move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / religion / theme

O tradičných hodnotách

entries
3
shows
385
uniques
174
theme was created 07.07.2021 by Lemmy
1
07.07.2021, 05:12
Vtip, ale pravdivo opisuje správanie klerikov.

link
2

1. Lemmy 07.07.2021, 05:12

Vtip, ale pravdivo opisuje správanie klerikov. https://www.humanisti.sk/2021/07/07/o-tradicnych-hodnotach/

07.07.2021, 05:17
Keď už cirkev povie ‚ľutujeme‘, znamená to: Ľutujeme, že sa na to prišlo.
3

2. Lemmy 07.07.2021, 05:17

„Keď už cirkev povie ‚ľutujeme‘, znamená to: Ľutujeme, že sa na to prišlo.“

07.07.2021, 05:24
Pro třicet tisíc dívek a žen, které jimi prošly, byly noční můrou. Byly v nich trýzněny, ponižovány, zotročovány. Prádelny provozované křesťanskými církvemi v Irsku opravdu odkládaly nebe až po smrti. To, co nabízely tady, bylo peklo.

Zdroj: link

newest entries : 

created by dzI/O 2015 - 2021size : 81 994 Bgenerated in : 0.074 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 166 885 xunique displays : 1 248 436 xip address : 54.80.173.217

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...