move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / love / theme

Pomôže niekto bezdomovcom na jedlo?

entries
2
shows
248
uniques
82
theme was created 27.11.2020 by Lemmy
1
27.11.2020, 19:18
Je zbierka pre bezdomovcov na jedlo. Už sa značne šetrí, nakúpia sa len nevyhnutné potraviny pre jednotlivcov. Napríklad sa kúpia 5 rožky po 0,06 €, k tomu 10 dg diétna saláma po 0,25 €. Nepreháňam. Alebo budú mať polievku za 0,22 €. To by bolo ako teplé jedlo. V termoske by som mal vriacu vodu, ktorou by som pripravil teplú polievku priamo na mieste pri bezdomovcoch.

Číslo účtu: SK0883300000002901760284

Odkaz na zbierku: link
2

1. Lemmy 27.11.2020, 19:18

Je zbierka pre bezdomovcov na jedlo. Už sa značne šetrí, nakúpia sa len nevyhnutné potraviny pre jednotlivcov. Napríklad sa kúpia 5 rožky po 0,06 €, k tomu 10 dg diétna saláma po 0,25 €. Nepreháňam. Alebo budú mať polievku za 0,22 €. To by bolo ako teplé jedlo. V termoske by som mal vriacu vodu, ktorou by som pripravil teplú polievku priamo na mieste pri bezdomovcoch. Číslo účtu: SK0883300000002901760284 Odkaz na zbierku: https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2901760284

27.11.2020, 19:19
A prosím tých, ktorí mne osobne pomáhajú, tak nemusia prispieť na zbierku. Sám tiež potrebujem nejako prežiť. Majte aj pre mňa zľutovanie.

newest entries : 

created by dzI/Osize : 70 002 Bgenerated in : 0.054 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 6 714 813 xunique displays : 919 557 xip address : 18.215.185.97

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...