move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / theme

Neptún, Cleitó, Atlas

entries
1
shows
536
uniques
212
theme was created 07.08.2020 by Fénix
1
07.08.2020, 20:43
Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola beztvárna a pustá, tma bola nad prahlbinou, len duch Boží vznášal sa nad vodami.

Videl som z mora vychádzať šelmu, mala sedem hláv a desať rohov a na hlavách rúhavé mená.

Toho času, keď Boh učinil zem a nebo a nijaká poľná tráva ešte nerástla...

Videl som šelmu povstať zo zeme. Mala rohy ako baránok, ale hovorila ako drak.

Vtedy Boh stvárnil človeka z prachu zeme na svoj obraz, dal mu meno Adam.

Kto by neprijal obraz šelmy, alebo číslo jej mena...

newest entries : 

Skvelé.[show chain]before 5 hours
created by dzI/Osize : 62 087 Bgenerated in : 0.062 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 7 502 010 xunique displays : 1 008 950 xip address : 34.239.176.198

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...