move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / politics / theme

Putin je súčasný cár

entries
3
shows
216
uniques
91
theme was created 23.12.2020 by Lemmy
1
23.12.2020, 12:29
Vladimir Putin podpísal zákon o imunite exprezidentov. Nový zákon stanovuje, že bývalého prezidenta nemožno zadržať, zatknúť, prehľadať ho ani vypočuť.

link
2

1. Lemmy 23.12.2020, 12:29

Vladimir Putin podpísal zákon o imunite exprezidentov. Nový zákon stanovuje, že bývalého prezidenta nemožno zadržať, zatknúť, prehľadať ho ani vypočuť. https://www.trend.sk/spravy/vladimir-putin-podpisal-zakon-imunite-exprezidentov

23.12.2020, 22:03
Asi majú dôvod.
Ale píšu, že ho môžu obviniť parlament.
3

2. Skapala mačka 23.12.2020, 22:03

Asi majú dôvod. Ale píšu, že ho môžu obviniť parlament.

24.12.2020, 10:09
Dôvod? Napríklad, že priveľa nakradol? A keby sa to vyšetrovalo, tak by malo Rusko veľkú hanbu. Tak sa na nič nepríde.

newest entries : 

created by dzI/Osize : 70 177 Bgenerated in : 0.084 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 6 686 297 xunique displays : 913 341 xip address : 3.239.242.55

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...