move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / health / theme

Základné a (roz)šírené zdravé potraviny

entries
2
shows
210
uniques
112
theme was created 30.06.2021 by Dušan
1
30.06.2021, 12:23
Základné a (roz)šírené zdravé potraviny

Ahoj

Tak začalo to pred asi 300 rokmi, keď Som navštívil po prví krát diabetológa. Po konzultácii s ním Som prešiel na (nízko)sacharidovú dietu. Mal Som na ňu vyčlenený rozpočet na jedného až dvoch 30€/týždeň.

link

2

1. Dušan 30.06.2021, 12:23

Základné a (roz)šírené zdravé potraviny Ahoj Tak začalo to pred asi 300 rokmi, keď Som navštívil po prví krát diabetológa. Po konzultácii s ním Som prešiel na (nízko)sacharidovú dietu. Mal Som na ňu vyčlenený rozpočet na jedného až dvoch 30€/týždeň. https://dusanfajnor.blogspot.com/2021/06/zakladne-rozsirene-zdrave-potraviny.html

30.06.2021, 12:36
Radikálna nová pomôcka na chudnutie: Ľudia ju prirovnávajú k mučiacim nástrojom.

link

newest entries : 

created by dzI/Osize : 77 302 Bgenerated in : 0.093 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 9 180 506 xunique displays : 1 156 084 xip address : 3.236.55.22

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...