Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme
move to top

Stvorenie sveta

entries
7
shows
741
uniques
128
theme was created 13.01.2020 by Scarlett
1
13.01.2020, 17:57
začala som zase od začiatku čítat bibliu a nedostala som ani za prvú kapitolu . jaké chujoviny.

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 2 Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. 3 Boh povedal: „Nech je svetlo!“ A bolo svetlo. 4 Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy. 5 Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň.

Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo. 8 Boh nazval oblohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň.
Bol večer a bolo ráno, tretí deň. 14 Boh povedal: „Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky! 15 Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem!“ Tak sa aj stalo. 16 Boh utvoril dve veľké svetlá: väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci; urobil aj hviezdy. 17 Boh ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby svietili na zem, 18 aby vládli vo dne i v noci a oddeľovali svetlo od tmy. Boh videl, že je to dobré.

2

1. Scarlett 13.01.2020, 17:57

začala som zase od začiatku čítat bibliu a nedostala som ani za prvú kapitolu . jaké chujoviny. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 2 Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. 3 Boh povedal: „Nech je svetlo!“ A bolo svetlo. 4 Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy. 5 Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň. Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo. 8 Boh n...

13.01.2020, 17:59
Dlhodobo tvrdím, že biblia je kniha plná bludov
3

2. Immanuel 13.01.2020, 17:59

Dlhodobo tvrdím, že biblia je kniha plná bludov

13.01.2020, 18:02
ešte aj vegetáciu stvoril pred slnkom
4

3. Scarlett 13.01.2020, 18:02

ešte aj vegetáciu stvoril pred slnkom

13.01.2020, 18:05
Fotónova obľúbená odpoveď na všetko

Tvorcovi je všetko možné
5

4. Immanuel 13.01.2020, 18:05

Fotónova obľúbená odpoveď na všetko Tvorcovi je všetko možné

13.01.2020, 18:10
nechám sa prekvapit lebo fotón je sakra inteligentny
6

5. Scarlett 13.01.2020, 18:10

nechám sa prekvapit lebo fotón je sakra inteligentny

13.01.2020, 18:11
Fotón tu nechodí
7

6. Immanuel 13.01.2020, 18:11

Fotón tu nechodí

13.01.2020, 18:12
ved mu to postnem

newest entries : 

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook
provided by dzio.sk...
contact creator...
themes displays : 4 652 542 x
unique displays : 627 451 x
i'm using cookies, if you disagree, then leave...
you are accessing this site from ip address : 3.231.220.225
size : 78 092 B, generated in : 0.096 s