move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

O svetlách a tieňoch.

entries
11
shows
732
uniques
180
theme was created 23.11.2021 by Fénix
1
23.11.2021, 20:36
Je veľa svetiel, ale len jedna tma.
2

1. Fénix 23.11.2021, 20:36

Je veľa svetiel, ale len jedna tma.

23.11.2021, 21:53
Sú aj rôzne tmy. Silnejšia, slabšia.
3

2. Lemmy 23.11.2021, 21:53

Sú aj rôzne tmy. Silnejšia, slabšia.

24.11.2021, 10:22
Existuje jedno riešenie všetkých spoločenských problémov. Tým riešením je individuálne sebaovládanie. Existuje veľa spôsobov ako docieliť zdravú spoločnosť.
4

3. Fénix 24.11.2021, 10:22

Existuje jedno riešenie všetkých spoločenských problémov. Tým riešením je individuálne sebaovládanie. Existuje veľa spôsobov ako docieliť zdravú spoločnosť.

24.11.2021, 13:44
Uveď nejaké spôsoby.
5

4. Lemmy 24.11.2021, 13:44

Uveď nejaké spôsoby.

24.11.2021, 14:00
Napríklad jeden zo spôsobov na dovolenke zdravej spoločnosti je dať ľuďom pravidlá spoločenského správania a neprispôsobivých jedincov vyčleniť zo spoločnosti.

Ďalším spôsobom je venovať sa neprispôsobivým jednotlivcom, aby si uvedomili príčiny svojho správania a motivovať ich tak k náprave.
6

1. Fénix 23.11.2021, 20:36

Je veľa svetiel, ale len jedna tma.

26.11.2021, 09:46
Otcom je Slnko, matkou je Zem, synom je Mesiac, dcérou je tieň.

Zatmenie Slnka - syn zatieni otca, nasadí si otcovu koronu a vrhne tieň na matku. Oidipovský komplex. Syn sa stáva bohom Slnka, márnotratný syn.

Zatmenie Mesiaca - matka zatieni syna, zafarbí ho do krvava. Elektrin komplex. Matka sa stáva bohyňou Mesiaca, krkavčia matka.
7

6. Fénix 26.11.2021, 09:46

Otcom je Slnko, matkou je Zem, synom je Mesiac, dcérou je tieň. Zatmenie Slnka - syn zatieni otca, nasadí si otcovu koronu a vrhne tieň na matku. Oidipovský komplex. Syn sa stáva bohom Slnka, márnotratný syn. Zatmenie Mesiaca - matka zatieni syna, zafarbí ho do krvava. Elektrin komplex. Matka sa stáva bohyňou Mesiaca, krkavčia matka.

27.11.2021, 01:25
Propagujes planetarne náboženstvo?
8

7. Lemmy 27.11.2021, 01:25

Propagujes planetarne náboženstvo?

27.11.2021, 14:13
Planetárne náboženstvo už tu je od čias Nimroda a Semiramis. Je to Nimrodovo kúzlo, oidipovský komplex, Babylon, pôvod všetkých deviácií.
9

8. Fénix 27.11.2021, 14:13

Planetárne náboženstvo už tu je od čias Nimroda a Semiramis. Je to Nimrodovo kúzlo, oidipovský komplex, Babylon, pôvod všetkých deviácií.

27.11.2021, 14:21
Aha, takže propaguješ deviáciu.
10

9. Lemmy 27.11.2021, 14:21

Aha, takže propaguješ deviáciu.

27.11.2021, 15:38
Súdiš ma podľa seba. To, že ty propaguješ sekulárny humanizmus, neznamená, že každý niečo propaguje. Nevieš si predstaviť iný prejav než propagandu, lebo ty nemáš iný prejav než propagandu.
11

1. Fénix 23.11.2021, 20:36

Je veľa svetiel, ale len jedna tma.

23.12.2021, 13:50
Myslela som že tu bude informácia o svetlach a tienoch v illustracie napriklad....

newest entries : 

Edo? :)[show chain]before 46 minutes
created by dzI/O 2015 - 2022size : 91 853 Bgenerated in : 0.095 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 791 869 xunique displays : 1 302 759 xip address : 54.173.214.227

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...