov, ako bol Stalin alebo dnes Lukašenko vs Putin. Zlo si sadá k zlu. To vždy platilo a platiť bude.
3

2. Fotón 19.09.2020, 10:20

"nespravodlivosťou prekážajú pravde" To nepotrebuje ani komentár.Toľko príkladov z histórie stredoveku nmáme. ...Terajšie katolícke ozruty si už môžu len šúchať nohami, lebo Napoleón zoťal ich šelme hlavu. Už môžu len idilicky snívať snažiac sa podporovať vrahov, ako bol Stalin alebo dnes Lukašenko vs Putin. Zlo si sadá k zlu. To vždy platilo a platiť bude.

19.09.2020, 12:50
Našťastie František nepodporuje Lukašenka, ani Putina, ale je na strane progresívnych neomarxistov, vítačov migrantov a LGBT aktivistov.

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 85 544 Bgenerated in : 0.094 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 514 710 xunique displays : 1 193 368 xip address : 3.236.232.99

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...