move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

Vraj všetko je márnosť ;)

entries
2
shows
769
uniques
300
theme was created 20.07.2020 by EnaXnaY
1
20.07.2020, 12:33
Takto rozmýšľa egoista

Čo má zo života, keď aj tak raz umrie?

A čo tak byť nápomocný tým, ktorí tu budú po ňom?

Tak ako jemu boli nápomocný tí pred ním?

Len egoistovi môže byť toto všetko ľúto
2

1. EnaXnaY 20.07.2020, 12:33

Takto rozmýšľa egoista Čo má zo života, keď aj tak raz umrie? A čo tak byť nápomocný tým, ktorí tu budú po ňom? Tak ako jemu boli nápomocný tí pred ním? Len egoistovi môže byť toto všetko ľúto

24.07.2020, 23:42
Predstav si SEBA ako bežca v štafete, kúsok bežíš a odovzdáš kolík ďalej

newest entries : 

created by dzI/Osize : 82 333 Bgenerated in : 0.053 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 814 306 xunique displays : 1 033 512 xip address : 18.204.227.34

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...