move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

Techniky - Techniky dotazovaní podvědomí

entries
1
shows
88
uniques
41
theme was created 09.06.2021 by Dušan
1
09.06.2021, 08:08
Techniky - Techniky dotazovaní podvědomí

Pokusy se siderickým kyvadlem:

O účinnosti tohoto efektu se můžeme snadno přesvědčit provedením několika experimentů se siderickým kyvadlem:

Nejdřív si na list bílého papíru narýsujte osový kříž. Pak si udělejte jednoduché siderické kyvadlo, např. tak, že na kus niti o délce asi 50 centimetrů zavěsíte nějaký prsten či kroužek. Jeho velikost a hmotnost ani materiál při takto jednoduchých experimentech ještě nehrají žádnou roli.

link

newest entries : 

created by dzI/Osize : 70 730 Bgenerated in : 0.063 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 8 240 048 xunique displays : 1 069 965 xip address : 35.170.64.36

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...