move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / theme

Pravá cirkev

entries
4
shows
427
uniques
112
theme was created 01.12.2020 by Lemmy
1
01.12.2020, 22:48
Je najmenej 30 biblických dôvodov, prečo je Rímskokatolícka cirkev tá jediná pravá cirkev.

Zdroj: link
2

1. Lemmy 01.12.2020, 22:48

Je najmenej 30 biblických dôvodov, prečo je Rímskokatolícka cirkev tá jediná pravá cirkev. Zdroj: https://katolik0.webnode.sk/prazdna-stranka65/

01.12.2020, 22:49
S EnaXnaY súťažím, o ktorú cirkev bude väčší záujem.
3

2. Lemmy 01.12.2020, 22:49

S EnaXnaY súťažím, o ktorú cirkev bude väčší záujem.

02.12.2020, 00:40
Nikto nevie tak veľa dať, koľko JA viem nasľubovať

To je základné heslo každej cirkvi
consents: Lemmy
4

2. Lemmy 01.12.2020, 22:49

S EnaXnaY súťažím, o ktorú cirkev bude väčší záujem.

03.12.2020, 14:13
Najpravejšia cirkev na svete je samozrejme SVEDKOVIA DZIOVI

link

newest entries : 

created by dzI/Osize : 92 239 Bgenerated in : 0.069 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 6 672 902 xunique displays : 911 478 xip address : 3.221.159.255

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...